Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför arbeta mot tobak Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför arbeta mot tobak Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Varför arbeta mot tobak Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa
på gymnasieskolan? Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa Umeå universitet

2 Chattforumskonversation
Konstigt nog är Alkohol farligare än cannabis + att du sliter ut kroppen mera på det, de tror att ingen har dött av cannabis hittils. Hur många är det inte då varje dag som dör av alkohol? marijuana har inte klassats som en beroende framkallade drog och det har jag källa på 1 min så ska du se. Lärarna ljuger som fan, cannabis är mindre skadligt än tobak, lärarna säger en jävla massa eftersom cannabis är klassat som en drog. Bara för att det är en drog så låter det så otroligt farligt och då ska det hållas på och diskuteras och massa skit. Klicka på länken jag skickade och det är framställt av riktiga forskare. Jag tror nog att forskare är en aning smartare än alla lärare. Bob Marley hade rökt på i typ halva sitt liv sådär 20 år eller nåt, han var helt normal han tog inga andra droger eller nånting han drack knappt alkohol. Han rökte på varje dag. Kolla på intervjuer med han innan han dog. Tänk sen någon som har druckit alkohol varje dag i 25 år. Hur ser denna personen ut då? Jo: han är sliten som fan, fula kläder, lever på gatan kan inte ta hand om sig själv. den personen är som ett litet barn. Bob marley var helt normal kunde prata vanligt och levde ett helt normalt liv så skulle du ställa en massa samma frågor till två personer, en som är beroende av majja och har rökt på i 20 år och sen en som är beroende av alkohol och som har druckigt alkhol i 20 år. asså majja leder inte till tyngre droger. alkohol är också en drog bara att den är laglig, den är farligare än majja. Tror du inte då att alkohol kan leda till testande av heroin och sån skit också då?

3 Varför börjar unga? Samhället - barnets möte med rökningen:
Man blir inte rökare i ett vakuum, utan i ett sammanhang där tobaken finns Samhället - barnets möte med rökningen: Industrins värdeladdning av tobaken Tobakens plats i samhället Vuxnas tobaksbruk Individen: Individuella, sociala och kroppskemiska förklaringar 3 3

4 Tobakslagen - har skärpts och utökats över tid 1994: Rökning förbjuden i barn- och ungdomsverksamhet samt andra offentliga miljöer, med undantag 1997: Åldersgräns för inköp av tobak 2005: Rökfria serveringar 4

5 Rökfria skolgårdar? Hur efterlevs lagen om rökfria skolgårdar?
Av elever på högstadiet och gymnasiet uppger: 79 % att rökning sker på skolgårdar 94 % att det röks inom gymnasieskolan 19 % att de vuxna inte ingriper om det röks på skolgården 41 % att skolpersonal röker på skolans område 26 % att andra vuxna röker på skolans område Källa: Statens folkhälsoinstitut, Nilsson M, Tonåringar om tobak – kunskaper, vanor och attityder, 2010 5

6 Tobak är en pågående katastrof
Varje dag dör 15000 människor av sitt tobaksbruk. Förra århundradet dog ca 100 miljoner människor av tobak Detta århundrade beräknas antalet döda av tobak bli en miljard År 2030 beräknas mer än 8 miljoner att dö av tobak per år med 80% av dessa i låginkomstländer.

7 Tobaksindustrin fokuserar på fattiga länder
Stora nya marknader Kvinnorna viktig målgrupp Säljer en västlig livsstil Många saknar information om risker

8 Tobaksindustrin fokuserar på fattiga länder

9 Negativa miljökonsekvenser
Konstgödsling Kalhuggning Bekämpningsmedel

10 Barnarbete på tobaksfarm Barnarbete - på tobaksfarm

11 ”Tobaksindustrin lurar
och manipulerar De säljer INTE på Produktfakta”

12 Då man säljer en produkt som
dödar minst en av två brukare … när den används på avsett sätt ... gäller det att sälja på attraktiva värden, i tiden talet

13 Det säljer en omodern produkt som De jobbar hårt på att ge ett värde
Smaktillsatser Skickliga formgivare ska få cigarettpaketen och snusdosorna att signalera olika värden Marknadsföring i media Marknadsföring via internet och datorspel Sammankoppla snus och idrott Att synas i nöjes och kulturliv Reklam på säljställen Indirekt reklam – Brand stretching

14 Industrin gör allt de kan för att PÅVERKA folkhälsopolitiken
Bedriver lobbyverksamhet för politiskt inflytande Bildar partnerskap för inflytande och acceptans Verkar genom olika typer av ombud Anlitar forskare som företräder industrin Försvagar och försenar lagar genom domstolsprocesser Förbättrar sitt anseende med välgörenhet, CSR (Corporate Social Responsibility) Påverkar opinionen via medier och pr Läs mer i ”Dödligt inflytande”

15 Industrin tjänar mycket pengar
- medan andra får ta de negativa konsekvenserna För industrin: Den samlade vinsten för världens sex största tobaksbolag var 35 miljarder dollar 2010, mer än de sammanlagda vinsterna för Coca-Cola, Microsoft och McDonald´s. För rökaren: En av två rökare dör av sin rökning. För bonden: Om man jämför skörden från tobaksodling och potatisodling per hektar blir skörden av tobaksblad ett ton mot 14,6 ton potatis. Och tobakspris/förtjänst är låg.

