Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring – hot eller möjlighet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring – hot eller möjlighet?"— Presentationens avskrift:

1 Förändring – hot eller möjlighet?
Vi måste vara FLEXIBLA i dagens samhälle. Hur påverkas du av förändringar? Analysera dig själv!

2 För att komma till rätt med stress måste du ställa följande frågor till dig själv:
Vad är viktigt i mitt liv? Vad är målet med mitt liv? Vad vill jag uppleva? Vad är min uppgift? Gör livet hanterbart och meningsfullt! Du behöver en färdriktning!

3 Lagom med utmaningar och stimulans
Arbetet - Stress Lagom med utmaningar och stimulans Stress Stress Understimulans Överstimulans Hur ser det ut på ditt jobb?

4 Faktorer som påverkar:
Arbetsinnehåll Arbetsbelastning Graden av självbestämmande Relationer – arbetskamrater, chef

5 Kvinnors och mäns stress
Ökar mot arbetsdagens slut och när de kommer hem Relationsstress (privatlivet) Känner ofta att de inte räcker till på jobbet. Åker hem Har sämre självförtroende Söker gärna hjälp Sitter ofta fast i monotona och okvalificerade arbeten Kopplar av efter jobbet och när de kommer hem Prestationsstress (jobbet) Har lättare att jobba över Har bättre självförtroende Söka hjälp = svaghetstecken Monotona jobb är tillfälliga Hur kan man göra för att väga samman familj och arbete?

6 Inre och yttre stressorer
Stressorer = Det som framkallar stress. Inre: Attityder du har och de krav du ställer på dig själv. Yttre: Sådant som beror på omgivningen. 1 Identifiera de yttre stressorerna på arbetet och hemma! 2 Vilka inre stressorer har du? 3 Kartlägg din stress och gör en HANDLINGSPLAN!

7 Vad händer i kroppen när du stressar?
Salivproduktion och matsmältning avtar All energi till muskler, hjärta och lungor Du blir mer vaken Förberedelse för kamp eller flykt Produktion av stresshormoner ökar Andningen blir snabbare, hjärtat börjar slå fortare och musklerna spänns Test. Kryssa i schemat du får av Tony.

8

9 Skaffa dig självkännedom Hitta balans mellan aktivitet och vila
Vad ska jag då göra? Skaffa dig självkännedom och en god självbild Ta tag i problemet Träna ditt beteende Lär dig att spänna av Hitta balans mellan aktivitet och vila

10 Skaffa dig goda relationer Gör något roligt varje dag!
Vad kan jag mera göra? ???? Motionera Skaffa dig goda relationer Lär dig säga NEJ! Gör något roligt varje dag! Ta hjälp av andra

11 Formulera en handlingsplan
Bestäm nuläget. Identifiera problemet. Vad är det som stressar dig? Vilka blir konsekvenserna om ett, fem och tio år om du fortsätter att leva ditt liv som nu? Formulera din längtan. Bestäm hur du vill att ditt liv ser ut om ett, fem och tio år. Formulera en strategi för att nå dit. Sätt realistiska mål. Ställ rimliga krav på dig själv. Vad kan du be andra om hjälp med?

12 Formulera delmål. Använd minikontrakt
Formulera delmål. Använd minikontrakt. Börja med en liten konkret förändring, bygg sedan på. Skaffa stödpersoner. Vem kan du prata med eller träna tillsammans med? Bestäm en tidpunkt för start och bestäm när du ska ha nått målet. Bestäm hur du ska utvärdera och belöna dig själv.

13 Testa motivationen. Vill du innerst inne ha en
förändring? Fundera på dina drivkrafter? Sätter du igång för att du måste och borde, eller för att du längtar efter att få ut mer av livet?

14 Även en tusenmilafärd börjar med det första steget
Är du redo?

15 Spar en kopia till dig själv
Gör en handlingsplan Gör ett minikontrakt Spar en kopia till dig själv och lämna in en kopia till din magister

16


Ladda ner ppt "Förändring – hot eller möjlighet?"

Liknande presentationer


Google-annonser