Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring – hot eller möjlighet? Vi måste vara FLEXIBLA i dagens samhälle. Hur påverkas du av förändringar? Analysera dig själv!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring – hot eller möjlighet? Vi måste vara FLEXIBLA i dagens samhälle. Hur påverkas du av förändringar? Analysera dig själv!"— Presentationens avskrift:

1 Förändring – hot eller möjlighet? Vi måste vara FLEXIBLA i dagens samhälle. Hur påverkas du av förändringar? Analysera dig själv!

2 För att komma till rätt med stress måste du ställa följande frågor till dig själv: Vad är viktigt i mitt liv? Vad är målet med mitt liv? Vad vill jag uppleva? Vad är min uppgift? Du behöver en färdriktning! Gör livet hanterbart och meningsfullt!

3 Arbetet - Stress Hur ser det ut på ditt jobb? Lagom med utmaningar och stimulans Stress UnderstimulansÖverstimulans

4 Faktorer som påverkar: Arbetsinnehåll Arbetsbelastning Graden av självbestämmande Relationer – arbetskamrater, chef

5 Kvinnors och mäns stress Ökar mot arbetsdagens slut och när de kommer hem Relationsstress (privatlivet) Känner ofta att de inte räcker till på jobbet. Åker hem Har sämre självförtroende Söker gärna hjälp Sitter ofta fast i monotona och okvalificerade arbeten Kopplar av efter jobbet och när de kommer hem Prestationsstress (jobbet) Har lättare att jobba över Har bättre självförtroende Söka hjälp = svaghetstecken Monotona jobb är tillfälliga Hur kan man göra för att väga samman familj och arbete?

6 Inre och yttre stressorer Stressorer = Det som framkallar stress. Inre: Attityder du har och de krav du ställer på dig själv. Yttre: Sådant som beror på omgivningen. 1 Identifiera de yttre stressorerna på arbetet och hemma! 2 Vilka inre stressorer har du? 3 Kartlägg din stress och gör en HANDLINGSPLAN!

7 Vad händer i kroppen när du stressar ? Test. Kryssa i schemat du får av Tony. Förberedelse för kamp eller flykt All energi till muskler, hjärta och lungor Salivproduktion och matsmältning avtar Du blir mer vaken Andningen blir snabbare, hjärtat börjar slå fortare och musklerna spänns Produktion av stresshormoner ökar

8

9 Vad ska jag då göra? Skaffa dig självkännedom och en god självbild Ta tag i problemet Träna ditt beteende Hitta balans mellan aktivitet och vila Lär dig att spänna av

10 Vad kan jag mera göra? ???? Motionera Skaffa dig goda relationer Lär dig säga NEJ! Ta hjälp av andra Gör något roligt varje dag!

11 Formulera en handlingsplan Bestäm nuläget. Identifiera problemet. Vad är det som stressar dig? Vilka blir konsekvenserna om ett, fem och tio år om du fortsätter att leva ditt liv som nu? Formulera din längtan. Bestäm hur du vill att ditt liv ser ut om ett, fem och tio år. Formulera en strategi för att nå dit. Sätt realistiska mål. Ställ rimliga krav på dig själv. Vad kan du be andra om hjälp med?

12 Formulera delmål. Använd minikontrakt. Börja med en liten konkret förändring, bygg sedan på. Skaffa stödpersoner. Vem kan du prata med eller träna tillsammans med? Bestäm en tidpunkt för start och bestäm när du ska ha nått målet. Bestäm hur du ska utvärdera och belöna dig själv.

13 Testa motivationen. Vill du innerst inne ha en förändring? Fundera på dina drivkrafter? Sätter du igång för att du måste och borde, eller för att du längtar efter att få ut mer av livet?

14 Även en tusenmilafärd börjar med det första steget

15 Gör en handlingsplan Gör ett minikontrakt Spar en kopia till dig själv och lämna in en kopia till din magister

16


Ladda ner ppt "Förändring – hot eller möjlighet? Vi måste vara FLEXIBLA i dagens samhälle. Hur påverkas du av förändringar? Analysera dig själv!"

Liknande presentationer


Google-annonser