16 Röken är oerhört giftig och man blir beroende
Kolmonoxid Bilavgaser Kadmium Tungmetall Butan Tändargas Aceton Nagellacks-borttagningsmedel Glykol Kylarvätska Toluen Lösningsmedel Vätecyanid Gift - avrättning Fenol Desinfektion Metan Sumpgas Ammoniak Gödsel Vinylklorid Plasttillverkning Arsenik Dödligt gift Hexamin Tändvätska Nikotin Insektsgift Formaldehyd Konservering Metanol Raketbränsle … och över 7000 andra ämnen … socker Dämpar nikotinsmak … kakao Vidgar luftrören … mentol Bedövar strupen …ammoniak Frigör nikotin

17 Rökning som hälsoproblem
Fler än människor dör varje år i Sverige p.g.a. rökning Mer än 200 dör av passiv rökning Orsakssamband med ett 60-tal sjukdomstillstånd, i alla organsystem. Flest dödsfall i hjärt- kärlsjukdom Varannan rökare dör i förtid. Rökare förlorar 8 –10 år av förväntad livstid 17 17

18 Rökningens hälsoeffekter på unga
Tröttare och hängigare Infektionskänsligare Oftare förkylda Halsinfektioner hänger kvar längre Vanligare med astma Vanligare med depressioner och ångest

19 Inhalator/ vätskebehållare
Vad är en e-cigarett? Lysdiod Simulerar glöd Förångare Batteri/elektronik Inhalator/ vätskebehållare Ampull ”Filter” Batteriladdare USB och/eller 230 V

20 Vad är en e-cigarett? Röksubstanser Fyllda ampuller ”Patroner”
”Filter” Rökvätska E-liquid

21 E-cigarett Finns 100-tal märken, minst fem tobaksbolag involverade
Nikotin är starkt beroendeframkallande och mycket giftigt i ren form Finns 100-tal märken, minst fem tobaksbolag involverade Säljs främst på nätet men också öppet i kiosker Läkemedelsverket har läkemedelsklassat rökvätskan om den innehåller nikotin Ingen sådan produkt är godkänd i Sverige. Innehåller nikotin men inte tobak (finns nikotinfria sorter), rökbildande ämnen, smakämnen, och andra substanser Man kan dosera själv och blandning av egna rökvätskor vanligt Risk för överdosering, läckande ampuller/E-cig, 30-tal förgiftningsfall, explosion Risk att barn kommer åt flaskorna (10 ml kan döda ett barn, flaskor upp till 100 ml) Man har funnit andra hälsovådliga och cancerogena ämnen i vätskorna Innehållet varierar kraftigt i förhållande till det deklarerade Passiv rökning? Ökad acceptans för rökning i samhället FHI har gått ut med information om att e-cig ej är lämplig i offentliga miljöer Stöd för rökare som vill sluta? Inkörsport för ungdomar?

22 Snus Fuktsnus har funnits i Sverige sedan 1800-talet.
- Stor utveckling av nya produkter - Design och portionssnus 22 22

23 Innehållet i snus Snus innehåller drygt
2 000 kemiska föreningar, t ex: Nitrosaminer Arsenik Krom Bly Kvicksilver Nikotin Obs: Högre nikotinhalt i snus än i cigaretter 23 23

24 Snusets hälsokonsekvenser …?
Signifikanta överrisker: Dödlig hjärtinfarkt Cancer i bukspottskörtel Typ 2-diabetes Graviditetsrisker Fosterdöd och andningsuppehåll hos spädbarn Tand- och slemhinneskador Indikation på ökad risk för: Metabolt syndrom Cancer i matstrupe För tidig födsel Påverkan på fosterhjärnan 24 24

25 Nikotin ”tjuvkopplar” hjärnan …
25 25

26 Tobaken som första steg …
Lär sig, och behärskar att inhalera rök Har man brutit en norm är det lättare att bryta nästa Hjärnans neurokemi – en beroendeskapande drog gör hjärnan mer mottaglig för nästa – nikotinet ”öppnar dörren”

27 Nikotin och alkohol samverkar
Hjärnans belöningssystem påverkas av drogerna - påverkar dopaminnivåerna Vanligare med riskabla alkoholvanor bland tobaksbrukare Mer än 85 % av alla alkoholister är tobaksberoende Den nyktre alkoholisten har ökad återfallsrisk vid fortsatt tobaksbruk Den som slutat med tobak, har ökad återfallsrisk i samband med alkoholdrickande Snusande 15-åringar dricker mer alkohol än andra jämnåriga

28 Nikotin – och andra droger
- individuella, sociala, genetiska och kroppskemiska förklaringar Självkänsla, självförtroende Hur ser omgivningens användning ut – kamrater och familj Det finns ungdomar som är särskilt känsliga för nikotin - abstinens efter enstaka cigaretter CAN:s undersökningar visar att det är mycket vanligare att rökande ungdomar använder cannabis - och att få tobaksfria unga testat cannabis Nikotin ökar benägenheten att bli beroende av andra droger - kan förstärka ”belöningseffekten” i hjärnan av t ex cannabis.

29 Nikotin – och andra droger
- individuella, sociala, genetiska och kroppskemiska förklaringar Droganvändning utvecklas vanligen stegvis Ju yngre vid rökdebuten - desto större är troligen risken att börja med cannabis Legala droger kan fungera som inkörsport till illegala droger - med cannabis som inkörsport till andra Cannabis är den vanligaste illegala drogen, ökar bland unga

30 Tobak är oftast en del av en större problematik
Hos rökarna är det vanligare med fysiska och psykiska hälsoproblem samt fler riskfaktorer för ohälsa T ex: Skolmisslyckanden, vantrivsel, skolk, berusningsdrickande, drogmissbruk, sexuellt risktagande, normbrott, kriminalitet …

31 Webben www.tobaksfri.se www.tobaksnolla.se www.nonsmoking.se

32 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Varför arbeta mot tobak Maria Nilsson, Epidemiologi och global hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser