Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löneförhandlingskommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löneförhandlingskommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Löneförhandlingskommunikation

2 Bra kommunikation är viktigt - i alla lägen!

3 Kommunikation- viktigt i alla lägen
Vad kan man dra för slutsatser ifrån den här filmen? Vem hade ansvaret för att kommunikationen skulle fungera? Vad hade varit ett bättre sätt att kommunicera? Finns det några lärdomar att ta med sig från detta?

4 FTFs löneavtal - centralt och lokalt
Grundvillkoren för hur löner sätts ska fastställs i centrala och lokala kollektivavtal. Det lokala inflytandet ska stärkas och avse bland annat lönestruktur, löneprinciper, lönekriterier och löneprocess. Medlemmens inflytande över sin egen lön ska vara stort – en förutsättning för individuell lönesättning.

5 FTFs lönepolitisk plattform
Rimlig andel av företagens tillväxt ska gå till lön. Lön ska sättas på sakliga och objektiva grunder som är kända. Kvinnor och män ska garanteras lika lön för likvärdigt arbete. Det centrala kollektivavtalet säkerställer löneökningar. Alla medlemmar som utför en normal arbetsprestation ska ha rätt till en årlig löneutveckling.

6 Stegen i lokal lönebildning
6. Avslutande förhandling 5.Stötta medlemmar 4.Förhandling – lokalt avtal 3. Medlems-dialog 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier

7 Redan innan man startar den lokala förhandlingen så börjar jobbet med medlemskommunikation
Såhär tänker vi kring det: Våga fråga medlemmarna vad de tycker är viktigt Använd olika former för kommunikation

8 Exempel på något som gått bra i förhandlingen för att man fått inspel innan allt startar
Goda exempel

9 Annat än lön att förhandla om lokalt?
Semesterersättningens utbetalningsdag. Lokalt arbetstidsavtal.

10 Medlemskommunikation
Prata kring bordet i några minuter om vilka medel och metoder ni kommunicerar med i ert fackliga uppdrag. Hur skulle ni själva vilja få kommunikation från facket om ni var ”vanliga” medlemmar? Vi samlar ihop diskussionerna om ca 8 minuter.

11 Stegen i lokal lönebildning
6. Avslutande förhandling 5.Stötta medlemmar 4.Förhandling – lokalt avtal 3. Medlems-dialog 2. Analysera lönestruktur 1.MBL – lönepolitik och kriterier

12 Detta är lokal lönebildning
Den lokala FTF-föreningen och företaget förhandlar och kommer överens om hur lönerna ska sättas kriterier för löneökningar hur stora löneökningarna ska vara. Detta sker genom att de lokala parterna träffar ett lokalt löneavtal samt genomför särskilda löneförhandlingar.

13 Avtal om lokal löneprocess
De lokala parterna ska vara överens om både process och kan avtala om löneutrymme. Huvudalternativet är att medlemmen har en lönedialog med sin chef. Men parterna kan också komma överens om t ex sk pottförhandlingar. Alla FTF-medlemmars löner ska fastställas gemensamt av parterna. En central stödlösning (tidigare nödutgången) finns för dem som inte lyckas komma överens.

14 Checklista för lokalt avtal
Tydlig löneprocess Lönekriterier Lägsta löneutrymme Revisionsdatum Ev. garanti för individen Hur ”överklaga” Handlingsplaner Handledning finns för lokal lönebildning!

15 Diskussion Saknar ni något i ert lokala löneavtal?
Vilka faktorer kan ge resultat i de lokala löneförhandlingarna? Har ni konkreta exempel?

16 Under förhandlingen Hur kommunicerar ni under pågående förhandlingar, om procenten, lönekriterier m.m? Vad är viktigt att tänka på under pågående förhandlingar? Vad gör ni om ni ”kör fast”?

17 Från problem till lösning

18 Under förhandlingen Exempel på något som gått dåligt under förhandlingen för att man kommunicerat? Exempel på något som gått bra under förhandlingen för att man kommunicerat?

19

20 Under förhandlingen Glöm alltså inte bort att hålla informationen igång under själva förhandlingen Finns det inget nytt att informera om, informera om det! Inte okej att arbetsgivaren förbjuder er att informera om framdriften eller stoppen i förhandlingen! Ge inte information om exakta innehållet i förhandlingen, men hur läget ligger till just nu bör de få veta!

21 Efter förhandlingen Ungefär som tidigare
Inspel om support till medlemmarnas lönedialog – vad kan vi göra för att peppa dem? Etc

22 Diskussion Medlemskommunikation
När pratar ni med medlemmarna? Vilka steg i processen? Finns det något som medlemmarna inte ska få veta? Vad låter ni arbetsgivaren informera om? Vilka kanaler använder ni?


Ladda ner ppt "Löneförhandlingskommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser