Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eka Bohus. Vad är problemet? Verksamhet sedan 1924 Hg-baserad kloralkaliprocess 1924 - 2005 Deponering av grafitslam 1972 – 1980, dessförinnan släpptes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eka Bohus. Vad är problemet? Verksamhet sedan 1924 Hg-baserad kloralkaliprocess 1924 - 2005 Deponering av grafitslam 1972 – 1980, dessförinnan släpptes."— Presentationens avskrift:

1 Eka Bohus

2 Vad är problemet? Verksamhet sedan 1924 Hg-baserad kloralkaliprocess 1924 - 2005 Deponering av grafitslam 1972 – 1980, dessförinnan släpptes allt till älven Grafitslammet innehöll Hg och dioxin Deponering av avfall lite här och där under alla år Skredbenäget Översvämningsrisk 11 km uppströms Göteborgs dricksvattenintag

3 Andra tillverkade produkter bl.a. Fast alkali, klorkalk, saltsyra, väteperoxid, koldisulfid, natriumvätesulfid, thionylklorid, xantater, svavelsyra, dicyandiamid, hydrazinsulfat, zinkhydrosulfit, ammoniak, ammoniumklorid, järnklorid, DDT, klornaftaliner, monoklorbensen, vattenglas, natriumkarbonat, natriumperkarbonat, natriumperborat, natriumsulfat, kiselgel, elementärt järn, natriumbikfromat, kromsyra, perättiksyra, kopparformiat, nickelformiat, kristallsoda, kaliumpermanganat, metasilikater och zeoliter.

4 Ärendet om villkorsändring Började formellt 1996 med begäran från Naturvårdsverket till KN om omprövning av villkor. Diskussionen började långt tidigare. 1998 KN-beslut Begränsad barriär + utreda markförorening 2005 MD-dom Förlängd prövotid 2009 MD-dom. Överklagas. 2010 MÖD-dom. Överklagas. 2011 Högsta domstolen meddelar ej prövningstillstånd

5 Bolagets inställning OK bygga förlängd barriär men först måste utformningen utredas Sanering först vid nedläggning, om det behövs, vilket först måste utredas

6 Myndigheternas inställning Ärendet tillräckligt utrett för att fatta slutligt beslut Förlängd skyddsbarriär mot Göta älv med översvämningsskydd Sanering av delområden ska påbörjas omgående – ej efter nedläggning

7 Nya villkoren Utreda och uppföra skyddsbarriär mot Göta älv Söka vattendom för barriären senast maj 2012 Utreda översvämningsskydd Stänga vissa ledningar genom barriären Förse andra ledningar med backventil och filtreringsmöjlighet Senast inom 15 år genom bortgrävning sanera två områden till MKM Anmäla till TM förändringsplaner som innebär att övriga markytor friläggs Samråda med TM hur sanering av dessa ytor ska utföras

8 Speciellt med denna dom 5 § MSL tillämpas i en dom över 10 år efter att lagen upphört varav följer att: Någon skälighetsbedömning med hänsyn till föroreningarnas ålder har inte gjorts

9 Framgångsfaktorer Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och MHN helt eniga Naturvårdsverket och Länsstyrelsen agerade kraftfullt och bestämt i domstolsförhandlingarna Domstolen och myndigheterna ville ha ett avslut

10 MD-dom 2009-11-09 M 269-99 MÖD-dom 2010-11-10 M 9766-09


Ladda ner ppt "Eka Bohus. Vad är problemet? Verksamhet sedan 1924 Hg-baserad kloralkaliprocess 1924 - 2005 Deponering av grafitslam 1972 – 1980, dessförinnan släpptes."

Liknande presentationer


Google-annonser