Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemrisk 6 definitioner. Makrodefinition 1. Fokus på likviditetsbrist En efterfrågan på centralbankens pengar och andra likvida och säkra placeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemrisk 6 definitioner. Makrodefinition 1. Fokus på likviditetsbrist En efterfrågan på centralbankens pengar och andra likvida och säkra placeringar."— Presentationens avskrift:

1 Systemrisk 6 definitioner

2 Makrodefinition 1. Fokus på likviditetsbrist En efterfrågan på centralbankens pengar och andra likvida och säkra placeringar som överstiger utbudet. En snabb minskning av den lånemängd som byggts upp under boomen. En situation där låntagare som tidigare kunnat låna utan svårigheter nu inte kan låna alls oavsett villkor, en credit crunch, eller en kollaps av kreditmarknaden.

3 Makrodefinition 1. Forts. En framtvingad försäljning av tillgångar när likviditeten tryter, vilket i sin tur ytterligare sänker priset på tillgångarna – bubblan spricker. En hastig minskning i värdet på banktillgångar, vilket leder till osäkerhet om bankens värde, bank runs och i slutändan till insolvens och konkurs för många banker.

4 Makrodefinition 2, Ex post förklaring En system risk avser risken eller sannolikheten för ett sammanbrott i hela det finansiella systemet i motsats till problem i dess delar. Risken indikeras av att de olika delarna i systemet rör sig gemensamt, och att korrelationen mellan olika tillgångar ökar.

5 Makrodefnition 3. Fokus på skulduppbyggnad (Kaufman) Det har skett en markant ökning av den kortfristiga utlåningen. Låntagarna har i allt högre utsträckning finansierat sig med korta, rörliga räntor och sänkt löptiden i skulderna. Aktiemarknaden har inte fyllt sin uppgift att ge företagen nytt kapital. Ökad skuldsättning leder till bräckliga finansiella organisationer. Deras tillgångar och skulder har stigit mycket snabbare än deras kapital.

6 Makrodefinition 4, Förväntningsekonomi (Keynes) De sena stadierna i en boom karakteriseras av överoptimistiska förväntningar på den framtida avkastningen på investerinar som är tillräckligt starka för att motverka den allt större mängden kapital och de ökade produktionskostnaderna samt, troligen, en uppgång i räntorna. Detta ligger i finansmarknadens natur när man tänker på att köparna av finansiella tillgångar är okunniga om vad de egentligen köper och spekulanter som är mer intresserade av att förutsäga kortfristiga prisrörelser än vad ett rimligt långfristigt värde på tillgången är. När besvikelsen sätter in på en marknad som varit alltför optimistisk och där efterfrågan överstigit utbudet kommer katastrofen att leda till att priserna faller hastigt och våldsamt.

7 Makrodefinition 5. Finansiell instabilitet (Minsky) De finansiella institutionerna och själva marknadens funktionssätt ändras både till följd av marknadskrafterna och på grund av praxis och lagstiftning. Av detta skäl kommer utvecklingen i olika finansiella variabler att skilja sig under en lång expansionsfas mot erfarenheterna i den genomsnittliga konjunktucykeln. De förändringar som skett i den finansiella strukturen under en lång period av tillväxt möjliggör den finansiella panik som sedan utbryter. Ett element i utvecklingen mot ett finansiellt instabilt finansiellt system är en markant ökning i balansomslutningen i relation till inkomst och kapital.

8 Makrodefinition 5. Forts. Rubbningar i det finansiella systemet orsakas både av systemets egna egenskaper och av fel som människor gör. När en gång en kraftig reaktion satt in på de finansiella marknaderna, efter en lång expansionsfas, kommer bristerna i dess institutioner snabbt att bli uppenbara.

9 Makrodefinition 6. Negative externalities (Dow) Systemic risk is something that is built up before a crash and signifies the danger of the system-wide contagion of the crisis. The very spread of financial fragility and financial distress within the system of finance is thus called systemic risk, and can be defined as negative externalities occurring when one actor takes a risk that causes a further risk for others in the financial system.


Ladda ner ppt "Systemrisk 6 definitioner. Makrodefinition 1. Fokus på likviditetsbrist En efterfrågan på centralbankens pengar och andra likvida och säkra placeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser