Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv och miljö i svenska ekosystem Skog och mark. Podsol Näringsfattig mark Långsam nedbrytning; svampar dominerar Ofta tjockt förnaskikt Lågt pH (ber.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv och miljö i svenska ekosystem Skog och mark. Podsol Näringsfattig mark Långsam nedbrytning; svampar dominerar Ofta tjockt förnaskikt Lågt pH (ber."— Presentationens avskrift:

1 Liv och miljö i svenska ekosystem Skog och mark

2 Podsol Näringsfattig mark Långsam nedbrytning; svampar dominerar Ofta tjockt förnaskikt Lågt pH (ber. delvis på förnaslag, t ex barr) Dålig omrörning (få maskar) och skarpa skikt Hög nederbörd Hög urlakning i ytlagren Utfällning av järn- och aluminiumjoner i rostjorden Mykorrhiza viktig för produktionen

3 Brunjord Näringsrik, ofta kalkhaltig mark med finkornig jord Relativt varmt klimat Snabb nedbrytning; bakterier dominerar Ofta tunt förnaskikt Relativt högt pH (t ex alm- och askförna bra) God omrörning (daggmaskrikt) och inga skarpa skikt Mindre urlakning genom maskarnas upptransport

4 Daggmaskskit Daggmaskarna Äter av förnan Blandar humusämnen och mineraljord Underlättar för bakteriernas nedbrytning Luftar och dränerar jorden Motverkar i viss mån urlakning och försurning

5 Hur ersätts förlust av närsalter? Kemisk vittring (kan snabbas på av mykorrhizan) Kvävefixering

6 Trädgröna (grönalg) på granbarr

7 Trattkantarell (försurningsgynnad)


Ladda ner ppt "Liv och miljö i svenska ekosystem Skog och mark. Podsol Näringsfattig mark Långsam nedbrytning; svampar dominerar Ofta tjockt förnaskikt Lågt pH (ber."

Liknande presentationer


Google-annonser