Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinst- disposition 2010 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO PROTKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-02-04, § 5 Riksbankens diarienummer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinst- disposition 2010 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO PROTKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-02-04, § 5 Riksbankens diarienummer."— Presentationens avskrift:

1 Vinst- disposition 2010 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO PROTKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-02-04, § 5 Riksbankens diarienummer 2011-97-STA

2 Revisionsenhetens granskning avseende förslag till vinstdisposition för 2010 Följa upp eventuella förändringar i Riksbankens redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara vinstmedel 1. Riksbanken har etablerat en ny princip avseende minnesmynt. När minnesmynt har varit utelöpande längre än 10 år ska de inte längre redovisas som skuld utan återföras som intäkt. Detta påverkar 2010 års resultat positivt med 536 mkr.

3 Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition 1. Inga förändringar

4 Förslag till vinstdisposition Årets resultat 548 mkr leverans till statskassan -6 200 mkr från Riksbankens disp.fond6 540 mkr till Riksbankens res.utj.fond -888 mkr

5 Översiktlig genomgång av Riksrevisionens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut för 2010 1. Löpande deltagit i möten mellan Riksbanken och Riksrevisionen såsom slutrevisionsmöte den 27 januari 2011. REV har även haft egna möten med Riksrevisionen 2. Följt arbete med framtagande av årsredovisningen.


Ladda ner ppt "Vinst- disposition 2010 Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, BDO PROTKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2011-02-04, § 5 Riksbankens diarienummer."

Liknande presentationer


Google-annonser