Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Luleå - Kiruna samt Kiruna - Luleå. Antal mätta turer på sträckan: 12 st. Antal utdelade enkäter: 191 st. Antal insamlade enkäter: 173 st. Svarsfrekvens: 90,6%. Bortfall: 9,4%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 76, vilket motsvarar betyget mycket bra, fast det är en nedgång sedan förra årets mätning. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna busslinje. Både att stiga ombord på bussen och att resa med bagage upplevs som mycket enkelt. Värdena för hur bekväma sittplatserna är samt hur behaglig temperaturen anses vara ombord ligger på en bra nivå, fast vi kan se en nedgång från 2009. Informationen från personalen ombord samt skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Städningen ombord ligger på en mycket bra nivå. Värdena för hur serviceinriktad personalen är ligger på en mycket bra nivå, fast det är en nedgång från förra året, vilket kan bero på att frågan är något omformulerad. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med buss på denna linje, fast vi kan se en nedgång från 2009. Tidhållningen på bussarna ligger på en mycket bra nivå, fast det är en nedgång sedan förra året. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna kaffeservering/ automat (19%), förbättra temperaturen ombord (15%), kiosk/ servering ska finnas (14%) och lägre priser (13%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 24 ”Någon slags försäljning på bussen med kaffe, mackor, fika och dylikt.” ”Sänk biljettpriset.” ”Mer utrymme, plats för benen.” ”För hög värme, mer som en bastu!” ”Mer tydlig och oftare information om var bussen stannar för avstigning (alla bor inte på orten) samt byte av buss ex. "nästa stopp Täre, byte av buss till Kalix ".” ”Trevligare personal.” ”Bättre förbindelse mellan Överkalix och Luleå. Till exempel mera bussturer, gärna på kvällen omkring 21.00.” ”Skaffa dubbeldäckare och ordna mer plats.” ”Ha 220V eluttag.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Luleå - Kiruna 32


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Luleå - Kiruna."

Liknande presentationer


Google-annonser