Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Strömstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Strömstad."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Strömstad

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Göteborg-Strömstad samt Strömstad-Göteborg. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 726 st Antal insamlade enkäter: 648 st Svarsfrekvens: 89,3% Bortfall: 10,7% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 73 år 2010, vilket motsvarar betyget bra. Det är en liten nedgång från förra årets mätning. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Värdena för bekväma sittplatser ombord är mycket bra, även om det är en liten nedgång från 2009. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på tågen. Värdena för hur serviceinriktad personalen är samt hur tydlig informationen från personalen är ligger på en mycket bra nivå, fast vi kan se en liten nedgång sedan förra året vilket kan bero på att dessa frågor är något omformulerade sedan 2009. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, fast det är en nedgång från förra årets mätning. Städningen ombord anses vara utomordentligt bra. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna bättre tidhållning (25%), lägre priser (17%) och fler avgångar (17%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 27 ”Sänk priset! Förenkla biljettsystemet.” ”Servering av kaffe m.m.” ”Fler avgångstider.” ”Fler toaletter - alltid i funktion.” ”Hålla tiderna. Informera ofta, klart och tydligt vid försenat tåg.” ”Bekvämare säten.” ”Eventuellt en tyst vagn där man kan få lite lugn och ro.” ”Synkronisera tågen så att man slipper vänta så länge emellan byten.” ”Bättre information på stationerna.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Strömstad 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Strömstad."

Liknande presentationer


Google-annonser