Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma med hur mycket privat dravel som helst och låtsas att det är nån slags allmän kunskap Karin Alfredsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma med hur mycket privat dravel som helst och låtsas att det är nån slags allmän kunskap Karin Alfredsson."— Presentationens avskrift:

1 En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma med hur mycket privat dravel som helst och låtsas att det är nån slags allmän kunskap Karin Alfredsson

2 Jämställdhet Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom livets alla områden

3 Genusperspektiv Att förstå hur vi påverkas av föreställningar om och förväntningar på kön, samt vilka konsekvenser detta ger i exempelvis beslutsprocesser i vardagen.

4 Begreppsförklaringar Jämställdhet Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män inom livets alla områden. Jämställdhet handlar alltid om kön. Genusperspektiv Att förstå hur vi påverkas av föreställningar om och förväntningar på kön, samt vilka konsekvenser detta ger i exempelvis beslutsprocesser i vardagen.

5 Fortsättning Begreppsförklaringar Genus Det kulturellt och socialt formade könet, (till skillnad från det biologiska som vi föds till). Biologism Förenklade biologiska förklaringar av sociala fenomen, särskilt kön.

6 Fortsättning Begreppsförklaringar Feminism att ha kunskap/insikt om könsordningen i samhället med maktobalans mellan könen att ha kunskap/insikt om könsordningen i samhället med maktobalans mellan könen att arbeta för att förändra denna maktobalans att arbeta för att förändra denna maktobalansIntersektionalitet I samhället finns vissa maktasymmetrier, mellan klass, etnicitet, sexualitet, religion m fl. En av dessa maktobalanser är den mellan kön. Alla dessa ”axlar” av makt skär genom varandra, och kön skär genom alla andra.

7 Jämställdhetspolitiken mot nya mål Makt att forma samhället och sitt eget liv SOU 2005:66

8 4 nya mål Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att utöva ett aktivt medborgarskap och att forma villkoren för beslutsfattande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att utöva ett aktivt medborgarskap och att forma villkoren för beslutsfattande. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

9 Fortsättning nya mål … Kvinnor och män skall ha samma möjlighet att ge och få omsorg utan att underordnas. Det obetalda hemarbete skall delas lika. Kvinnor och män skall ha samma möjlighet att ge och få omsorg utan att underordnas. Det obetalda hemarbete skall delas lika. Kvinnor och män skall ha samma möjlighet till kroppslig integritet. Kvinnor och män skall ha samma möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

10 Jämställdhetspolitik inom EU Ny plan för jämställdhetsarbetet 2006 - 2010

11 Prioriterade områden Uppnå ekonomiskt oberoende för kvinnor och män Uppnå ekonomiskt oberoende för kvinnor och män Förbättra möjligheterna att förena arbete och familjeliv Förbättra möjligheterna att förena arbete och familjeliv Stödja kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattande Stödja kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattande

12 Fortsättning prioriterade områden Bekämpa könsbaserat våld och människohandel Bekämpa könsbaserat våld och människohandel Avskaffa könsstereotyper i samhället Avskaffa könsstereotyper i samhället Stödja jämställdhet utanför EU Stödja jämställdhet utanför EU

13 Biologiskt könSocialt kön (eng. sex)(eng. gender) Medfött Inlärt / Förvärvat KonstantFöränderligt Ej historiskt,Historiskt, socialt eller socialt och kulturellt bestämtkulturellt bestämt Könsidentiteten bekräftas av andra om jag lär mig reglerna för det sociala könet

14 Könsmyter Dualismen; de två motsatta Dualismen; de två motsatta Dikotomin; spänningen mellan de två Dikotomin; spänningen mellan de två ManligtKvinnligt ManligtKvinnligt FörnuftKänsla FörnuftKänsla FostranOmsorg FostranOmsorg StyrkaSvaghet StyrkaSvaghet AktivPassiv AktivPassiv DjärvFörsiktig DjärvFörsiktig SäkerOsäker SäkerOsäker KulturNatur KulturNatur

15 Samhällets genuskontrakt Isärhållandets princip Isärhållandets princip ett könssegregerat samhälle där könen hålls isär ett könssegregerat samhälle där könen hålls isär Principen om den manliga normens överhöghet Principen om den manliga normens överhöghet mannen som norm och manlighet som har högre värde mannen som norm och manlighet som har högre värde

16 Berith Ås Härskartekniker Osynliggörandet Osynliggörandet Förlöjligandet Förlöjligandet Undanhållande av information Undanhållande av information Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam Påförande av skuld och skam Objektgörandet Objektgörandet

17

18 Väga och mäta jämställdhet: Kvantitativ jämställdhet: Representation i grupper, hur många män och kvinnor? 40/60 Var befinner sig kvinnor och män inom organisationen? Horisontell segregering, Befinner sig kvinnor och män inom olika sfärer i företaget/samhället? Arbetar kvinnor och män med helt olika saker. Finns det typiska ”kvinnosysslor” och ”karlgöra”? Vertikal segregering, På vilken nivå befinner sig kvinnor och män? Män har historiskt befunnit sig, och befinner sig ännu, i större utsträckning, i högre Positioner, än kvinnor.

