Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt

2 1. Ny nationell myndighet för vattenmiljö HaV = Havs- och vattenmyndigheten Var?Göteborg När?1 juli 2011 Hur många?Ca 400 personer Vad? Ansvar för: - Vattendirektivet - Marina direktivet - EU´s + nationell fiskeripolitik - HELCOM - Miljömål: Ingen övergödning, Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag - Nytt åtgärdsanslag (vattenförvaltning, kalkning, MÖ-anslag, fiskevårdsmedel)

3 2. Statligt finansierad restaurering Budget 2010Budget 2011 BÅmedel320 000Ansökt om 675 000 Miljömålet Levande sjöar… 0? FiskevårdsmedelCa 400 000 kr varav ca 150 000 till restaurering LONA2,4 Mkr (0,7 Mkr överblivna medel från äldre projekt) 1 700 000

4 BÅmedel Flodkräftprojekt à ca 220 000 kr Utsättning: Håltjärnssystemet, Lien, St Toftsjön Restaureringsprojekt à ca 450 000 kr Biotopvård (lekgrus, död ved, återställa rensade sträckor, igenläggning av diken): Valsjöbäcken, Vågsjöbäcken, Hedströmmens övre lopp, Skälsjöbäcken, Sandån, Jerån Vandringshinder: samma vdr som ovan utom Vågsjöbäcken

5 BÅmedel, vandringshinder Valsjöbäcken2 ”dammar” Hedströmmen1 damm (Nedre Borgfors) Skälsjöbäcken3 dammar, 1 vägtrumma Sandån1 damm

6 4. I dialog/egeninitierade projekt  Fjärde alt. vid Turbinbron i Svartån utreds (Västerås stad) Möte 15 dec.  Leaderprojekt ”Sportfiskecenter i Arboga” (Sturefiskarna) Förstudierapport klar!  Naturvårdsanpassad reglering (Mälarenergi)  LIFE+ projekt asp med fokus på fiskvägar Ansökan om skrivarmedel 22 nov. 2010  Nytt möte?


Ladda ner ppt "Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser