Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design & Utvärdering, 5 poäng Metoder & Tekniker ”Character of Things” Fredag den 24/3 Informatik A.3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design & Utvärdering, 5 poäng Metoder & Tekniker ”Character of Things” Fredag den 24/3 Informatik A.3."— Presentationens avskrift:

1 Design & Utvärdering, 5 poäng Metoder & Tekniker ”Character of Things” Fredag den 24/3 Informatik A.3

2 Om föreläsningen Metoder & Tekniker –kort metodhistoria –metod för vad? –metodens roll i design Artikel: Character of things

3 Historisk bakgrund till metoder Problem –Missnöjda användare –Sprängda tids- och budgetramar –Bristfällig dokumentation –Svårt att göra förändringar –Personberoende

4 Trad. livscykel För- studie AnalysDesign Implemen- tation Drift & underhåll

5 Syn på designern

6 Traditionell syn på metod Metoden antas fungera som kvalitetssäkring: –om de föreskrivna stegen följa kommer produkten att hålla hög kvalitet

7 Designern som självorganiserande system Designern kan: –söka efter idéer och lösningar –reflektera över sina egna handlingar och processen Designmetoder syftar till att stödja reflektion

8 Metod för olika delar av designprocessen Metod för vision –situationsförståelse –divergens Metod för operativa bilder –stödja konkretisering –motverka låsningar Metod för utvärdering –syftar till att värdera kvalitet

9 Metod för Vision Funktionsanalys –har sitt ursprung i industridesign –vad ska användarna kunna göra med systemet? –Identifiera informationsbehov En funktion: –uttrycks som ett verb + substantiv –en huvudfunktion –övriga bedöms vara nödvändiga, önskvärda och onödiga

10 Exempel på funktionsanalys Bibliotekssystem

11 Metod för Operativ bild Förnyelse genom att flytta gränserna –Identifiera de funktioner som krävs för att uppnå målet –Identifiera konflikter mellan funktion och mål inom antagna problemavgränsningar –Identifiera resurser utanför problemavgränsningarna –Sök dellösningar som gör det möjligt att utnyttja identifierade resurser

12 Metod för Utvärdering De flesta utvärderingsmetoder är MDI- metoder med individfokus –användbarhetstestning –kontrollerade experiment Inspektionsmetoder Etnografiska metoder

13 Målsättning med artikeln Utveckla innebörden av karaktärsbegreppet? Undersöka möjliga konsekvenser för IT- artefakter –Är karaktär ett begrepp som kan hjälpa oss att designa bättre IT-artefakter?

14 Character of things Utångspunkt –för att kunna förstå och begripliggöra en komplex omvärld använder vi oss av karaktäriseringar Karaktärer –att karaktärisera någonting, att tillskriva någonting en karaktär, är att fälla ett övergripande omdöme ”majestätisk”, ”snabb”, ”elak”, ”pålitlig” –en karaktär antas vara relativt stabil över tiden –artefakten tillskrivs en karaktär av en betraktare

15 Exempel på vanliga IT-karaktärer Personlig –datorer tillskrivs ofta antropomorfa (människoliknande) egenskaper ”I dag vill datorn inte fungera” ”Vänta lite, datorn tänker fortfarande” Rumslig –WWW och liknande miljöer tycks ofta uppfattas som något rumsligt Först går du till Johnnys hemsida. Där hittar du en länk till Malous hemsida. Sångboken är bara tre musklick bort från Informatiks websida.

16 Vad baseras karaktärsomdömen på? De delar av en artefakt som vi kan uppfatta och varsebli –färg –form –ljud –interaktiva egenskaper

17 Överföring av karaktär En karaktärsbeskrivning kan baseras på en typ av egenskap men överföras till att gälla en annan typ –en oordnad visuell utformning kan få någon att tro att det råder oordning avseende funktion och struktur –en sådan överföring kan vara mer eller mindre korrekt –På samma sätt kan ett sofistikerat yttre ge uppfattning om sofistikerade inre struktur

18 Vilken är nyttan med karaktär? Skapa förväntningar Skapa förklaringar Utgöra tolkningssammanhang Referenspunkt för normal funktion

19 Karaktär och konsistens Konsistens (enhetlighet) framförs ofta som en viktig gränssnittsegenskap –konsistens i relation till önskad karaktär, till skillnad från konsistens i relation till: datorns uppbyggnad andra gränssnittselement gränssnittsstandards (t ex Windows, Mac)


Ladda ner ppt "Design & Utvärdering, 5 poäng Metoder & Tekniker ”Character of Things” Fredag den 24/3 Informatik A.3."

Liknande presentationer


Google-annonser