Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TOBAKSBEROENDE Bilder från föreläsning av Dr P-E Lygner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TOBAKSBEROENDE Bilder från föreläsning av Dr P-E Lygner."— Presentationens avskrift:

1 TOBAKSBEROENDE Bilder från föreläsning av Dr P-E Lygner

2 Tobaksröken Gasform 95% av vikten: 500 ämnen - t ex kolmonoxid, vätecyanid, koldioxid, ammoniak, bensen, formaldehyd. Resten tjärpartiklar. Innehåller ca 3500 olika substanser, bl a: –Nikotin (främst S-stereoisomeren. Övriga alkaloider: nornikotin, anatabin, anabasin. –Flera cancerogena substanser: aromatiska kolväten, aminer och nitrosaminer. Oorganiska ämnen som nickel, bly, kadmium, arsenik, krom, bly m m. Cigarettrök är sur (pH 5,5), buffras i lungvävnaden och resorberas omedelbart till arteriellt blod -> direkt till hjärnan.

3 Nikotinets farmakokinetik En cigarett = 1 mg mycket hastigt tillfört nikotin. Max koncentr. i artärblod efter 5 min - > snabbt sjunkande pga distribution till andra vävnader. Långsammare nedbrytning - halveringstid ca 2 timmar. Högberoende rökare behöver ny nikotindos var 20:e -30:e minut. 20 cigaretter per dygn = 200-300 bloss. Nikotin ständigt i kroppen vid rökn > 4 cigaretter per dag 1 Långsamt stigande nikotinkoncentration under dagen 1. Benowitz NL. Pharmacologic aspects of cigarette smoking and nicotine addiction. New Engl J Med 1988; 319: 1318 – 1320 2. Zevin S. Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking. An update. Clin Pharmacokinet1999;36(6):425-438

4 Plasma nikotinnivåer – cigaretter och nikotinersättningsmedel Plasma nikotin (ng/ml) 25 20 15 10 5 0 1002040305060 Cigarette Spray Gum/Inhaler/Tablet Patch Time (minutes) Adapted from: Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians 2000. Snus

5 Dopamin Noradrenalin Rökning Frisättning av signalsubstanser + Receptorer och nervimpulser anpassas till ständig nikotintillförsel Nikotinnivåer sjunker mellan cigaretter Obalans i signalsubstanser och nervimpulser Röksug och abstinens- symtom


Ladda ner ppt "TOBAKSBEROENDE Bilder från föreläsning av Dr P-E Lygner."

Liknande presentationer


Google-annonser