Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma"— Presentationens avskrift:

1 En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma
med hur mycket privat dravel som helst och låtsas att det är nån slags allmän kunskap Karin Alfredsson

2 Jämställdhet Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för män och kvinnor inom livets alla områden

3 Genusperspektiv Att förstå hur vi påverkas av föreställningar
om och förväntningar på kön, samt vilka konsekvenser detta ger i exempelvis beslutsprocesser i vardagen.

4 Begreppsförklaringar
Jämställdhet Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män inom livets alla områden. Jämställdhet handlar alltid om kön. Genusperspektiv Att förstå hur vi påverkas av föreställningar om och förväntningar på kön, samt vilka konsekvenser detta ger i exempelvis beslutsprocesser i vardagen.

5 Fortsättning Begreppsförklaringar
Genus Det kulturellt och socialt formade könet, (till skillnad från det biologiska som vi föds till). Biologism Förenklade biologiska förklaringar av sociala fenomen, särskilt kön.

6 Fortsättning Begreppsförklaringar
Feminism att ha kunskap/insikt om könsordningen i samhället med maktobalans mellan könen att arbeta för att förändra denna maktobalans Intersektionalitet I samhället finns vissa maktasymmetrier, mellan klass, etnicitet, sexualitet, religion m fl. En av dessa maktobalanser är den mellan kön. Alla dessa ”axlar” av makt skär genom varandra, och kön skär genom alla andra.

7 Jämställdhetspolitiken mot nya mål
Makt att forma samhället och sitt eget liv SOU 2005:66

8 4 nya mål Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att utöva ett aktivt medborgarskap och att forma villkoren för beslutsfattande. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter till avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

9 Kvinnor och män skall ha samma möjlighet till kroppslig integritet.
Fortsättning nya mål … Kvinnor och män skall ha samma möjlighet att ge och få omsorg utan att underordnas. Det obetalda hemarbete skall delas lika. Kvinnor och män skall ha samma möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

10 Jämställdhetspolitik inom EU
Ny plan för jämställdhetsarbetet

11 Prioriterade områden Uppnå ekonomiskt oberoende för kvinnor och män
Förbättra möjligheterna att förena arbete och familjeliv Stödja kvinnors och mäns lika deltagande i beslutsfattande

12 Fortsättning prioriterade områden
Bekämpa könsbaserat våld och människohandel Avskaffa könsstereotyper i samhället Stödja jämställdhet utanför EU

13 Biologiskt kön. Socialt kön (eng. sex). (eng. gender) Medfött
Biologiskt kön Socialt kön (eng. sex) (eng. gender) Medfött Inlärt / Förvärvat Konstant Föränderligt Ej historiskt, Historiskt, socialt eller socialt och kulturellt bestämt kulturellt bestämt Könsidentiteten bekräftas av andra om jag lär mig reglerna för det sociala könet

14 Könsmyter Dualismen; de två motsatta
Dikotomin; spänningen mellan de två Manligt Kvinnligt Förnuft Känsla Fostran Omsorg Styrka Svaghet Aktiv Passiv Djärv Försiktig Säker Osäker Kultur Natur

15 Samhällets genuskontrakt
Isärhållandets princip ett könssegregerat samhälle där könen hålls isär Principen om den manliga normens överhöghet mannen som norm och manlighet som har högre värde

16 Berith Ås Härskartekniker
Osynliggörandet Förlöjligandet Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam Objektgörandet

17

18 Väga och mäta jämställdhet:
Kvantitativ jämställdhet: Representation i grupper, hur många män och kvinnor? 40/60 Var befinner sig kvinnor och män inom organisationen? Horisontell segregering, Befinner sig kvinnor och män inom olika sfärer i företaget/samhället? Arbetar kvinnor och män med helt olika saker. Finns det typiska ”kvinnosysslor” och ”karlgöra”? Vertikal segregering, På vilken nivå befinner sig kvinnor och män? Män har historiskt befunnit sig, och befinner sig ännu, i större utsträckning, i högre Positioner, än kvinnor.

19 Fortsättning väga och mäta…
Kvalitativ jämställdhet: Tas kvinnor och mäns erfarenheter tillvara? Får kvinnor och män vara med och påverka utvecklingen i företaget / samhället?

20 Utvecklingstrappan Resultat Plan – Handling
Analys, Vad är problemet? Här & nu Kunskap/Insikt Erfarenhet/Åsikt

21 Traditionell vd man 40-45 år akademisk examen god fysik lojal
ska arbeta 15 tim/dag heterosexuell vara gift med sin 1:a fru representationshustru kultiverad ej för ledigt klädd ej skägg eller hästsvans

22 Varför jobba med jämställdhet?
rättvisefråga all kompetens tillvaratas mer dynamiskt arbete / utveckling kundkretsen ökar bättre genomtänkt personalpolitik framstår som modern arbetsplats etiskt / moraliskt försvarbart motverka en ständig diskriminering samt brott mot mänskliga rättigheter ökad goodwill

23 Vilka är de vanligaste metoderna att hantera ojämställdhet i vardagen
Förnekelse Det finns ingen ojämställdhet Individualisering / privatisering Det är upp till var och en… Biologisering Skillnaderna beror på ”det biologiska

24 Floskler / Myter Här går vi bara på kompetens!
Det finns inga kvinnor … Jämställdhet är en naturlig sak för oss här på vårt företag (i vår organisation…) Jämställdhet är ett för snävt perspektiv. Vi jobbar med mångfald. Intressant fråga, men det kommer lite fel i tid för oss. Vi måste lägga krut på omorganisationen (miljöarbetet, verksamhetsplanen etc.) just nu. Ja, men vi har en sån speciell verksamhet…

25 Fortsättning floskler / myter
Jargongen” - den är väl rå och hjärtlig… Ja men vi är ju biologiskt olika, det har ju forskare bevisat… Killar är ju inte lika känsliga som tjejer… Man vill ju inte att spänningen mellan kvinnor och män ska försvinna. Tjejer vill ju inte vara ledare, egentligen. Det är ju kvinnor som är värst på att motarbeta kvinnor

26 Fortsättning floskler / myter
” Jämställdheten får inte gå till överdrift… Viljan att jobba med jämställdhet måste komma inifrån, nerifrån … Jag /vi tror att det bara är en fråga om tid… Det ordnar sig till nästa generation. Flickor kommer att ta över allt, för flickor har ju bättre betyg än pojkar. Skolan idag är ju tillrättalagd bara för flickor. Vi är ju redan världens mest jämställda land. Nu måste vi fokusera på andra saker…

27 Motstånd och Strategier
Värsta motståndet (från) Mig själv Formellt motstånd Informellt motstånd I princip - mannen Bästa strategin Använda mig själv som redskap/förebild Formell strategi Ex. jämställdhetsplan, satsning på fler kvinnor i ledande positioner Informell strategi Kunskap och fakta …

28 Det djupast mänskliga… är att kunna tänka
att så här skulle det kunna vara fastän det aldrig varit så Gertrud Åström Jämställdhetskämpe


Ladda ner ppt "En kunskapsfråga… På jämställdhetsområdet kan man komma"

Liknande presentationer


Google-annonser