Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivsträff 2011-04-11 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013 Ett medel för den regionala utvecklingen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivsträff 2011-04-11 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013 Ett medel för den regionala utvecklingen!"— Presentationens avskrift:

1 Näringslivsträff 2011-04-11 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013 Ett medel för den regionala utvecklingen!

2

3 Grönt område= kärnområde: Jämtlands, Dalarna och Värmlands län, delar av Västra Götalandsregionen Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag, Hedmarks fylke, Östfolds fylke, delar av Akershus fylke Gult område = kan delta i projekt. 20 % av programmets budget kan gå till sådana projekt. Västernorrland, Gävleborg och Örebro län Oppland fylke och Oslo kommun Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst samarbete

4 Mål och vision Interreg Sverige-Norge programmet Vision Genom gränsöverskridande samarbete stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft Övergripande mål Ekonomisk stark region med en attraktiv livsmiljö A. Ekonomisk tillväxt B. Attraktiv livsmiljö

5 Prioriterat område A. Ekonomisk tillväxt Syfte Stärka näringslivets och gränsregionens hållbara konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbete inom kunskapsutveckling, utveckling av näringslivets förutsättningar och ekonomiska integration Insatser: Insatser mot gränshinder Insatser för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap Insatser för kompetensutveckling och FoU Insatser för infrastruktur

6 Prioriterat område B. Attraktiv livsmiljö Syfte Att ta vara på den dynamiska gränsregionens särdrag och att med befolkningens välbefinnande i centrum skapa en sund region som det är attraktivt att bo i, att verka inom, att etablera verksamhet inom och att besöka. Insatser Insatser för stads- och landsbygdsutveckling Insatser för folkhälsa Insatser för kultur och kreativitet Insatser för hushållning med naturresurser

7 Vad är ett gränsöverskridande projekt?  Gemensam projektutveckling. Projektet har utvecklats och planerats av den svenska och norska parten gemensamt.  Gemensam ansökan och projektgenomförande av svensk och norsk part.  Gemensam personal. Personal från både svensk och norsk sida i projektet ska arbeta tillsammans under gemensam projektledning. En projektledare.  Gemensam finansiering. Både svensk och norsk part ska bidra till finansiering av projektet.

8 Vilka kan söka? - alla typer av organisationer - får ej snedvrida konkurrensförhållande - två sökande, en svensk och en norsk, en ansökan - en projektägare i varje land, övriga samarbetspartners

9 Norske staten Norske regionale midler Norske private midler Svenska offent- liga medel EU Svenska privata medel Ett Interreg-projekts finansiering 43 %57 %

10 Tre projekttyper Initieringsprojekt Initieringsprojekt (förprojekt) - max 40.000 kr i EU-medel och max 40.000 kr i IR-midler - ingen offentlig medfinansiering krävs - egen insats, kontant medel, normalt 25 % - sökande med begränsade ekonomiska resurser - löpande ansökningar och beslutsfattande Småprojekt Småprojekt (ofta förstudier) - max 125.000 kr i EU-medel och max 125.000 kr i IR-midler - offentlig medfinansiering krävs - max 1-år i projekttid - löpande ansökningar och beslutsfattandeProjekt - särskilda utlysningstillfällen (ca 2 ggr/år) - offentlig medfinansiering krävs - ansökningarna bedöms av regionalt prioriterande partnerskap och styrkommitté - max 36 månader i projekttid

11 Budget och kvarvarande medel Svensk delBudget ca SEKÅterstående medel 110407 EU-stöd315 miljoner65 miljoner Svenska offentliga medel257 miljoner Norsk delBudget ca NOKÅterstående medel 110407 IR-midler195,5 miljoner35,3 miljoner Norska offentliga medel195,5 miljoner

12 Tack för mig! Tack för mig! Anita Sandell anita.sandell@lansstyrelsen.se +46 63 14 60 95 www.interreg-sverige-norge.com


Ladda ner ppt "Näringslivsträff 2011-04-11 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013 Ett medel för den regionala utvecklingen!"

Liknande presentationer


Google-annonser