19 Fortsättning väga och mäta… Kvalitativ jämställdhet: Tas kvinnor och mäns erfarenheter tillvara? Får kvinnor och män vara med och påverka utvecklingen i företaget / samhället?

20 Utvecklingstrappan Resultat Plan – Handling Plan – Handling Analys, Vad är problemet? Här & nu Analys, Vad är problemet? Här & nu Kunskap/Insikt Kunskap/InsiktErfarenhet/Åsikt

21 Traditionell vd man man 40-45 år 40-45 år akademisk examen akademisk examen god fysik god fysik lojal lojal ska arbeta 15 tim/dag ska arbeta 15 tim/dag heterosexuell heterosexuell vara gift med sin 1:a fru vara gift med sin 1:a fru representationshustru representationshustru kultiverad kultiverad ej för ledigt klädd ej för ledigt klädd ej skägg eller hästsvans ej skägg eller hästsvans

22 Varför jobba med jämställdhet ? rättvisefråga rättvisefråga all kompetens tillvaratas all kompetens tillvaratas mer dynamiskt arbete / utveckling mer dynamiskt arbete / utveckling kundkretsen ökar kundkretsen ökar bättre genomtänkt personalpolitik bättre genomtänkt personalpolitik framstår som modern arbetsplats framstår som modern arbetsplats etiskt / moraliskt försvarbart etiskt / moraliskt försvarbart motverka en ständig diskriminering samt brott mot mänskliga rättigheter motverka en ständig diskriminering samt brott mot mänskliga rättigheter ökad goodwill ökad goodwill

23 Vilka är de vanligaste metoderna att hantera ojämställdhet i vardagen Förnekelse Det finns ingen ojämställdhet Individualisering / privatisering Det är upp till var och en… Biologisering Skillnaderna beror på ”det biologiska

24 Floskler / Myter Här går vi bara på kompetens! Här går vi bara på kompetens! Det finns inga kvinnor … Det finns inga kvinnor … Jämställdhet är en naturlig sak för oss här på vårt företag (i vår organisation…) Jämställdhet är en naturlig sak för oss här på vårt företag (i vår organisation…) Jämställdhet är ett för snävt perspektiv. Vi jobbar med mångfald. Jämställdhet är ett för snävt perspektiv. Vi jobbar med mångfald. Intressant fråga, men det kommer lite fel i tid för oss. Intressant fråga, men det kommer lite fel i tid för oss. Vi måste lägga krut på omorganisationen (miljöarbetet, verksamhetsplanen etc.) just nu. Vi måste lägga krut på omorganisationen (miljöarbetet, verksamhetsplanen etc.) just nu. Ja, men vi har en sån speciell verksamhet… Ja, men vi har en sån speciell verksamhet…

25 Fortsättning floskler / myter Jargongen” - den är väl rå och hjärtlig… Jargongen” - den är väl rå och hjärtlig… Ja men vi är ju biologiskt olika, det har ju forskare bevisat… Ja men vi är ju biologiskt olika, det har ju forskare bevisat… Killar är ju inte lika känsliga som tjejer… Killar är ju inte lika känsliga som tjejer… Man vill ju inte att spänningen mellan kvinnor och män ska försvinna. Man vill ju inte att spänningen mellan kvinnor och män ska försvinna. Tjejer vill ju inte vara ledare, egentligen. Tjejer vill ju inte vara ledare, egentligen. Det är ju kvinnor som är värst på att motarbeta kvinnor Det är ju kvinnor som är värst på att motarbeta kvinnor

26 Fortsättning floskler / myter ” Jämställdheten får inte gå till överdrift… ” Jämställdheten får inte gå till överdrift… Viljan att jobba med jämställdhet måste komma inifrån, nerifrån … Viljan att jobba med jämställdhet måste komma inifrån, nerifrån … Jag /vi tror att det bara är en fråga om tid… Det ordnar sig till nästa generation. Jag /vi tror att det bara är en fråga om tid… Det ordnar sig till nästa generation. Flickor kommer att ta över allt, för flickor har ju bättre betyg än pojkar. Skolan idag är ju tillrättalagd bara för flickor. Flickor kommer att ta över allt, för flickor har ju bättre betyg än pojkar. Skolan idag är ju tillrättalagd bara för flickor. Vi är ju redan världens mest jämställda land. Nu måste vi fokusera på andra saker… Vi är ju redan världens mest jämställda land. Nu måste vi fokusera på andra saker…

27 Motstånd och Strategier Värsta motståndet (från) Mig själv Formellt motstånd Informellt motstånd I princip - mannen Bästa strategin Använda mig själv som redskap/förebild Använda mig själv som redskap/förebild Formell strategi Ex. jämställdhetsplan, satsning på fler kvinnor i ledande positioner Informell strategi Kunskap och fakta …

28 Det djupast mänskliga… är att kunna tänka att så här skulle det kunna vara fastän det aldrig varit så Gertrud Åström Jämställdhetskämpe


Ladda ner ppt "En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma med hur mycket privat dravel som helst och låtsas att det är nån slags allmän kunskap Karin Alfredsson."

Liknande presentationer


Google-annonser