Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverks-RTK – var står tekniken idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverks-RTK – var står tekniken idag?"— Presentationens avskrift:

1 Nätverks-RTK – var står tekniken idag?
Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS

2 Absolut GPS 5-10 meter

3 Relativ mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst)

4 Differentiell GPS (DGPS)
FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar), Internet 0,5 - 2 meter

5 RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

6 RTK-mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Rover

7 RTK-mätning Initialisering - (= bestämning av periodobekanta) kräver i princip  5 satelliter Positionsbestämning - i realtid cm ppm Tidsåtgång tal s - några minuter - antal satelliter, satellitgeometrin, avstånd, omgivning

8 Tillfällig referensstation
Korrektioner Egen datalänk Max avstånd ca 10 km Känd eller inmätt punkt Stöldrisk Rätt koordinat?

9 Fast referensstation Fast etablerad referensstation som
kontinuerligt samlar mätningar och distribuerar dem till användarna. Egen Referensstationen är klar att använda Positionstjänst Endast en GPS-mottagare behövs Vanlig RTK eller nätverks-RTK

10 Enkelstations-RTK och Nätverks-RTK
+ = Referensstation = Täckningsområde

11 Nätverks-RTK RTK-data + beräknad modell för jonosfär, troposfär,
banparametrar m.m.

12 Varför Nätverks-RTK ? Bara en GPS-mottagare behövs för detalj-mätning med centimeternoggrannhet Etablering av lokal referensstation eller användning av egen fast referensstation behövs ej Större avstånd mellan referensstationer Kontinuerlig kvalitets- och integritetskontroll av data Sömlöst täckningsområde

13 Syfte med SWEPOS Tillhandahålla GPS-data för:
Navigering Positionsbestämning Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet – SWEREF99 Monitorera GPS-systemets integritet

14 Målsättning för SWEPOS
Målsättningen är att SWEPOS ska kunna; erbjuda navigerings och positioneringsstöd med meter till centimeternoggrannhet i realtid tillhandahålla data för efterberäkning inom 10 minuter efter varje hel timme

15 Kommer att fungera när RTCM-standard finns, annars extra utrustning
Nätverks-RTK Distribution Alt 1 Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server Radio SWEPOS data ROVER Data + korrektionsmodell Nätverks-RTK-program Radiosändare GPS Kommer att fungera när RTCM-standard finns, annars extra utrustning

16 Nätverks-RTK-program
Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server GSM el GPRS modem SWEPOS data NMEA position ROVER GPS Nätverks-RTK-program Nätverks-RTK Alt 2 (Virtuell station) RTCM, virtuell station

17 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Täckningsområde från den 15 september 2004 343 betalande abonnenter 5 september 2005, (407 abonnemang totalt) 64 demoabonnemang

18 Abonnemangskostnad SWEPOS nätverks-RTK -tjänst
Varje anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering och debitering. * 1 000 kr rabatt under 2005. ** Takpris för abonnemangsavgift och avgift för datauttag är 15 000 kr/anslutning och år. Takpris 14 000 kr för år 2005. Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering.

19 Vilka abonnemang används

20 Vilka använder nätverks-RTK

21 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2004

22 Total uppkopplingstid i timmar per vecka 2005

23

24 SWEPOS Nätverks-RTK tjänst
GSM-avgifter för SWEPOS-abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) Månadsavgift (kr) Uppkopplingstid (kr/min) Öppningsavgift (kr/samtal) 0, Taltrafik (kr/min) ? Se vidare

25 Distributionskanaler för SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Idag: GSM Under utveckling: GPRS (Internet) Satellittelefoni (Global Star) Radiolänk (lokal/FM-radio)

26 Planerad utbyggnad Ursprungliga SWEPOS-stationer
Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Stationer etablerade september 2004 för etableringsprojekt ”Ost-RTK” Planerade stationer för ”Position Mitt” och ”Nordost-RTK” (2005) Planerade stationer för ”Mellan-RTK” (2006) Det gulmarkerade området täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst.

27 Position Mitt

28 Nordost-RTK

29 Vi är i gott sällskap

30 Ytterligare information


Ladda ner ppt "Nätverks-RTK – var står tekniken idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser