Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt

2 1. Ny nationell myndighet för vattenmiljö HaV = Havs- och vattenmyndigheten Var?Göteborg När?1 juli 2011 Hur många?Ca 400 personer Vad? Ansvar för: - Vattendirektivet - Marina direktivet - EU´s + nationell fiskeripolitik - HELCOM - Miljömål: Ingen övergödning, Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag - Nytt åtgärdsanslag (vattenförvaltning, kalkning, MÖ-anslag, fiskevårdsmedel)

3 2. Statligt finansierad restaurering Budget 2010Budget 2011 BÅmedel Ansökt om Miljömålet Levande sjöar… 0? FiskevårdsmedelCa kr varav ca till restaurering LONA2,4 Mkr (0,7 Mkr överblivna medel från äldre projekt)

4 BÅmedel Flodkräftprojekt à ca kr Utsättning: Håltjärnssystemet, Lien, St Toftsjön Restaureringsprojekt à ca kr Biotopvård (lekgrus, död ved, återställa rensade sträckor, igenläggning av diken): Valsjöbäcken, Vågsjöbäcken, Hedströmmens övre lopp, Skälsjöbäcken, Sandån, Jerån Vandringshinder: samma vdr som ovan utom Vågsjöbäcken

5 BÅmedel, vandringshinder Valsjöbäcken2 ”dammar” Hedströmmen1 damm (Nedre Borgfors) Skälsjöbäcken3 dammar, 1 vägtrumma Sandån1 damm

6 4. I dialog/egeninitierade projekt  Fjärde alt. vid Turbinbron i Svartån utreds (Västerås stad) Möte 15 dec.  Leaderprojekt ”Sportfiskecenter i Arboga” (Sturefiskarna) Förstudierapport klar!  Naturvårdsanpassad reglering (Mälarenergi)  LIFE+ projekt asp med fokus på fiskvägar Ansökan om skrivarmedel 22 nov  Nytt möte?


Ladda ner ppt "Vad händer 2011? 1.Ny nationell myndighet för vattenmiljö 2.Statligt finansierad restaurering 3.Tillsyn 4.I dialog/egeninitierade projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser