Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidgat deltagande 121123 Varför vidga deltagandet? En förändrad värld Legitimitet Finansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidgat deltagande 121123 Varför vidga deltagandet? En förändrad värld Legitimitet Finansiering."— Presentationens avskrift:

1 Vidgat deltagande Varför vidga deltagandet? En förändrad värld Legitimitet Finansiering

2 Vidgat deltagande Deltagande forskning (Participatory research) De som berörs ska själva agera Institutioner/förvaltningar Civilsamhället Invånare

3 Vidgat deltagande Arbetets tre faser 1.Underlag/Faktainsamling 2.Analys och problembeskrivning 3.Praktiska förslag En verktygslåda

4 Vidgat deltagande Klyftan mellan vision och verklighet Policy/Beställarnivå A) Internationell B) Nationell C) Regionala mål Utförarnivån A) Institutioner B) Kulturpolitiska uppdrag Verkligheten

5 Vidgat deltagande Vad ska förändras? Outreach: publikutveckling Inreach: publikinflytande Institution som en del av förändringsprocessen

6 Vidgat deltagande Utvidga perspektivet Smalt begrepp om deltagande Stigmatiserar olika grupper

7 Vidgat deltagande Intersektionalitet som tankemodell Individen som skärningspunkten Vilken är viktigare beror på sammanhanget individ Köns identitet Kön Etnisk bakgrubd Tro Ålder Funktionsnedsättning Sexuell Läggning

8 Vidgat deltagande kultur1 Ung. Separatistisk modell Integrationsmodell K U Ö K1 Interkulturell modell I G Interkulturalitet; från särintressen till allmänna intressen kultur2 K2 Kult ur 3

9 Vidgat deltagande Atomistisk Satellitmodellen Integrerad Politik Kulturpolitik P P KP Integrerad tillväxt KP

10 Vidgat deltagande Det goda liver för alla Ekonomisk tillväxt Social tillväxt Social innovation Teknisk innovation Vårt demokratiska uppdrag Förutsättningar

11 Vidgat deltagande Hur går vi vidare? Öppenhet för deltagarnas värderingar och prioriteringsgrunder Utmaningens effekter Individ- och organisationsperspektiv på arbetet Nyttoaspekt: olikheter är nyttiga och utvecklande för individen och organisationen Kriterier för utvärdering och uppföljning Metaanalys


Ladda ner ppt "Vidgat deltagande 121123 Varför vidga deltagandet? En förändrad värld Legitimitet Finansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser