Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann Lund, klinikinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann Lund, klinikinformation"— Presentationens avskrift:

1 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
”Aktion 15” Nästa steg Ann Lund, klinikinformation

2 Systematiskt förbättringsarbete
- Nuvarande arbetsgrupper fortsätter sitt arbete Nya arbetsgrupper bildas Totalt tio arbetsgrupper varav fyra är igång Prioritering av fokus Viktigt att upprätthålla patientarbetet Hur involvera patienter/brukare? Ann Lund, klinikinformation

3 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Heldygnsvård Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur kommande heldygnsvård ska organiseras. Gruppledare: Jonas Ericsson Deltagare: Agneta Söderqvist, Lotta Horn, Helena Seibold Ann Lund, klinikinformation

4 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Jour/beredskap Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur akutmottagningen ska arbeta. Gruppledare: Laila Claesson Deltagare: Magnus Danielsson. Lotta Horn, Agneta Söderqvist, Moniqa Wickell Ann Lund, klinikinformation

5 Förbättringsarbete Farmakabehandling ADHD
Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att uppdatera rutinen för farmakabehandling ADHD. Gruppledare: Jonas Ericsson Deltagare: Marie O.Neill och Lotta Hultqvist Ann Lund, klinikinformation

6 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Utredningsrutin Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur kliniken ska arbeta med utredningar Gruppledare: Ann Lund Deltagare: Karin Lindholm, Anna Nordhall, Sandra Allard och Jacqueline Olsson Dokumentationsrutin och utredningsutlåtande klart inom kort Arbete med utredningsprocessen pågår Ann Lund, klinikinformation

7 Förbättringsarbete Hembaserade intensiva insatser
Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram underlag för beslut rörande hur hembaserade intensiva insatser kan ges. Gruppledare: Agneta Söderqvist Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation

8 Förbättringsarbete Vårdprogram ätstörning
Arbetsgrupp bildas med uppdrag att revidera nuvarande vårdprogram Gruppledare: Beatrice Forsell Bressler Deltagare: ät-teamets medlemmar Ann Lund, klinikinformation

9 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Ångest/tvång Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer hur vi ska arbeta med tvång och ångest Gruppledare: Violeta Stankovic Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation

10 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Suicidprevention Arbetsgrupp bildas med uppdrag att arbeta med utbildning och implementering rörande suicidprevention Gruppledare: Torbjörn Lundholm Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation

11 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Administrativt stöd Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på hur det administrativa stödet ska organiseras Gruppledare: Cristin Karlsson Deltagare: sekreterargruppen Ann Lund, klinikinformation

12 Förbättringsarbete Bedömningsinstrument
Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på vilka bedömningsinstrument som ska användas för prioritering av klinikens patienter Gruppledare: Ann Lund Deltagare: ledningsgruppen Ann Lund, klinikinformation

13 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Tidplan Projektledarna träffas tillsammans med Ann 2 juni – klinikdag Arbetsgruppen avsätter 2 timmar/vecka Förbättringsarbetet pågår hela 2015 Nytt sätt att arbeta klart nov 2015 – implemen- terat jan 2016 Ann Lund, klinikinformation

14 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Hjälp från SKL Spjutspetsutbildning Studiebesök Process-stöd Gemensamma utbildningar Veckans tanke – veckans delning! Ann Lund, klinikinformation

15 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24
Förbättringsarbete Nu fortsätter vi… Ann Lund, klinikinformation


Ladda ner ppt "Ann Lund, klinikinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser