Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Claes Rexert SEB Bopunkt S:t Jörgen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Claes Rexert SEB Bopunkt S:t Jörgen"— Presentationens avskrift:

1 Claes Rexert SEB Bopunkt S:t Jörgen

2 Bolån Byggnadslån Bolån
Villafinansiering – köpa nyckelfärdigt eller begagnat Köp av Bostadsrätt Byggnadslån Bygga ny villa/fritidshus Renoveringar villa/fritidshus/bostadsrätter

3 Hur fungerar Byggnadslån
Nybyggnad av villa/fritidshus Renovering av villa/fritidshus Renovering/tillbyggnad av bostadsrätt

4 Hur fungerar Byggnadslån Processen
Produktionskostnadskalkyl Förhandsvärdering Tomt köp (villa/fritidshus) Byggstart Spärrförbindelse Lyft/Betalningar Slutbesiktning Marknadsvärdering Bolån

5 Hur fungerar Byggnadslån
Belåningsgrad I storstad och attraktiva läge % av förhandsvärderingen Övrigt upp till % av förhandsvärderingen Den del av produktionskostnaden och tomtköpet (i förekommande fall) som inte ryms inom belåningsgraden är kontantinsats för byggnadslånet Slutfinansieringen (avlyftet) sker mot marknadsvärderingen av den färdig- byggda fastigheten/renoverade fastigheten/renoverade bostadsrätten

6 Hur fungerar Byggnadslån Spärrförbindelse, slutbesiktning och marknadsvärde
Bankens garanti till leverantören/entreprenören att köparen har medel till betalning. Säkerhet: pantbrev och/eller spärrat bankkonto Slutbesiktning Görs av försäkringsbolaget som har byggfelsförsäkringen Det färdigställda fastigheten ”överlämnas” till köparen Marknadsvärdering Fastighetens bedömda marknadsvärde vid slutbesiktningen Underlag för den långsiktiga finansieringen (Bolånet)

7 Hur fungerar Bolån Bottenlån Topplån Belåningsgrader Rörliga räntor
Bundna räntor Värderingar och marknadsvärde Säkerheter Ordlista

8 Hur fungerar Bolån Bottenlån
Lång amorteringstid mellan 30 – 60 år Marknadens lägsta bankräntor Möjlighet att välja mellan bunden och rörlig ränta 3 månaders ränta Bunden ränta mellan 1 och 10 år Efter en bunden ränteperiod fritt val igen mellan bunden och rörlig ränta Rak amortering Möjlighet till amorteringsbefrielse finns Full säkerhet Betalning av räntor och amorteringar månads- eller kvartalsvis

9 Hur fungerar Bolån Topplån
Amorteringstid mellan 1 – 20 år Räntan högre än på bottenlån. Kan vara upp till 2% enheter högre Möjlighet att välja mellan bunden och rörlig ränta 3 månaders ränta Bunden ränta mellan 1 och 10 år Efter en bunden ränteperiod fritt val igen mellan bunden och rörlig ränta Rak amortering Krav på amortering Full säkerhet Betalning av räntor och amorteringar månads- eller kvartalsvis

10 Hur fungerar Bolån Belåningsgrader
Bottenlån I storstad 85% av marknadsvärdet Övrigt oftast 75% av marknadsvärdet Vissa fritidsfastigheter eller speciella objekt lägre än 75% av marknadsvärdet Topplån Mellan bottenlånet och 100% av marknadsvärdet

11 Hur fungerar Bolån Varför olika belåningsgrader
Möjligheten att sälja egendomen i en exekutiv situation Läge Hur speciell är egendomen Hur ser marknaden ut just nu och i framtiden

12 Hur fungerar Bolån Rörlig ränta
SEB Bolåns rörliga ränta följer riksbankens styrränta. Ränteförändringar sker samma dag och med samma räntesats som styrräntan. Förändringen gäller samtliga bolån med rörliga ränta. Andra institut har andra variabler som styr deras rörliga ränta.

