Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Varför Miljöledningssystem på GU? Uppdrag från regeringen 1997. Syfte: minska negativ miljöpåverkan och ett led i arbetet med de nationella miljömålen. ISO 14001 på bl.a. Huddinge sjukhus, Mälardalens högskola, Akademiska hus, Naturvårdsverket, MAS m.fl.

3 Stockholmsmötet 1972 Bruntlandkommissionen, Hållbar utveckling Rio och Agenda 21, 1992 Kyotoprotokollet Rio+10 i Johannesburg Svenska miljömål Regionala miljömål VG regionen Miljöledningssystem med Källsortering Vad görs åt miljöproblemen? Think global Act local!

4 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

5 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Källsorteringskärl är på väg/har anlänt. 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

6 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

7 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

8

9 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor/skrivrum Papperskorgar i labb Plastade fodersäckar läggs i tunna för brännbart avfall i foderförrådet (plan 3) Kärl i kopieringsrum Kärl i lunchrum Lokalvården Brännbart laboratorieavfallPappersservetter, plastpåsar, rena plastpipetter, rena plasthandskar, rena plaströr Papperskorgar på labbLokalvården Icke brännbartTrasigt glas, porslin, keramik och gips Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrum På labb: Se under ” Skärande och stickande avfall” Lokalvården

10 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning MetallskrotMaskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Soprummet nr 2081 (plan 2) Den som alstrar avfallet KontorspapperKopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) Grått kärl i skrivrum/kontor och vid kopiator/skrivare som sedan töms i soprummet nr 2081 (plan 2) eller i kärl vid fikahörnan 2.2 (plan 2) Den som alstrar avfallet SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Körs genom dokumentförstörare (kopieringsrum plan 3 och rum nummer N0010 i plan 0) och läggs i kontorspapperstunna i soprummet nr 2081 (plan 2) Den som alstrar avfallet Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpack ningar Wellpappcontainer vid EBM (ljusblå, nummer 2060B) Den som alstrar avfallet

11 Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackni ngar med mer än 50 % papper eller kartong, rena pappersförpackningar från labb Wellpapp”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Icke plastade fodersäckar läggs i tunna för pappersförpackningar i foderförrådet (plan 3) Lokalvården AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Förpackningar: HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar, rena plastbehållare från labb Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC- plast (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband, rena metallförpackningar från labb ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården

12 Färgat glasFlaskor och burkar, rena [1] glasförpackningar från labb [1] trasigt glas, porslin, pyrex- glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården Ofärgat glasFlaskor och burkar, rena 1 glasförpackningar från labb trasigt glas, porslin, glöd­ lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Lokalvården PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården [1] [1] Med rena glas- och plastförpackningar från labb menas att exempelvis tomma xylen, 2-propanol och acetonitril flaskor som luktar även med mycket små rester sköljs ur 3ggr med vatten, fylls upp med vatten och får stå över natt för att nästa dag sköljas 3ggr till (från SU). Etiketten skall tas bort eller kryssas med tusch innan förpackningen källsorteras i rullstativet.

13 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i containern för brännbart vid EBM (röd, nummer 3683) Lokalvården Renova Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i containern för brännbart vid EBM (röd, nummer 3683) Lokalvården Renova TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs vid containern på gården Lokalvården Barbro Aldäng ringer Pallmaster

14 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfallsoprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning soprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL LysrörDess förpackningsoprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL LågenergilamporDess förpackningsoprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL

15 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: GlödlamporDess förpackningsoprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) soprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL TonerkassetterToner från skrivare och kopiatorer Skickas tillbaks till återförsäljaren. De toners som inte kan returneras skickas med internposten till GU-shopen (skrivare) eller läggs i soprummet nr 2081 (plan 2) (kopiator) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL Sprayburkarsoprummet nr 2081 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lisbeth Björndahl beställer hämtning av IL

16 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Kemikalieavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Fast eller flytande avfall t.ex. rester av farligt kemiskt ämne och förorenat material såsom indränkt trassel och använt saneringsmedel samt ej rengjord förpackning som innehållit farligt kemiskt ämne Se definition på http://www.av.se/regler/afs/2000 _4.pdf http://www.av.se/regler/afs/2000 _4.pdf För utsläppsregeler och klassificering av kemikalieavfall inom GU (OBS! gäller inte SU- områden) se http://www.mls.adm.gu.s e/GU/handbok/44621.htm Läggs i en avfallsbehållare med tättslutande lock vilken skall märkas upp redan när avfallet läggs däri. Fyll i och klistra på etiketten [1] ”Farligt avfall” [1] För vidare instruktioner se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker http://www.av.se/regler/afs /2000_4.pdf Transporteras till farligt avfallsrum nummer 2076 (plan 2) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lilian Carlsson beställer tömning av IL [ 1][ 1] Samtliga etiketter för farligt avfall och riskavfall kan beställas från kundtjänst på IL-recycling, tfn: 031- 50 65 50

17 Riskavfall Skärande och stickande avfall kasserade kanyler, lansetter, knivblad, trasigt glas och vaccinrester i injektionsflaskor eller glasampuller Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/do c/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/do c/hantering_riskavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Skärande/stickande” samt fyll i etiketten Transporteras till rum nummer 2078 Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lilian Carlsson beställer tömning av IL AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Smittförande avfall (blod betraktas alltid som smittförande) Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Material som innehåller biologiska ämnen skyddsklass 2 eller högre och som inte kan avdödas. Ex Avfall från mikrobiologisk verksamhet där man hanterar human patogener, prov innehållande blod med känd eller misstänkt smittrisk. Avfall från veterinärmedicinskt laboratorium Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/do c/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/do c/hantering_riskavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Smittförande” samt fyll i etiketten Allt från EBM avdödas före hämtning Transporteras till rum nummer 2078 Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lilian Carlsson beställer tömning av Renova

18 Radioaktivt avfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Radioaktivt avfall är avfallet om det innehåller radioaktiva ämnen, om det har varit i kontakt med radioaktiva ämnen eller om det misstänks ha varit i kontakt med radioaktiva ämnen. Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.gu. se/doc/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu. se/doc/hantering_riskavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Radioaktivt” samt fyll i etiketten. Fyll under ”Radioaktivt avfall” dominerande radionuklid, uppskattad aktivitet och dosrat samt datum, namn, tfn nr. från den som lämnat avfallet Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lilian Carlsson beställer tömning av IL AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Forts. Radioaktivt avfall Förpackningen ska också märkas med varselsymbol för joniserande strålning Transporteras till rum nummer 2078. Vid avtransport samlas godset i rum 2207. Radioaktivt gods förvaras i låst område i rörkällare för avklingning.

19 Riskavfall Läkemedelsavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Kasserade läkemedel och läkemedelsrester. Ex förpackningar med tabletter. Läkemedel i obrutna ampuller eller injektionsflaskor. Membranförsedda injektionsflaskor med rest Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf http://www.arbetsmiljo.adm.g u.se/doc/hantering_riskavfall. pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/ doc/hantering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.adm.gu.se/ doc/hantering_riskavfall.pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Läkemedel” samt fyll i etiketten. Läkemedelsrester samlas i ett låst skåp i rum 3019. Därefter ställs detta i en plastbehållare som plomberas och märks gammal medicin. Transport till Apoteket ombesörjes av Sara Persson GMO/GMM Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Mikroorganismer i vilka det genetiska ämnet avsiktligt har ändrats i teknisk mening eller i en sådan mening som inte kan anses naturlig. Se definition på http://www.av.se/regler/afs/2 000_5.pdf http://www.av.se/regler/afs/2 000_5.pdf Väl försluten godkänd kartong med godkänd innerpåse eller godkänd plastbehållare GMM ska först autoklaveras (avdödas) och sedan sorteras som brännbart avfall

20 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Forts. GMO/GMM GMO: Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Genetiskt modifierade mikroorganismer” samt fyll i etiketten. Fyll under ”Genetiskt modifierade mikroorganismer 13(b)” i med de beståndsdelar som utgör den största faran; anges med sina kemiska eller biologiska benämningar. För vidare instruktioner se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter på http://www.av.se/regler/afs/2000_5.pdf http://www.av.se/regler/afs/2000_5.pdf Transporteras till rum nummer 2074 Vid avtransport samlas godset i 2207 Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Lilian Carlsson beställer tömning av IL PerfunderingBlodavfall som kan vara kontaminerat med formalin och saltlösning. Detta uppkommer när man fixerar vävnad med formalin. Blod och små mängder formalin kommer då i avloppet transporteras via rör direkt till en tank i källaren. Rum som får användas till perfundering är följande. 2205, 2162, 2156 och 3097 Tömning (sugbil) beställs av EBM

21 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Biologiskt avfallDöda försöksdjur, kasserat biologiskt material från patologisk avdelning Se definition på http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf http://www.arbetsmiljo.adm. gu.se/doc/hantering_riskavf all.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf Riskavfallsetikett: Kryssa i rutan ”Biologiskt” samt fyll i etiketten. Transporteras till frys i soprummet nr 2081 (stora djur), 2074 (små djur) Transporten till avfallsrum sköts av den som skapar avfallet. Hämtas en gång/vecka av Renova efter beställning av Rolf W

22 Vad säger forskare om källsortering? “Återvinning bättre än förbränning” Pressmeddelande KTH 2005-03-16 Livscykelanalyser visar att man i regel sparar mer energi genom att återvinna material än genom att förbränna dem….även om man tar hänsyn till transporter, rengöring med mera. Docent Göran Finnveden m. fl. Journal of Cleaner Production 13 (2005) 213- “Sopförbränning bästa alternativet” GP 2002-02-23 Förbränning av biobränsle (matrester) har vissa fördelar jmr med storskalig kompostering. “Vad som nu behövs är en snabb omställning av källsorteringen så att vi kan sortera ut biobränsle… vid sidan av papper, plast, glas och metall”. Professor Göran Pettersson m.fl. Chalmers

23 Källsorteringsgruppen  Anna Carlsson (projektanställd SA)  Bernt Johansson (fastighets och service)  Göran Lyckemark (fastighetschef SA)  Mats Sandberg (miljösamordnare SA)  Maritha Svensson (avfallshandläggare GU)  Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på: anna.carlsson@sahlgrenska.gu.se

24 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser