Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Dalatrafik-KR Trafik AB Trafikslag: Buss Sträcka: Mora - Gällivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Dalatrafik-KR Trafik AB Trafikslag: Buss Sträcka: Mora - Gällivare."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Dalatrafik-KR Trafik AB Trafikslag: Buss Sträcka: Mora - Gällivare

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Mora - Gällivare samt Gällivare - Mora. Antal mätta turer på sträckan: 6 st. Antal utdelade enkäter: 123 st. Antal insamlade enkäter: 111 st. Svarsfrekvens: 90,2%. Bortfall: 9,8%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 85, vilket motsvarar betyget utomordentligt bra. Framförallt de äldre resenärerna är mycket nöjda överlag. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna busslinje. Att stiga ombord på bussen upplevs som mycket enkelt och får bättre värden än 2009. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ligger på en mycket hög nivå. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på bussarna, vilket är en förbättring sedan 2009. Värdena för städning samt hur serviceinriktad personalen är ligger på en utomordentligt bra nivå. Informationen ombord anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med buss på denna linje, vilket är en ökning sedan förra året. Tidhållningen på bussarna ligger på en mycket bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (18%) och mer benutrymme (16%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 24 ”Lägre busspriser.” ”Större utrymme för benen.” ”Idag är det lite för varmt på bussen. Tidigare när jag åkt har det varit på tok för kallt.” ”Möjlighet att köpa dryck.” ”Det finns en sak och det är att införskaffa uttag i taket så att man kan ladda sin dator eller telefon!” ”Hjälp vid lastning av bagage.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Dalatrafik-KR Buss Mora - Gällivare 32


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Dalatrafik-KR Trafik AB Trafikslag: Buss Sträcka: Mora - Gällivare."

Liknande presentationer


Google-annonser