Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsutbildning modersmålslärare i samiska Umeå 15-04-14 Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsutbildning modersmålslärare i samiska Umeå 15-04-14 Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier."— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsutbildning modersmålslärare i samiska Umeå 15-04-14 Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier

2 Översikt Samiska vid Umeå universitet –inriktningar –kursutbud, struktur Modersmålslärare (Skolverket) –möjligheter ht 2015–ht 2017 Ämneslärarutbildning –från ht 2015 2015-04-142

3 3 Utbildning i samiska Samiska språk –Lulesamiska –Nordsamiska –Sydsamiska Samiska studier Från hösten 2015 ett huvudområde på grundnivå, men fortfarande två spår.

4 Kursstruktur – språkkurserna Vartannat år, 50%, distans Upp till B-kursen separata kurser i lule-, nord- och sydsamiska. Gemensam C-kurs, men ett moment språkspecifikt. 2015-04-144 år 1år 2år 3år 4år 5 Nyb. + kvali ABCMagister BC (15 + 15 hp) Nyb.AB

5 Kursstruktur – kulturkurserna Vartannat år, 50%, distans 2015-04-145 år 1år 2år 3år 4år 5 Historia och rel. Kultur och samh. ABCMagister BC (15 + 15 hp) ?AB

6 Antal studenter 2014/2015 2015-04-146

7 Minoritetslärare: ”huvudspår” läsåret 15–16 Validering av kunskaper och färdigheter => individuell studieplan –ämnesstudier i ett samiskt språk –kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Nordsamiska: A-kurs, 30 hp Sydsamiska: A-kurs, 30 hp Lulesamiska: A-kurs, 30 hp Samiska språk C Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp (förutsätter avklarade ämnesstudier) Alla ”huvudspåren” har 50% studietakt, nätstödd distans och innebär att man följer med en studerandegrupp som sökt utbildningen på annat sätt 2015-04-147

8 Andra spår Studenter som inte är behöriga för A-kurs: –enbart didaktiskt utvecklingsarbete, 3 hp, lå 2015-16, läsa A-kursen (1-30 hp) med start ht 2016 Studenter som önskar annan studietakt: anpassad studiegång (läser 7,5 hp per termin i stället för 15) 2015-04-148

9 Nordsamiska A, ht 2015 + vt 2016 50% studietakt, nätstödd distans Två fysiska träffar per termin i Umeå; övriga träffar är virtuella Moment (prel.): –Nordsamisk grammatik I, 7,5 hp –Nordsamisk språkfärdighet I, 7,5 hp –Texter och textanalys I, 7,5 hp –Ordkunskap och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp 2015-04-149

10 Lulesamiska A, ht 2015 + vt 2016 50% studietakt, nätstödd distans Fyra fysiska träffar per termin i Luleå Moment (prel.): –Lulesamisk grammatik, 7,5 hp –Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp –Lulesamiska texter, 7,5 hp –Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp 2015-04-1410

11 Sydsamiska A, ht 2015 + vt 2016 50% studietakt, nätstödd distans Fyra fysiska träffar per termin i Östersund Moment (prel.): –Sydsamisk muntlig språkfärdighet, 7,5 hp –Praktisk och teoretisk sydsamisk grammatik, 7,5 hp –Sydsamiska texter, 7,5 hp –Sydsamiskan idag, 7,5 hp 2015-04-1411

12 Umesamiska Inga reguljära kurser => nya kurser, specifikt för modersmålslärare Kunskaper om umesamiska + didaktik Fyra kurser om vardera 7,5 hp => 25% studietakt 2015-04-1412

13 Didaktiskt utvecklingsarbete, 3 hp Didaktiskt utvecklingsarbete i den egna verksamheten Speciell kurs ifall didaktik inte kan infogas i ordinarie kurs. Läsåret 14/15 för dem som läser sydsamiska. 2015-04-1413

14 Samiska C, Samisk språkvetenskap, ht 2015 + kurs med didaktisk inriktning vt 2016 Kursen ht 2015 ordinarie kurs; samisk grammatik, fördjupning i en varietet Kursen vt 2016 ny kurs: språkdidaktik med inriktning på samiska; alternativ till Examensarbete för kandidatexamen, 2015-04-1414

15 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Läses efter ämnesstudier Kan läsas på 50% nätstödd distans Läsåret 2015-16 (1-30 hp): –Kunskap, undervisning och lärande I, 10 hp –Demokrati, individ och samhälle, 10 hp –Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp 2015-04-1415

16 Umeå universitets nya uppdrag (2013) ”Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt minoritetskonventionerna, snarast bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i samiska.” ”I arbetet ska universitet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med berörd nationell minoritet.” 2015-04-1416

17 Ämneslärarutbildning i samiska som modersmål Nytt uppdrag till UmU angående lärarutbildning från 2013: ”utveckla ämneslärarutbildning i samiska” Examensrätt i juni 2014, särskilda medel Start ht 2015, möjligt med nordsamiska (ändrar kursstruktur för nordsamiska) som ingångsämne Tidigare uppdrag: ”erbjuda utbildning i samiska” Begränsad lärarkapacitet Utnyttjande delar av existerande kurser – språk och kultur + didaktik Målsättning: lärare i samiska ska ha 90 hp i ämnet 2015-04-1417

18 Ämneslärarprogram gy, UmU Termin 1: –Utbidningsvetenskaplig kärna 28,5 hp Termin 2-4: Ämne 1 90 hp Termin 5: –Utbidningsvetenskaplig kärna 24 hp –Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp Termin 6-8: –Ämnesstudier ämne 2 90 hp Termin 9-10 –Verksamhetsförlagd utbildning 22,5 hp –Examensarbete 30 hp –Utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp 2015-04-1418

19 Några utgångspunkter för ämneslärarutbildningen Ämnesstudier i lärarutbildningen: ämnesteori och ämnesdidaktik Ämnesteori –Språkkurserna måste kunna fortgå samtidigt som lärarutbildningen –Ämnesteorin bör i stor utsträckning samläsas med de allmänna språkkurserna Ämnesdidaktiken –Den ämnesdidaktiska delen av utbildningen bör i stor utsträckning vara gemensam för de olika varieteterna –Utnyttja lärarkompetens i svenska som andraspråk (tvåspråkig utveckling, tvåspråkig didaktik m.m.) –Samarbete med skolor, lärare och andra 2015-04-1419

20 Vad händer nu? Umeå universitet Bedömning av de nominerades kompetenser –utifrån tidigare studier –utifrån muntligt test Utarbetande av individuella studieplaner Erbjudande om studiegång Skolverket Antagningsbesked från Skolverket Svar till Umeå universitet senast 17 juni Umeå universitet Information om kursstart, träffar osv. under juni månad 2015-04-1420


Ladda ner ppt "Uppdragsutbildning modersmålslärare i samiska Umeå 15-04-14 Ingela Valfridsson, Institutionen för språkstudier."

Liknande presentationer


Google-annonser