Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

År 2000-arbetet vid Lunds universitet samtliga myndigheter skall vara klara senast den 1 juni 1999 gemensam arbetsgrupp för 2000- arbetet prefekten har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "År 2000-arbetet vid Lunds universitet samtliga myndigheter skall vara klara senast den 1 juni 1999 gemensam arbetsgrupp för 2000- arbetet prefekten har."— Presentationens avskrift:

1 År 2000-arbetet vid Lunds universitet samtliga myndigheter skall vara klara senast den 1 juni 1999 gemensam arbetsgrupp för 2000- arbetet prefekten har verksamhets-ansvaret centralt stöd till institutionerna

2 Samtliga myndigheter skall vara klara den 1 juni 1999 –Regeringens 2000-delegation har samordningsansvar för samhällets insatser –Statskontoret har samordnings-ansvar för statsförvaltningen –Högskoleverket har samordnings-ansvar för universitet och högskolor

3 Gemensam arbetsgrupp för 2000-arbetet arbetsenheter som är representerade: »AU-enheten, Byggnadsenheten, Ekonomienheten, Informationsenheten, Internrevisionen, Juridiska enheten, Personalenheten, Studerandeenheten, Serviceenheten, Kansli O (Kansli M), LDC, Universitetsbiblioteket, Fysiska institu-tionen, Ekonomicentrum

4 ordförande: Arne Sundström, AU-enheten sekreterare, projektledare: Urban Swahn hemsida: www.lu.se/2000 Gemensam arbetsgrupp för 2000-arbetet

5 Målsättning för universitetets 2000-arbete –prefekten har verksamhetsansvaret –den ”förnuftige prefekten” skall erbjudas verksamhetsstöd –prioritering av: –försöksdjur –”farliga” verksamheter –minimera riskerna för omfattande förluster

6 Svåraste problemen –allmänna samhällsfunktioner (kommunikationer m m) –medieförsörjningar (elektricitet, vatten, avlopp, fjärrvärme, ventilation och annan luftbehandling) –inbyggda kretsar

7 Aktiviteter under år 1998–1999 –utseende av 2000-ansvariga vid resp institution –intervjuer med ”pilotprefekter” –checklista för prefekter –inventeringar av ”pilotinstitutioner” –stöd för institutionsinventeringar –ev konsultfunktion?

8 Information på hemsidan www.lu.se/2000 allmän information om organisationen av universitetets 2000-arbete 2000-status hos universitetets gemen-samma administrativa tillämpningar kontaktpersoner vid centralförvalt-ningens enheter (under uppbyggnad) År 2000-Forum länkar till andra svenska och internationella hemsidor

9 Hur lång tid har vi på oss? –idag är det 408 dagar till år 2000, men endast 251 arbetsdagar kvar!


Ladda ner ppt "År 2000-arbetet vid Lunds universitet samtliga myndigheter skall vara klara senast den 1 juni 1999 gemensam arbetsgrupp för 2000- arbetet prefekten har."

Liknande presentationer


Google-annonser