Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS • • SKAPAD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS • • SKAPAD."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS • • SKAPAD AV

2 Är det något på vägen till eller från jobbet som du är orolig för?
Kommentarer Totalt 32 kommentarer, framförallt kring transport och väglag. ”Jag är orolig ibland för att taxin inte kommer i tid. det har hänt att den kommit sent.” ”Orolig för att halka på vintern när det är halt.” ”Jag vet inte vad jag ska göra på Fontänen ibland och det gör mig orolig.”

3 Får du vara med och bestämma vad du ska göra på jobbet?
Kommentarer Totalt 16 kommentarer, hälften av kommentarerna visar på att brukarna vill ha mer inflytande. ”Jag vill vara med och planera mervad vi ska göra på jobbet. Jag vill att vi ska samarbeta bättre.” ”Det är min arbetsledare som bestämmer det åt mig vad jag ska göra för arbete.” ”Det är bra som det är”

4 Vet du vad du ska göra när du är på jobbet?
Kommentarer Totalt 12 kommentarer, samtliga visar på vikten av tydliggörande pedagogik. ”Har ett schema jag följer.” ”Jag vill ha ett schema på vad jag ska göra.” ”Om jag har börjat på något dagen innan så vet jag vad jag ska göra när jag kommer nästa dag. Då fortsätter jag på det.”

5 Vad tycker du om dina arbetsuppgifter?
Kommentarer Totalt 9 kommentarer, blandat positivt och negativt. ”Jag vill ha andra arbetsuppgifter men jag kan inte förklara riktigt.” ”Jag vill hitta ett annat arbete som är roligare att jobba med inte med andra som har autism.” ”Allt kan inte vara bra, det är inte så kul med disk.” ”Jag älskar jobbet det är ett underbart jobb”

6 Lär du dig nya saker på ditt jobb?
Kommentarer Totalt 15 kommentarer, blandat positivt och negativt. ”När jag mår bra lär jag mig nya saker.” ”Jag vill lära mig nya saker, jag gör ju samma saker varenda dag.” ”Jag vill börja skolan”

7 Är det lugnt och skönt på jobbet?
Kommentarer Totalt 24 kommentarer, framförallt kring ljud- och stressnivå. ”Jag blir störd i arbetet, det är andra brukare som gapar.” ”Ibland är det massor att göra” ”När vi blir för många i samma lokal. Fyra personal och tre arbetare är för mycket, lagom är två personal och tre arbetare”

8 Hur känner du dig när du är på jobbet?
Kommentarer Totalt 23 kommentarer, blandat positivt och negativt. Flera kommentarer som visar på vikten av att ha ett helhetsperspektiv kring brukaren. ”Det är jobbigt på jobbet och jag känner mig nere när jag tänker på min mormor och att hon inte finns längre. Det är bra att man har sina kompisar som stöttar en. Jag har personal som stöttar mig.” ”Skönt att vara ute på jobbet.”

9 Får du ta paus om du blir trött när du jobbar?
Kommentarer Totalt 7 kommentarer ”Blir inte trött på jobbet, behöver inte vila.” ”Vi får inte göra det nu. det är för mycket att göra nu. när det regnar får vi ta rast” ”Jag får bara vila på lunchrasten” ”Behöver ta paus, viktigt”

10 Vet du vad du kan göra när du har rast?
Kommentarer Totalt 9 kommentarer ”Spela bowling” ”Vilar bara” ”Titta på film eller spela eller måla eller sova” ”Jag vill ha förslag på vad kan göra på rasten. Det finns inget att göra på rasten idag. För lite raster, önskar mer rast.”

11 Får du prova något annat jobb om du vill?
Kommentarer Totalt 17 kommentarer, blandat positivt och negativt. ”Jag trivs bra med de arbetsuppgifter jag har. Jag vill inte byta” ”Jag vill hitta ett jobb som passar mig” ”Min arbetsgivare är rädd att förlora mig”

12 Finns det personal när du behöver hjälp?
Kommentarer Totalt 7 kommentarer, mestadels positiva. ”När min handledare är borta så har vi ju var sin pärm med våra namn på, Så vi vet vilken uppgift vi ska göra när vi kommer dit.” ”Jag klarar mig bra själv . jag kan vänta och fråga när de kommer. ibland är det skönt utan personal också.” ”Personalen har inte alltid tid för mig när jag vill ha hjälp.”

13 Får du beröm av personalen?
Kommentarer Totalt 3 kommentarer. ”Ja, jag får beröm inne på tidningen.” ”Det är dårligt med beröm” ”Jag skulle vilja ha mer beröm.”

14 Pratar du med personalen om något är dåligt på jobbet?
Kommentarer Totalt 10 kommentarer, visar på vikten av erfaren och, för brukaren, känd personal. ”Det är min arbetsledare som jag går och pratar med om det är dåligt på jobbet.” ”Jag pratar inte med personalen om det. men jag skulle vilja det. jag pratar med dem jag känner väl.” ”Viss personal är svårt att prata med. det är lättare att prata med en del.”

15 Lyssnar personalen på dig?
Kommentarer Totalt 6 kommentarer. ”När de inte är upptagna så lyssnar de på mig.” ”För det mesta.” ”ibland när jag får ångest lyssnar de inte på mig och stoppar mig när jag vill gå ut”

16 Är det något du är rädd för på jobbet?
Kommentarer Totalt 22 kommentarer, det är både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som lyfts fram. ”Jag är rädd att skada mig i arbetet när jag jobbar.” ”Jag är rädd för en annan brukare” ”Jag är rädd för att göra fel. Då känner jag mej misslyckad.”

17 Hur känns det när du går hem från jobbet?
Kommentarer Totalt 14 kommentarer, konkreta kommentarer kring varför det kan kännas dåligt. ”Det är tryckt att va på jobbett så det kan kännas jobbigt ibland att åka hem” ”Vägen hem är jobbig, jag går hem. Jag är trött.” ”Vill ha mer och göra på en arbetsdag, känner mej rastlös när jag går hem när det inte varit så mycket att göra.”

18

19 Reflektioner från arbetsgruppen
En metod som ger stor självständighet och är lättanvänt Metoden utesluter dock brukare på den allra tidigaste utvecklingsnivån Väcker mycket känslor hos brukarna De allra flesta brukarna är mycket glada efter brukarundersökningen. De känner att de fått uttrycka sina åsikter och blivit lyssnade på Programmet har stora utvecklingsmöjligheter


Ladda ner ppt "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – brukarmedverkan vid brukarundersökningar inom LSS • • SKAPAD."

Liknande presentationer


Google-annonser