Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Aktion 15” Nästa steg Ann Lund, klinikinformation 2015-03-241.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Aktion 15” Nästa steg Ann Lund, klinikinformation 2015-03-241."— Presentationens avskrift:

1 ”Aktion 15” Nästa steg Ann Lund, klinikinformation 2015-03-241

2 Systematiskt förbättringsarbete - Nuvarande arbetsgrupper fortsätter sitt arbete -Nya arbetsgrupper bildas -Totalt tio arbetsgrupper varav fyra är igång -Prioritering av fokus -Viktigt att upprätthålla patientarbetet -Hur involvera patienter/brukare? Ann Lund, klinikinformation 2015-03-242

3 Förbättringsarbete Heldygnsvård Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur kommande heldygnsvård ska organiseras. Gruppledare: Jonas Ericsson Deltagare: Agneta Söderqvist, Lotta Horn, Helena Seibold Ann Lund, klinikinformation 2015-03-243

4 Förbättringsarbete Jour/beredskap Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur akutmottagningen ska arbeta. Gruppledare: Laila Claesson Deltagare: Magnus Danielsson. Lotta Horn, Agneta Söderqvist, Moniqa Wickell Ann Lund, klinikinformation 2015-03-244

5 Förbättringsarbete Farmakabehandling ADHD Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att uppdatera rutinen för farmakabehandling ADHD. Gruppledare: Jonas Ericsson Deltagare: Marie O.Neill och Lotta Hultqvist Ann Lund, klinikinformation 2015-03-245

6 Förbättringsarbete Utredningsrutin Arbetsgrupp redan bildad med uppdrag att ta fram förslag på hur kliniken ska arbeta med utredningar Gruppledare: Ann Lund Deltagare: Karin Lindholm, Anna Nordhall, Sandra Allard och Jacqueline Olsson -Dokumentationsrutin och utredningsutlåtande klart inom kort -Arbete med utredningsprocessen pågår Ann Lund, klinikinformation 2015-03-246

7 Förbättringsarbete Hembaserade intensiva insatser Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram underlag för beslut rörande hur hembaserade intensiva insatser kan ges. Gruppledare: Agneta Söderqvist Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation 2015-03-247

8 Förbättringsarbete Vårdprogram ätstörning Arbetsgrupp bildas med uppdrag att revidera nuvarande vårdprogram Gruppledare: Beatrice Forsell Bressler Deltagare: ät-teamets medlemmar Ann Lund, klinikinformation 2015-03-248

9 Förbättringsarbete Ångest/tvång Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer hur vi ska arbeta med tvång och ångest Gruppledare: Violeta Stankovic Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation 2015-03-249

10 Förbättringsarbete Suicidprevention Arbetsgrupp bildas med uppdrag att arbeta med utbildning och implementering rörande suicidprevention Gruppledare: Torbjörn Lundholm Deltagare: intresserade på kliniken Ann Lund, klinikinformation 2015-03-2410

11 Förbättringsarbete Administrativt stöd Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på hur det administrativa stödet ska organiseras Gruppledare: Cristin Karlsson Deltagare: sekreterargruppen Ann Lund, klinikinformation 2015-03-2411

12 Förbättringsarbete Bedömningsinstrument Arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram förslag på vilka bedömningsinstrument som ska användas för prioritering av klinikens patienter Gruppledare: Ann Lund Deltagare: ledningsgruppen Ann Lund, klinikinformation 2015-03-2412

13 Förbättringsarbete Tidplan Projektledarna träffas tillsammans med Ann 2 juni – klinikdag Arbetsgruppen avsätter 2 timmar/vecka Förbättringsarbetet pågår hela 2015 Nytt sätt att arbeta klart nov 2015 – implemen- terat jan 2016 Ann Lund, klinikinformation 2015-03-2413

14 Förbättringsarbete Hjälp från SKL -Spjutspetsutbildning -Studiebesök -Process-stöd -Gemensamma utbildningar -Veckans tanke – veckans delning! Ann Lund, klinikinformation 2015-03-2414

15 Förbättringsarbete Nu fortsätter vi… Ann Lund, klinikinformation 2015-03-24 15


Ladda ner ppt "”Aktion 15” Nästa steg Ann Lund, klinikinformation 2015-03-241."

Liknande presentationer


Google-annonser