13 Hur fungerar Bolån 3 månaders ränta
SEB Bolåns 3 mån ränta följer obligationsmarknaden. Avstämningsdag omkr 20 mars, juni, sept och dec Ränteförändringar som sker under perioden slår igenom för alla låntagare vid avstämningsdagen

14 Hur fungerar Bolån Bundna räntor
Finns med bindningstid mellan 1 och 10 år Under bindningstiden sker inga förändringar av räntesatsen Även amorteringsplanen är i princip bunden under den tid som räntesatsen är bunden Om man löser ett bundet lån i förtid eller amorterar över amorteringsplanen kan man få betala så kallad ränteskillnads- ersättning. Deklareras som ränta och är alltså avdragsgill

15 Hur fungerar Bolån Marknadsvärde
Vad är det?

16 Hur fungerar Bolån Säkerhet Fastighet Bostadsrätter Bostadsföreningar
Pantbrev på minst lånebeloppet Bostadsrätter Bostadsrätten Bostadsföreningar Nyttjanderätten

17 Kreditprövning Det skall vara styrkt att låntagaren - när lånet beviljas - har förmåga att betala tillbaka lånet

18 Kreditprövning i SEB Inkomst, typ av anställningsförhållande
Familjeförhållande Tillgångar Skulder inkl CSN Betalningsanmärkningar Antal frågor hos UC och motsvarande Objekt Taxeringsvärde/Månadsavgift Tomträttsavgift Lånebehovet räknat efter SEB:s norm Kvar att leva på

19 Kreditprövning i SEB 1. Lånebehovet räknat efter SEB:s norm
Bottenlån: SEB:s rörliga ränta + 2% Topplån: SEB:s rörliga ränta + 4% Ingen amortering på bottenlån. 15 års amortering på topplån Minst 10% kontant Driftskostnad minst per år. Inga lån till förvärvskostnader (t ex lagfart och pantbrev) Kostnader för befintliga lån inkl CSN 2. Ställt mot SEB:s norm ”Kvar att leva på”

20 BOLÅN +65 Bolån 65+ ger dig som har fyllt 65 år möjlighet att frigöra värde som finns inbyggt i ditt boende utan att du behöver sälja bostaden. Ditt hus eller din bostadsrätt är säkerheten och du avgör själv om du vill använda pengarna för att finansiera boendet eller förverkliga något du vill göra.

21 Hur fungerar Bolån 65+? Lånet är indelat i två belopp, ett belopp som betalas ut till dig och resterande belopp används till att betala räntan på lånet till lånetidens slut. Löptiden på lånet bestäms av SEB med hänsyn tagen till din ålder och uppgifter som finns om förväntad medellivslängd. Hur mycket du kan få låna är beroende av löptiden, marknadsvärdet på din bostad och ränteläget vid låne tillfället. .

22 Hur fungerar Bolån 65+? Lånet är amorteringsfritt och räntan betalas genom att lånet ökar varje år allteftersom räntan förfaller till betalning. Lånets löptid kommer att förlängas så länge du lever. Löptiden ger dig möjlighet att bo kvar i bostaden så länge du vill, därefter ska skulden amorteras

23 Hur fungerar Bolån Ordlista Bolåneförsäkringar - livförsäkring
Bolåneförsäkringar - skydd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall Fondamortering Förtidsförlängning (bundna lån) Räntefördelning Räntegaranti Räntetak

24 Vad bestämmer den rörliga räntan?
Reporäntan Korta räntor Rörliga boräntor

25 Obligationsmarknaden
Långa räntor styrs främst av inflationsförväntningar…. …men även av den internationella räntenivån.

26 Reporäntan Korta räntor Rörliga boräntor
Inflationsförväntningar Långa räntor Bundna boräntor

27 Marknadsräntor Räntetyp År Villor och fritidshus Bostads- rätter Rörlig ränta 3,65% 4,15% Fast ränta 3 mån 2,98% 1 år 3,30% 2 år 3,60% 3 år 3,95% 4 år 5 år 4,29% 6 år 4,39% 7 år 4,49% 8 år 4,54% 9 år 4,59% 10 år 4,64% Räntorna gäller från och med

28 Mäklaren och Banken

29 Mäklaren och Banken BOPUNKT

30 Mäklaren och Banken Bopunkt
Mäklaren och Banken Bopunkt? Fördjupat samarbete som ger mig tillgång till mäklarens utbud (som visas på skärmar i bankens fönster) Bättre kunskap om marknaden Ger mäklarens kund bra och konkurrenskraftiga finansieringsvillkor i SEB

31 SEB S:t Jörgen måndag – fredag – 18.00 Telefon


Ladda ner ppt "Claes Rexert SEB Bopunkt S:t Jörgen"

Liknande presentationer


Google-annonser