Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yttrande över SKL:s rapport: ”Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yttrande över SKL:s rapport: ”Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014”"— Presentationens avskrift:

1 Yttrande över SKL:s rapport: ”Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014”

2

3 Process Yttrandet har tagits fram av: -RMPG KK -Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) Beslut: -Varje landsting beslutar om yttrandet i LS eller motsvarande i respektive landsting -Det blir således tre yttranden, vilka dock är i princip likalydande (språkliga skillnader) Remissvaren lämnas till SKL senast 31 aug

4 Yttrandets innehåll Huvudsakligen positivt hållet yttrande: 1.Positivt att viktiga begrepp får en gemensam definition 2.Positivt att en harmonisering av antalet behandlingar med ägguttag (per par – ej per kvinna) föreslås. Det föreslagna antalet – 3 (innan 2) är rimligt. 3.Rimligt att övre åldersgränsen harmoniseras till 40 (innan 38) år 4.Ställer sig bakom höjd ersättning för spermie- och äggdonation till 550 respektive 6600 kr.

5 Men… 1.Rekommendationerna medför ökade kostnader och kan ge längre väntetider (fler behandlingar per kvinna + fler kvinnor) 2.Efterlyser gemensamma rekommendationer från Vävnadsrådet om: a)Hur många återföranden av frysta embryon som ska erbjudas i åldern 40-45 år (”samtliga ägg ska tas tillvara”)? Finns begränsning? b)Ska eventuella nedfrysta egenfinansierade embryon användas innan regionens kvinnor får sitt 3:e färska försök? 3.Anser, likt Vävnadsrådet att frågor om VEM som ska kunna utföra åtgärder måste utredas vidare innan beslut om eventuell ändring tas: a)Donation av könsceller på privata kliniker (idag ej tillåtet) b)Behandling med ägg- eller spermiedonation på annat sjukhus än universitetssjukhus (idag ej tillåtet) Yttrandets innehåll

6 Eventuell vidare utveckling inom området: SOU(2014:29) Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor -lämnar förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor -Uppskattad konsekvens första året: -1500-2000 fler kvinnor, 3000-4000 fler inseminationsbehandlingar och 750-1000 fler IVF-behandling (riksnivå) -Uppskattad kostnad första året: -60-80 mkr + 7-10 mkr för ökad kostnad för läkemedelsförmånen (riksnivå) Remissvar hanteras i respektive landsting. Remisser inlämnas 3 oktober.


Ladda ner ppt "Yttrande över SKL:s rapport: ”Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden – maj 2014”"

Liknande presentationer


Google-annonser