Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Kalmar

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Linköping-Kalmar samt Kalmar-Linköping. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 275 st. Antal insamlade enkäter: 248 st. Svarsfrekvens: 90,2%. Bortfall: 9,8%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 64, vilket motsvarar ett medelbetyg. Detta är en liten nedgång från förra årets mätning. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Värdena för informationens tydlighet på stationen och skyltningen ombord på tågen ligger på ett medelbetyg. Värdena för hur enkelt det är att resa med bagage ligger på ett medelbetyg och vi kan se en liten nedgång sedan 2009. Att stiga ombord på tågen upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Hur tryggt och säkert det känns att resa med tåg på denna linje ligger på ett medelbetyg och vi kan se en nedgång från 2009. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade samt informationen från personalen ombord anses vara tydlig. Vi kan se en nedgång från förra årets mätning vilket kan bero på att frågorna är något omformulerade från föregående år. Städningen ombord på tågen anses fungera bra. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna bättre tidhållning (33%) och färre ersättningsbussar/ inställda avgångar (14%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 27 ”Sänka biljettpriset.” ”Bjuda på fika till resenärerna.” ”Fler tåg. Det blir lång väntan.” ”Göra så att det alltid är tåg och inte buss, särskilt på vintern. Se till att hålla tider och säga vad det beror på om det är sent. Alla stationer ska meddela om det är sent eller inställt, för det gör de inte nu.” ”Bättre tillgång till eluttag på tågen för att kunna ladda och arbeta med telefon/ data.” ”Vagnarna är bastuvarma eller iskalla.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Linköping - Kalmar 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser