Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?"— Presentationens avskrift:

1 Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?

2 Syfte med projektstöd Ökad livskvalitet på landsbygden och förstärkning av landsbygdens näringsliv.

3 Vad är ett landsbygdsprojekt? Verksamhet som utförs med: Ett bestämt avgränsat mål Under en bestämd tidsrymd Med en förutbestämd resursinsats Utanför ordinarie verksamhet

4 Villkor för projektstöd och vem kan söka? Projektet ska vara till nytta för fler än sökande. Privatpersoner Företag i samverkan Organisationer, ideella och ekonomiska föreningar inkl stiftelser

5 Vad kan du inte få projektstöd för? Exempelvis… Bidrag till evenemang och driftkostnader Aktiviteter som påbörjats och betalats innan ansökan kommit in till länsstyrelsen eller Leaderkontoret Kostnader för tid som projektdeltagare avsätter för kompetensutveckling

6 Kostnader för att uppfylla gällande bestämmelser för nuvarande verksamhet Insatser för service, infrastruktur eller fritids- och kulturaktiviteter om ansvaret är kommunens, statens eller landstingets Kostnader för gåvor Kostnader för att fylla i ansökan Vad kan du inte få projektstöd för? forts….

7 Hur mycket projektstöd kan du få? Landsbygdsprogrammet: 20-80% av stödberättigade kostnader Leader: Maximalt 70%

8 Medfinansiering Offentlig medfinansering Offentlig resurs Privat medfinansering Avgiftsfinansering (intäkter) Ideellt arbete (endast i Leader)

9 Så här ansöker du om projektstöd! Ansökan - projektstöd www.lansstyrelsen.se eller www.sjv.se www.lansstyrelsen.sewww.sjv.se Ansökan - projektstöd inom Leader www.leaderhalsingebygden.se www.leadergastrikebygden.se

10 Vad ska ansökan innehålla? Ansökningsblanketten Projektplan – enligt anvisningarna! Budget Medfinansieringsintyg Intyg om behörig firmatecknare Nödvändiga tillstånd

11 Lokalt kapital Exempelvis… www.sparbankerna.se www.almi.se www.helasverige.se www.jak.se www.kreditgaranti.se/gavleborg

12 Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013 Länsomfattande projekt prioriteras Anknyter till något eller några av länets sju fokusområden Innovativa åtgärder med möjlighet till långsiktig verksamhet

13 Vad kan du få projektstöd för? Utveckla annan verksamhet än primärproduktion inom jordbruk m m (diversifiering) Affärsutveckling i mikroföretag Främjande av turistnäringen Service och tjänster för befolkningen på landsbygden Förnyelse och utveckling av byarna

14 Vad kan du få projektstöd för? forts… Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet Främja samarbete mellan producenter inom de gröna näringarna Planera och projektera lokal infrastruktur (ej Leader) Utbilda och informera om lokala strategier för Leaderområden Anordna kompetensutveckling (ej Leader) Anordna tvärvillkorsutbildning (ej Leader)


Ladda ner ppt "Från projektidé till genomförande - Hur söker man projektstöd?"

Liknande presentationer


Google-annonser