Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 IMPLEMENTERING AV HANDLINGSPLAN 2010-09-07. 2 Bakgrund Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska hantera beställningar elektroniskt senast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 IMPLEMENTERING AV HANDLINGSPLAN 2010-09-07. 2 Bakgrund Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska hantera beställningar elektroniskt senast."— Presentationens avskrift:

1 1 IMPLEMENTERING AV HANDLINGSPLAN 2010-09-07

2 2 Bakgrund Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska hantera beställningar elektroniskt senast 2013. För KTH gäller 2012-01-01. KTH har startat projektet E-beställning som består av fem delprojekt. -Varugruppsstrategi -Processkartläggning -Implementering handlingsplan -Kravställning e-beställningssystem -Implementering e-beställningssystem

3 3 Bakgrund forts. Varför e-beställningsprojektet? -Genomföra kravet från Regeringen och samtidigt få möjligheten att se över inköpsprocessen som helhet. Vad har KTH gjort hittills? -Varugruppsstrategi -Processkartläggning

4 4 Handlingsplan för inköp Syfte: Respektive skola ska implementera nylägesprocessen under hösten 2010.

5 5 Delmål för skolorna 1.Kunskap om skolans inköp. 2.Fastställa inköpsorganisation och inköpsrutiner. 3.Lätt att hitta information om inköp.

6 6 1. Kunskap om skolans inköp Genomförande: -Utifrån inköp under 2009 analysera hur man har köpt in produkterna. Upphandling, avrop, direktinköp? -Var finns de stora volymerna på skolan? -Vilka nya ramavtal behövs för KTH? -Översyn per leverantör; risk för felaktiga inköp? Hur åtgärda detta för framtiden?

7 7 2. Fastställa inköpsorganisation och inköpsrutiner Genomförande: Resultatet från delmål 1 används. -Utifrån de stora volymerna se över organisation och rutiner och hur de kan förbättras.

8 8 3. Lätt att hitta information om inköp Genomförande: Presentera inköpsorganisation och inköpsrutiner på skolans webbplats. -Grundstrukturen på inköpssidorna ska vara lika på samtliga skolor. Inköpssidorna ska ses över.

9 9 Skolspecifik sida

10 10 Mer information Kontaktperson Projekt e-beställning http://intra.kth.se/administration/upphandlin g/e-bestallning/projekt-e-bestallning-1.50550


Ladda ner ppt "1 IMPLEMENTERING AV HANDLINGSPLAN 2010-09-07. 2 Bakgrund Regeringen har beslutat att statliga myndigheter ska hantera beställningar elektroniskt senast."

Liknande presentationer


Google-annonser