Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar ekonomi Yoshi Frey Positivapengar.weebly.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar ekonomi Yoshi Frey Positivapengar.weebly.com."— Presentationens avskrift:

1 Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar ekonomi Yoshi Frey Positivapengar.weebly.com

2 ”A fish will never create fire while immersed in water. We will never create sustainability while immersed in the present financial system.” Dennis Meadows (The limits of Growth) i förordet till boken ”Money and Sustainability: the missing link (av Bernard Lietaer,, Report from The Club of Rome))

3 Penningmyten: Deposition=> Lån  Bankerna lånar ut andras pengar.  Pengar ”lagras” på banken,  Pengar är en ”neutral förmedlare” -84% tror att pengar skapas av Centralbanken eller Regeringen. - 90% är emot att pengar skapas av privata företag.

4

5

6 ”Lån” => Deposition ! Bankens balansräkning AktivaIPassiva Krav mot kundenIKrav mot banken ”Lån”, kredit I” Deposition, Avistainlåning” 1 000 000 (+ränta!)I1 000 000 (är ny köpkraft!)  Svårt att skilja fiktiv från verklig deposition  Alkemistisk transformation: Bankens skuld används som pengar!  Ingen inlåning nödvändig. Bara en utökning av bankens balansräkning!

7 Systemiska följder  Exponentiell skuldsättning av stat, företag och hushåll  Ekonomiskt tillväxttvång  Ekologiskt ohållbar ekonomi  Förmögenhetskoncentration  Instabil ekonomi: Våldsamma upp- och nergångar  Skuldfälla  Skulddeflation, kris, arbetslöshet  Demokratin blir ”plutokratiserad:” Finansmakten styr

8 Exponentiell skuldsättning Ränta-på-ränta-effekten: Gamla skulder + ränta måste betalas med nya, större skulder, osv. => Exponentialfunktionens dynamik: 2,4,8,16,32,64,osv.

9

10

11 Ekonomiskt tillväxttvång  Exponentiell tillväxt av skulderna matematiskt nödvändig. 3% = fördubbling vart 24:e år => Detta leder till ekonomisk tillväxttvång, ty skuld är ett prestationslöfte för framtiden  Rävsaxen: skuld kräver tillväxt, tillväxt kräver mer skulder  Pengar ≠ skuld + ränta: Aldrig tillräckligt med pengar för att betala räntan = > Evig kamp alla mot alla

12 Ekologiskt ohållbar ekonomi  Tillväxttvång av skulder leder till ekonomiskt tillväxttvång:  Pengar/skulder bara tillgängliga om produktionen/konsumtionen växer  Det i sin tur tvingar oss att ”monetarisera världen” - utan hänsyn på planetens gränser  Resursförbrukningen räknas inte i BNP  Kortfristighet lönar sig. ”Diskontering” av naturen  Exponentiell tillväxt är omöjlig

13 The Global Wealth Pyramid Källa: Credit Suisse Global Wealth Databook 2012

14 Demokratisk kris  Politikerna har ansvaret, men ingen makt  Bankerna/finansmarknaden har makten, men inget ansvar  Finansmakten styr: Vinsterna privatiseras, förlusterna socialiseras  Merkel: en ”marknadskonform” demokrati  “Over time, whoever controls the money system, controls the nation.” - Stephen Zarlenga, Director of American Monetary Institute

15 Lösningsförslag Separation av penningskapandet från kreditgivning ”Förstatliga pengaskapandet, men inte bankerna”(Fisher)  Alla pengar skapas av en oberoende centralbank,  ränte- och amorteringsfritt, inflationsfritt  Regeringen avgör sedan användningen  30-talet: Chicagoplanen (100% reserve money)  Moderna förslag: positive money, sovereign money, Monetative

16 Fördelar av en penningreform  Enligt en IMF-Studien skulle en separation av kreditgivning och penningskapande  avsevärt dämpa konjunkturcyklerna,  bank-runs förhindras  privata och offentliga skulderna minska dramatiskt (penningskapandet kräver inte längre en skuldsättning)  Inflation eller deflation förhindras  Långsiktig tillväxt skapas  En Steady-state ekonomi bli möjlig

17 Länkar  Positivapengar.weebly.com  Positivemoney.org  Sovereignmoney.eu  Internationalmoneyreform.org  Monetary.org


Ladda ner ppt "Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar ekonomi Yoshi Frey Positivapengar.weebly.com."

Liknande presentationer


Google-annonser