Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer
Termiskt klimat ”Strålning” Buller Vibrationer Belysning

2 Termiskt klimat Vi påverkar klimatet: vi avger sittande ca 100W
Vi avger fukt, koldioxid (och div. andra ämnen, ibland luktande) Vi är optimerade för att fungera bäst i ca 37ºC Termostat och regulator i hjärnan Vi har ett fundamentalt och nedärvt energisparprogram – som andra levande varelser Detta tar sig många uttryck. Vi rör oss ej mer än vi måste, och blir ”försoffade”. Det förklarar våra reaktioner på avvikande temperatur.

3

4

5

6 Det termiska klimatets inverkan på arbetet

7

8 Klimatfaktorer, index Lufttemperatur Medelstråltemperatur
Lufthastighet Luftfuktighet Beklädnad Aktivitet Individen Operativ temperatur PMV/PPD

9 ”Strålningsdrag”

10

11 Drag – lufthastighet över 0,15-0,2 m/s
Viktigaste faktorn vid låga temperaturer

12 Luftfuktighet Relativ fuktighet 30-70% anses acceptabelt
Hög luftfuktighet jobbigt vid värme, mikroorganismer och korrosion vid kondens, kemiska emissioner från material kan öka Låg luftfuktighet kan irritera slemhinnor, och ”befrämjar” problem med damm och statisk elektricitet Klagomål på torr luft oftast kemiska emissioner eller stoft, t ex från kopiatorer och skrivare Sänkt temperatur ökar den relativa luftfuktigheten Luftfuktare? –se upp!

13

14

15 Kortsluten ventilation
Omblandande och deplacerande ventilation


Ladda ner ppt "Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser