Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANVÄNDARMÖTE FASTIGHETSÄGARNA DOKUMENT MAJ 2015. AGENDA Frukost och mingel Björn Söderlund, senior konsult Admiro AB Byggentreprenader och hyresavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANVÄNDARMÖTE FASTIGHETSÄGARNA DOKUMENT MAJ 2015. AGENDA Frukost och mingel Björn Söderlund, senior konsult Admiro AB Byggentreprenader och hyresavtal."— Presentationens avskrift:

1 ANVÄNDARMÖTE FASTIGHETSÄGARNA DOKUMENT MAJ 2015

2 AGENDA Frukost och mingel Björn Söderlund, senior konsult Admiro AB Byggentreprenader och hyresavtal enligt LOU – risker och möjligheter. Nya webben Nya formulär Avtal om lägenhetsarrende (nr. 40, 40 A och 26) Uthyrning av småhus (Nr. 24 A och B) Pågående projekt Nr. 12 D – Hyreskontrakt för popup-lokal Översyn av brandprodukterna Ordet fritt

3 NYA FORMULÄR Avtal för lägenhetsarrende – Nr. 40 Indexklausul (Nr. 40 A) och uppsägningsblankett (Nr. 26) Uthyrning av småhus – Nr. 24 A och B

4 KORT OM LÄGENHETSARRENDE Arrende är en komplicerad typ av upplåtelse Olika regler för olika typer av arrende Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag Jordabalken 8-11 kap. Fastighetsägarna Dokuments nya mall är ett lägenhetsarrende Jordabalken 8 kap.

5 KORT OM LÄGENHETSARRENDEN ”När jord upplåts för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att anse som bostads- eller anläggningsarrenden” Gränsdragningen mot anläggningsarrende särskilt svår 11 kap. 1 §. Förvärvsverksamhet Uppföra eller bibehålla byggnad som ej är av ringa betydelse för verksamheten

6 FORMULÄR NR. 40 Kort om kontraktets framtagande Markupplåtelse utan byggnad Användningsområdet bl.a. fordonsuppställning, upplagsplatser etc. Bestämd tid eller tillsvidare Kom ihåg att reglera uppsägningstid JB 8 kap. 5 § Avgift Index – nr. 40 A Egna tillägg angivna i bilaga

7 FORMULÄR NR. 40 Ledningar och tillträde Uppsägningsblankett nr. 26 Samtliga nya formulär finns tillgängliga från och med den 24 april.

8 UTHYRNING AV SMÅHUS Tidigare ett kontrakt för uthyrning av villa Nya regler från och med en 1 februari 2013 avseende privatuthyrning Bl.a. inte besittningsskydd och friare hyressättning Därför två kontrakt

9 FORMULÄR NR. 24 A – UTHYRNING AV VILLA Utgår från privatuthyrningslagen (lag 2012:978) Lagens tillämplighet Slopat avsnittet om avstående av besittningsskydd

10 FORMULÄR NR. 24 B – UTHYRNING AV VILLA (SMÅHUS) Hyreslagens regler Även tillämplig på viss privatuthyrning Fortfarande avstående av besittningsskydd och de strängare reglerna om hur hyra sätts Vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i förhållande till tidigare kontrakt

11 GRÖNT HYRESAVTAL FÖR HANDELSLOKAL Efterfrågan tveksam Möjligt med modifiering av nuvarande gröna bilagan nr. 99

12 HYRESKONTRAKT FÖR POPUP-LOKAL Något om hur kontraktet tas fram Status Förhandlingar med Svensk Handel Lansering förhoppningsvis i höst Handledningstexter lanseras samtidigt

13 Ordet fritt


Ladda ner ppt "ANVÄNDARMÖTE FASTIGHETSÄGARNA DOKUMENT MAJ 2015. AGENDA Frukost och mingel Björn Söderlund, senior konsult Admiro AB Byggentreprenader och hyresavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser