Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att mäta psykisk hälsa och psykiska problem bland barn och unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att mäta psykisk hälsa och psykiska problem bland barn och unga"— Presentationens avskrift:

1 Att mäta psykisk hälsa och psykiska problem bland barn och unga
45 min – 22 bilder Sven Bremberg

2 Begrepp Mätmetoder Förekomst

3 Begrepp Psy

4 Psykisk hälsa WHO: Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community.

5 Psykisk hälsa Hedonia Eudaimoni

6 Psykisk ohälsa = Subkliniska psykiska besvär
Psykiska och fysiska besvär är normala reaktioner på påfrestning/stress (Compass 1987)

7 Psykisk ohälsa Stress om hen upplever att de påfrestningar hen är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera dessa påfrestningar (Lazarus & Folkman -84) Objektiva vs. Subjektiva påfrestningar Skydd mot svåra problem?

8 Psykiatriska tillstånd

9

10 Psykisk ohälsa Individ vs gruppnivå Relabilitet Validitet
Inga instrument uppfyller kriterier för screening Case finding Relabilitet Validitet

11 Psykisk ohälsa: validitet
Kräver teori Predicerar kliniska problem? Avspeglar upplevda påfrestningar vs förmåga? Från teorin följer konstruktion av skalor Cut of värden Trovärdighet

12 Använda data på gruppnivå: framgångsrik presentation för beslutsfattare

13 Politikerns behov

14 British MP:s view of evididence

15 Jämförelser

16 Förekomst, trender, fördelning

17

18 Krav Tidsserier >10 år Jämförbarhet med andra studier
Barn ULF HBSC SDQ YRS Grodan PSO, SDQ, Kidscreen. Tolkning av data på kommunal nivå – Hur ska uppgifterna tolkas? Vad går att göra?

19 Krav Tidsserier >10 år Jämförbarhet med andra studier
Barn ULF HBSC SDQ YRS Grodan PSO, SDQ, Kidscreen. Tolkning av data på kommunal nivå – Hur ska uppgifterna tolkas? Vad går att göra?

20 Frågor Sömn Huvudvärk Magont Allmänt mående Ledsen, nedstämd
Frukost - kausalitet Skolarbete – optimal nivå Trivsel i skolan– optimal nivå Någon att prata med

21 Barn Ulf 1

22 Barn Ulf 2


Ladda ner ppt "Att mäta psykisk hälsa och psykiska problem bland barn och unga"

Liknande presentationer


Google-annonser