Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarna Dokument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarna Dokument"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarna Dokument
användarmöte Fastighetsägarna Dokument Maj 2015

2 AGENDA Frukost och mingel Björn Söderlund, senior konsult Admiro AB
Byggentreprenader och hyresavtal enligt LOU – risker och möjligheter. Nya webben Nya formulär Avtal om lägenhetsarrende (nr. 40, 40 A och 26) Uthyrning av småhus (Nr. 24 A och B) Pågående projekt Nr. 12 D – Hyreskontrakt för popup-lokal Översyn av brandprodukterna Ordet fritt

3 Nya formulär Avtal för lägenhetsarrende – Nr. 40
Indexklausul (Nr. 40 A) och uppsägningsblankett (Nr. 26) Uthyrning av småhus – Nr. 24 A och B

4 Kort om lägenhetsarrende
Arrende är en komplicerad typ av upplåtelse Olika regler för olika typer av arrende Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag Jordabalken 8-11 kap. Fastighetsägarna Dokuments nya mall är ett lägenhetsarrende Jordabalken 8 kap.

5 Kort om lägenhetsarrenden
”När jord upplåts för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att anse som bostads- eller anläggningsarrenden” Gränsdragningen mot anläggningsarrende särskilt svår 11 kap. 1 §. Förvärvsverksamhet Uppföra eller bibehålla byggnad som ej är av ringa betydelse för verksamheten

6 Formulär nr. 40 Kort om kontraktets framtagande
Markupplåtelse utan byggnad Användningsområdet bl.a. fordonsuppställning, upplagsplatser etc. Bestämd tid eller tillsvidare Kom ihåg att reglera uppsägningstid JB 8 kap. 5 § Avgift Index – nr. 40 A Egna tillägg angivna i bilaga

7 Formulär nr. 40 Ledningar och tillträde Uppsägningsblankett nr. 26
Samtliga nya formulär finns tillgängliga från och med den 24 april.

8 Uthyrning av småhus Tidigare ett kontrakt för uthyrning av villa
Nya regler från och med en 1 februari avseende privatuthyrning Bl.a. inte besittningsskydd och friare hyressättning Därför två kontrakt

9 Formulär nr. 24 A – uthyrning av villa
Utgår från privatuthyrningslagen (lag 2012:978) Lagens tillämplighet Slopat avsnittet om avstående av besittningsskydd

10 Formulär nr. 24 B – Uthyrning av villa (småhus)
Hyreslagens regler Även tillämplig på viss privatuthyrning Fortfarande avstående av besittningsskydd och de strängare reglerna om hur hyra sätts Vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i förhållande till tidigare kontrakt

11 Grönt hyresavtal för handelslokal
Efterfrågan tveksam Möjligt med modifiering av nuvarande gröna bilagan nr. 99

12 Hyreskontrakt för popup-lokal
Något om hur kontraktet tas fram Status Förhandlingar med Svensk Handel Lansering förhoppningsvis i höst Handledningstexter lanseras samtidigt

13 Ordet fritt


Ladda ner ppt "Fastighetsägarna Dokument"

Liknande presentationer


Google-annonser