Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt över SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst, framtida utveckling och utbyggnad Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt över SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst, framtida utveckling och utbyggnad Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se."— Presentationens avskrift:

1 Översikt över SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst, framtida utveckling och utbyggnad
Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

2 SWEPOS Startades som ett samarbetsprojekt mellan; Lantmäteriet
Onsala Rymdobservatorium SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut projektet ”GPS-resurser i Norrbotten”

3 Syfte med SWEPOS Tillhandahålla GPS-data för:
Navigering Positionsbestämning Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet Monitorera GPS-systemets integritet

4 Dagsläge 21 fullständiga stationer 53 förenklade stationer

5 SWEPOS driftledningscentral
övervakning kvalitetskontroll av data leverans av data stöd och support till användare

6 SWEPOS tillämpningar Vetenskapliga tillämpningar
Produktionstillämpningar - Efterberäkning Efterberäkningsdata SWEPOS Beräkningstjänst - Realtid DGPS Nätverks-RTK

7 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Täckningsområde från den 15 september 2004 343 betalande abonnenter 5 september 2005, (407 abonnemang totalt) 64 demoabonnemang

8 Abonnemangskostnad SWEPOS nätverks-RTK -tjänst
Varje anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering och debitering. * 1 000 kr rabatt under 2005. ** Takpris för abonnemangsavgift och avgift för datauttag är 15 000 kr/anslutning och år. Takpris 14 000 kr för år 2005. Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering.

9 Vilka abonnemang används

10 Vilka använder nätverks-RTK

11 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2004

12 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2005

13

14 SWEPOS Nätverks-RTK tjänst
GSM-avgifter för SWEPOS-abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) Månadsavgift (kr) Uppkopplingstid (kr/min) Öppningsavgift (kr/samtal) 0, Taltrafik (kr/min) ? Se vidare

15 Statistik

16 Statistik

17 Statistik

18 Hur fungerar SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst?
Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. SWEPOS driftledningscentral i Gävle 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. Syd-nät Nord-nät Referens- stations- data Position Skräddarsydda RTK data 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. Position 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet.

19

20 Nätverks-RTK programmet

21

22

23

24

25

26 Planerad utbyggnad Ursprungliga SWEPOS-stationer
Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Stationer etablerade september 2004 för etableringsprojekt ”Ost-RTK” Nordost-RTK Planerade stationer för ”Position Mitt” och ”Nordost-RTK” (2005) Mellan-RTK Planerade stationer för ”Mellan-RTK” och ”Got-RTK” (2006) Position Mitt Som synes, tjänsten är ej optimal för så korta obs.tider… Bern-prog. ej utvecklat/anpassat för så korta mättider. Tester genomförda för LM:s egna behov. Begränsade tester visar (se ovan) (anpassad beräkningsstrategi använd) Tumregler för korta obs.tider (15-30 min) finns också tillgängliga på webben. Det gulmarkerade området täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Got-RTK

27 RTCM 3.0 Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM
Idag används RTCM ver. 2.3 RTCM 3.0 reducerar data-mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 aug. Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod GÅR ÖVER TILL NYHETER INOM NÄTVERKS-RTK: Överföringsformatet för nv-RTK-korr. heter RTCM (kanske ni känner till?). Hittills: version 2.3 Sedan 15 aug: Även version 3.0. Hoppas att anv som har möjlighet går över till RTCM ver 3 så snart det är möjligt. (återförsäljare kan ge besked om utrustning har stöd för nya formatet). RTCM ver. 2.3 kvar under övergångsperiod på minst ett år. (kan inte svara för hur länge programvarutillverkaren stödjer det). Sedan lite beroende på behovet.

28 GPRS som datakanal Beräknas finnas tillhanda i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst för test i slutet av oktober Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0 Modem som hanterar GPRS nödvändigt Har tittat lite på alternativa distributionskanaler till GSM. GPRS är en av dem, och den som ligger närmast i tiden. Exjobb har visat lovande resultat för GPRS som datakanal. Inte lika trångt som GSM-nätet (kan vara kapacitetsbrister vissa omr, vissa tider) GPRS – betalar för överförd datamängd i st f uppkopplad tid  bra tillsammans med mer kompakta RTCM ver. 3. RTCM 3 kan ge billigare överföring än GSM. Återförsäljarna kan hjälpa till: ge besked vilka modem som klarar GPRS Innan vi kan tillhandahålla: en del tekniska detaljer att förbereda (identifikation av anv – tel.nr som idag ej möjligt; Internetserver + brandvägg…) Även tittat på satellittelefoni – GlobalStar har inte geostationär (nära polär bana?) Testat  fungerar. Har haft möte med GlobalStar. De ska ta fram låda med användarmodem + taxa. Instrumentlev inbjudits till att tycka till – se till så låda blir kompatibel för varje fabrikat (kommunikation, anslutning etc)

29 Prisexempel – GPRS Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- version Avtal
Månads-kostnad[1] 25 timmar GSM valfri Lantmäteriet -”- ver 2.3 ver 3.0 100 timmar 250 timmar Telia Online 150 560 720 timmar Telia Online 450 806 Prisexempel med GSM- resp. GPRS-uppkoppling. Lantmäteriets avtal: 40 kr/mån, 0:53 kr/min, 0:22 kr i uppkopplingavgift. GPRS: 10:- för första MB, 8:- för följande MB (per mån). Telia Online är Telias standardabonnemang för GPRS. Överföring av 150 resp. 450 MB ingår i priset.  Nya kompakta RTCM 3 tillsammans med GPRS kan pressa kostnaderna, särskilt för den som är uppkopplad mycket. (Dock fortf. lämpligt att kopplar ner mellan arbetena eftersom GPSNet (nätv-RTK-programvaran) fortsätter skicka data så länge det finns en uppkoppling…) [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40%.

30 GLONASS-test Test 1 april – 30 juni Inte många testmätningar
Inte kunnat påvisa fördelar med GPS/GLONASS Användarna upplever förbättring 1 april-30 juni: Test med korrektioner för GPS/GLONASS i nv-RTK-tjänsten i testområde (gråmarkerat). Efterlyste testmätningar från anv. f.a. få bra underlag för beslut om framtiden för GLONASS i nv-RTK-tjänsten. Tyvärr inte alls många testmätningar att ha som underlag. Exjobb i Trollhättan närmar sig färdigt – kan inte se några tydliga förbättringar jämfört med enbart GPS. Inte heller våra egna tester påvisar skillnader. Kanske har vi varit för snälla i båda dessa fall när vi valt testpunkter – inte tillräckligt stora sikthinder – hindrar inte GPS tillräckligt mkt f.a. uppleva skillnader. Dock upplever användarna en förbättring med G/G jämfört med enbart GPS, får vi rapporter om med jämna mellanrum.

31 Projektanpassad Nätverks-RTK -Funktioner
Nätverks-RTK-tjänst Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst Statiska mätningar

32 Projektanpassad Nätverks-RTK Syfte
Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av vägbygget för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GPS-mätning och maskinstyrning

33 Monitorstation Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS

34 Tidsserie Bagaregården
Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS

35 Gratistjänster Satellitprediktion

36 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "Översikt över SWEPOS-nätverks-RTK-tjänst, framtida utveckling och utbyggnad Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se."

Liknande presentationer


Google-annonser