Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt till varje pris?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt till varje pris?"— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt till varje pris?
Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar ekonomi Yoshi Frey Positivapengar.weebly.com

2 ”A fish will never create fire while immersed in water
”A fish will never create fire while immersed in water . We will never create sustainability while immersed in the present financial system.” Dennis Meadows (The limits of Growth) i förordet till boken ”Money and Sustainability: the missing link (av Bernard Lietaer,, Report from The Club of Rome))

3 Penningmyten: Deposition=> Lån
Bankerna lånar ut andras pengar. Pengar ”lagras” på banken, Pengar är en ”neutral förmedlare” -84% tror att pengar skapas av Centralbanken eller Regeringen. - 90% är emot att pengar skapas av privata företag.

4

5

6 ”Lån” => Deposition !
Bankens balansräkning Aktiva I Passiva Krav mot kunden I Krav mot banken ”Lån”, kredit I ”Deposition, Avistainlåning” (+ränta!) I (är ny köpkraft!) Svårt att skilja fiktiv från verklig deposition Alkemistisk transformation: Bankens skuld används som pengar! Ingen inlåning nödvändig . Bara en utökning av bankens balansräkning!

7 Systemiska följder Exponentiell skuldsättning av stat, företag och hushåll Ekonomiskt tillväxttvång Ekologiskt ohållbar ekonomi Förmögenhetskoncentration Instabil ekonomi: Våldsamma upp- och nergångar Skuldfälla Skulddeflation, kris, arbetslöshet Demokratin blir ”plutokratiserad:” Finansmakten styr

8 Exponentiell skuldsättning
Ränta-på-ränta-effekten: Gamla skulder + ränta måste betalas med nya, större skulder, osv. => Exponentialfunktionens dynamik: 2,4,8,16,32,64,osv.

9

10

11 Ekonomiskt tillväxttvång
Exponentiell tillväxt av skulderna matematiskt nödvändig. 3% = fördubbling vart 24:e år => Detta leder till ekonomisk tillväxttvång, ty skuld är ett prestationslöfte för framtiden Rävsaxen: skuld kräver tillväxt, tillväxt kräver mer skulder Pengar ≠ skuld + ränta: Aldrig tillräckligt med pengar för att betala räntan => Evig kamp alla mot alla

12 Ekologiskt ohållbar ekonomi
Tillväxttvång av skulder leder till ekonomiskt tillväxttvång: Pengar/skulder bara tillgängliga om produktionen/konsumtionen växer Det i sin tur tvingar oss att ”monetarisera världen” - utan hänsyn på planetens gränser Resursförbrukningen räknas inte i BNP Kortfristighet lönar sig. ”Diskontering” av naturen Exponentiell tillväxt är omöjlig

13 The Global Wealth Pyramid Källa: Credit Suisse Global Wealth Databook 2012

14 Demokratisk kris Politikerna har ansvaret, men ingen makt
Bankerna/finansmarknaden har makten, men inget ansvar Finansmakten styr: Vinsterna privatiseras, förlusterna socialiseras Merkel: en ”marknadskonform” demokrati “Over time, whoever controls the money system, controls the nation.” - Stephen Zarlenga, Director of American Monetary Institute

15 Lösningsförslag Separation av penningskapandet från kreditgivning
”Förstatliga pengaskapandet, men inte bankerna”(Fisher) Alla pengar skapas av en oberoende centralbank, ränte- och amorteringsfritt , inflationsfritt Regeringen avgör sedan användningen 30-talet: Chicagoplanen (100% reserve money) Moderna förslag: positive money, sovereign money, Monetative

16 Fördelar av en penningreform
Enligt en IMF-Studien skulle en separation av kreditgivning och penningskapande avsevärt dämpa konjunkturcyklerna, bank-runs förhindras privata och offentliga skulderna minska dramatiskt (penningskapandet kräver inte längre en skuldsättning) Inflation eller deflation förhindras Långsiktig tillväxt skapas En Steady-state ekonomi bli möjlig

17 Länkar Positivapengar.weebly.com Positivemoney.org Sovereignmoney.eu
Internationalmoneyreform.org Monetary.org


Ladda ner ppt "Tillväxt till varje pris?"

Liknande presentationer


Google-annonser