Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantbruks-Sverige Nationalekonomiskt Företagsekonomiskt Finansieringsfrågor Av Jan Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantbruks-Sverige Nationalekonomiskt Företagsekonomiskt Finansieringsfrågor Av Jan Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Lantbruks-Sverige Nationalekonomiskt Företagsekonomiskt Finansieringsfrågor Av Jan Larsson

2 Lite historia 1930-tal: Regleringar, prisförhandlingar… 1990: Sverige avreglerar ensidigt 1995: Sverige med i EU, CAP

3 Politik 19902006Framtiden 90% prisstöd15% prisstöd10% prisstöd 3 % direktstöd70 % direktstöd 15 % direktstöd 4 % miljö&kultur 5 % miljö&kultur 50% miljö&kultur 3 % landsbygd10 % landsbygd 25 % landsbygd

4 Framtida typer av lantbruksföretag Produktionsjordbruk (>200 ha åker, >200 kor…, ca 10 000 st) Ekologiska lantbruk, nischproduktion (30-100 ha, sidoinkomster…) Fritidslantbruk (främst för boende, hästar…) Avstyckade gårdar (endast boende) Skogsfastigheter (helt andra människor)

5 Kapital Lantbruk är, liksom skog- och fastighets-branschen, mycket kapitalkrävande Mark, byggnader, maskiner, lager Vid finansiering är personlig kontakt med bank mycket viktigt, det är inte mäklaren som ordnar finansiering Andelen eget kapital högt, totalvärde ca 400 miljarder, 100 miljarder i skulder

6 Kreditgivare Det finns få aktörer för ”riktiga” lantbruk Föreningssparbanken och landshypotek (endast bottenlån, samarbete med Lf) dominerar Släktlån vanliga, räknas som eget kapital vid kreditbedömning om närmsta släktkretsen

7 Bankens kreditbedömning Företagsledaren (förtroendeskapande, målinriktad, utbildad..) Affärsidé (Vad ska man producera, hur ska det säljas, vilka behov tillgodoser man…) Kalkyler (betalningsförmåga på kort och lång sikt) Säkerheter

8 Kalkyler på lantbruksområdet Resultatbudget Bygger i regel på bidragskalkyler, dessa sammanställs och övriga kostnader dras ifrån i steg, se HIR-plan Likviditetsbudget Utgår ofta från resultatbudgeten men ger en mer perioduppdelad bild Riskanalys Utgår från resultat- eller likviditetsbudget, någon eller några viktiga parametrar ändras

9 Säkerheter Pantbrev i fast egendom 75% av rimligt marknadsvärde (nya djurstallar byggkostnad*0,6, avk.värde Företagshypotek <=50% av marknadsvärde på lager, maskiner, kundfordringar Borgen Blanco

10 Amorteringar Annuitet – rak amortering Amorteringstider Amorteringsfrihet

11 Samarbete Tidigare ägde lantbrukaren sin fastighet (alt.arrenderade), maskiner, djur etc. Framtiden innebär omfattande samarbete:  Maskinbolag, maskinringar…  Stallbolag, sharefarming…  Inköps- och/eller säljbolag ……

12 Prispåverkande faktorer Avkastningen (”mjölk-foder”) Bidrag Kapitalkostnader, inflation Skatter Läge, befolkningstäthet Utseende

13 Kalkylkällor http://www.hush.se/ (hushållningssällskapen) http://www.hush.se/ http://www.agriwise.org (agriwice under SLU) http://www.agriwise.org http://www.lst.se/ (länstyrelsens Lantbruksenhet)

14 Fastighetsförmedlare Skånegårdar http://www.skanegardar.se/ LRF Konsult http://www.konsult.lrf.se/foretag/ Egendomsmäklarna http://www.egendomsmaklarna.nu/ ATL http://www.atl.nu/gts/ Mäklarringen http://www.maklarringen.se/ Jan Gomér http://www.algonet.se/~gomers/ …

15 Icke monetära nyttor Boendemiljö (natur, hästar etc.) Jakt och fiske Ved Släkttraditioner M.m.


Ladda ner ppt "Lantbruks-Sverige Nationalekonomiskt Företagsekonomiskt Finansieringsfrågor Av Jan Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser