Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och."— Presentationens avskrift:

1 www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och innovationsutveckling 65 % av projektets faktiska kostnader

2 www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna Målgrupp för projekt,:Kvinnor som: - driver företag och vill utvecklas - vill starta eller ta över företag - kan tänka sig att starta företag Enskilda företagare kan inte söka till det egna företaget För mer information: kontakta din länsstyrelse

3 www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna Fördelningsnyckel - antal kvinnor bosatta i länet - andelen företagare bland de sysselsatta kvinnorna i länet - andelen nyföretagare som är kvinnor - andelen arbetslösa kvinnor i länet

4 www.i.lst.se Fördelning till länen Län Stockholms län5 050 000 kr Uppsala län2 060 000 kr Södermanlands län2 120 000 kr Östergötlands län2 360 000 kr Jönköpings län2 080 000 kr Kronobergs län1 800 000 kr Kalmar län2 040 000 kr Gotlands län1 860 000 kr Blekinge län1 840 000 kr Skåne län3 840 000 kr Hallands län2 150 000 kr

5 www.i.lst.se Fördelning till länen Län Västra Götalands län4 350 000 kr Värmlands län2 050 000 kr Örebro län2 090 000 kr Västmanlands län2 050 000 kr Dalarnas län2 120 000 kr Gävleborgs län2 200 000 kr Västernorrlands län2 010 000 kr Jämtlands län1 930 000 kr Västerbottens län1 930 000 kr Norrbottens län2 070 000 kr Totalt:50 000 000 kr

6 www.i.lst.se 1. Insatser för kvinnors företagande Under hösten 2007 kan företag och organisationer söka medfinansiering i form av projektbidrag för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser. Detta är ett resultat av regeringens satsning på kvinnors företagande. Projektbidragen är en del av Nuteks nationella program ”Främja kvinnors företagande 2007- 2009”. Ansökningen hanteras av länsstyrelsen

7 www.i.lst.se 2. Vem kan söka projektbidrag? Både privata företag och offentliga aktörer kan söka projektbidrag för att starta ett affärsutvecklings- eller innovationsutvecklingsprojekt. Projektledaren ska ha erfarenhet av kvinnors företagande, jämställdhets- eller genusfrågor. Enskilda företagare kan inte söka projektmedel som stöd till det egna företaget.

8 www.i.lst.se 3. Vilken typ av projekt kan man söka för? Projektet ska syfta till att erbjuda rådgivning, utbildning eller verktyg som främjar kvinnors företagande Projekten ska rikta sig till kvinnor som - driver företag själva, eller tillsammans med andra, och som vill att deras företag ska utvecklas - vill starta eller ta över företag - kan tänka sig att starta företag Specifika villkor för projektet finns hos länsstyrelsen.

9 www.i.lst.se 4. Vad kan projektbidraget täcka? Projektbidraget är en medfinansiering som täcker maximalt 65 % av projektets faktiska kostnader. Exempel på dessa är: löner, externa tjänster, lokaler, utrustning, resor mm. Företaget eller organisationen ordnar själv finansiering av 35 % av projektets kostnader, exempelvis genom egna medel eller bidrag till exempelvis EU- medel. Programmet innehåller inga pengar eller bidrag direkt till individer eller till det egna företagets verksamhet.

10 www.i.lst.se Nuteks urvalskriterier för projekten Tillsammans skall projekten erbjuda insatser till kvinnor i alla branscher Geografisk spridning i länet Tillgodose målgruppens villkor och behov, upplägg, tider, platser, m.m. Modeller som uppmuntrar privata genomförare skall prioriteras

11 www.i.lst.se Nuteks urvalskriterier för projekten Projekt där målgruppens behov eller efterfrågan tydligt kan påvisas är prioriterade Projekten skall arbeta med väl avgränsade målgrupper, nyföretagare, innovatörer, kvinnor på landsbygden, osv. Projektledaren skall ha förutom att ha arbetat med företags- eller innovationsutvecklingsfrågor, dokumenterad erfarenhet av arbete med något av följande områden: Kvinnors företagande, jämställdhetsfrågor, genusfrågor eller avser att ta in kompetensen på annat sätt.

12 www.i.lst.se Följande prioriteringsgrunder, utöver de som finns i det nationella programmet skall Länsstyrelsen i Gotlands län ta hänsyn till vid beviljande av projektmedel Projekt som ligger i linje med nya Regionala utvecklings program, (RUP), regionala tillväxtprogram (RTP) och landsbygdsprogram (LB) prioriteras. Projekt som bedöms få bestående effekter och vara långsiktiga efter projektperiodens slut (efter tre år) prioriteras.

13 www.i.lst.se Följande prioriteringsgrunder, utöver de som finns i det nationella programmet skall Länsstyrelsen i Gotlands län ta hänsyn till vid beviljande av projektmedel Projekt som bedöms ge kunskap i regionen om kvinnors företagande och villkor i företagandet prioriteras Projekt som i sin budget avsätter egen insats (t ex eget arbete) prioriteras

14 www.i.lst.se Ansökningstider och beslutstider Projekt ska inkomma till Länsstyrelsen med kompletta ansökningshandlingar senast 1november. Beslut senast 17 november Ansökan ska dels inkomma elektroniskt till myndigheten på lanstyrelsen@i.lst.se och i brev.lanstyrelsen@i.lst.se Ansökningsblankett kommer att finnas på Länsstyrelsens och Gotlands kommuns hemsida senast oktober.


Ladda ner ppt "Www.i.lst.se Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och."

Liknande presentationer


Google-annonser