Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Sundsvall-Trondheim samt Trondheim-Sundsvall. Antal mätta turer på sträckan: 10 st. Antal utdelade enkäter: 248 st Antal insamlade enkäter: 220 st Svarsfrekvens: 88,7% Bortfall: 11,3% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 75 vilket motsvarar betyget mycket bra, fast vi kan se en nedgång från förra årets mätning. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Hur behaglig temperaturen ombord anses vara får ett medelbetyg, vilket är en nedgång från 2009. Att stiga ombord på tåget och att resa med bagage upplevs som mycket enkelt. Värdena för hur serviceinriktade personalen är samt hur tydlig informationen från personalen är ligger på en mycket bra nivå, fast det är en nedgång från förra året vilket kan bero på att dessa frågor är något omformulerade sedan 2009. Informationen på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå, fast vi kan se en nedgång från 2009. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna fler avgångar (17%), förbättra temperaturen ombord (15%) och bättre städning generellt (14%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 27 ”Billigare biljettpriser, möjlighet till spontanresor utan att "ruinera" sig.” ”Servering ombord.” ”Bättre urval när det gäller mat och fika på tåget.” ”Fler avgångar per dag.” ”Soppåsar att slänga skräp i.” ”Reglera temperaturen i vagnen.” ”Fler vägguttag, gratis Internet.” ”Utrymme för ryggsäckar, skidutrustning, cyklar.” ”En karta på väggen i varje vagn vore fint där man kan se resväg och de olika stationerna på denna rutt.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Tåg Sundsvall – Trondheim 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim."

Liknande presentationer


Google-annonser