Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!

2 2015-04-03 Sidan 2 www.stramastockholm.se Behandlingseffekt vid blodförgiftning med pneumokocker % överlevare Penicillin Untreated Dagar

3 2015-04-03 Sidan 3 www.stramastockholm.se Antibiotika har blivit en ändlig resurs

4 2015-04-03 Sidan 4 www.stramastockholm.se Very few new substances in pipeline…

5 2015-04-03 Sidan 5 www.stramastockholm.se Hur är läget?

6 2015-04-03 Sidan 6 www.stramastockholm.se

7 2015-04-03 Sidan 7 www.stramastockholm.se Från Fleming till bad bugs need drugs

8 2015-04-03 Sidan 8 www.stramastockholm.se

9 2015-04-03 Sidan 9 www.stramastockholm.se Vem äger ABR – problemet ? ABR är en social och ekonomisk fraga

10 2015-04-03 Sidan 10 www.stramastockholm.se Bärare av ESBL-bildande bakterier efter utlandsresa: 24-30% Tängden et al, AAC 2010 Östholm-Balkhed et al, JAC 2013 Norska patienter med gastroenterit efter utlandsresa: 56% Jorgensen et al, SJID 2014

11 2015-04-03 Sidan 11 www.stramastockholm.se Time for action! "… much can be done. This includes prescribing antibiotics appropriately and only when needed, following treatment correctly, restricting the use of antibiotics in food production to therapeutic purposes, and tackling the problem of substandard and counterfeit medicines." Keynote address at the conference on Combating antimicrobial resistance. Copenhagen, March 14, 2012.

12 2015-04-03 Sidan 12 www.stramastockholm.se Historik

13 2015-04-03 Sidan 13 www.stramastockholm.se 1920194019301950196020001970199019802010 Penicillin Sulfonamider Aminoglykosider Tetracyklin Nitrofurantoin Cefalosporiner Makrolider Nitroimidazol Glykopeptider Kinoloner Trimetoprim Fusidinsyra Linkosamider Fosfomycin Karbapenemer Monobactam Oxazolidinoner Lipopeptider Antibiotikaresistens identifieradAntibiotika upptäckt

14 2015-04-03 Sidan 14 www.stramastockholm.se Sulphonamides Tetracyclines Penicillins/betalactams Aminoglycosides Macrolides Glycopeptides Streptogramins Chloramphenicol Quinolones Trimetoprim Lincosamides 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinones Utveckling av nya antibiotikaklasser Lipopeptides

15 2015-04-03 Sidan 15 www.stramastockholm.se Konsekvenser av överanvändning Risker för individen/biverkningar Resistensutveckling Äventyrar medicinska landvinningar

16 2015-04-03 Sidan 16 www.stramastockholm.se Detta finns i potten…

17 2015-04-03 Sidan 17 www.stramastockholm.se 1.Höga resistensiffror rapporterades i alla WHO-regioner bland vanliga bakterier som orsakar såväl vårdrdrelaterade som samhällsförvärvade infektioner 2.Resistens påverkar patienter och sjukvårdskostnader negativt 3.Behandlingsalternativen för vanliga infektioner håller på att ta slut 4.Trots begränsningar visar rapporten på storleksordningen på problemet samt kunskapsluckor Sammanfattning I Antibakteriell resistens

18 2015-04-03 Sidan 18 www.stramastockholm.se Hur utvecklas resistens

19 2015-04-03 Sidan 19 www.stramastockholm.se Selektionstryck 1. 2. -Selektion -Plasmidmedierad resistens Hur uppkommer resistens?

20 2015-04-03 Sidan 20 www.stramastockholm.se Vad driver resistens

21 2015-04-03 Sidan 21 www.stramastockholm.se Antibiotikatryck ( kinoloner, cefalosporiner ) Smittspridning (hygien)

22 2015-04-03 Sidan 22 www.stramastockholm.se Antibiotikatryck I

23 2015-04-03 Sidan 23 www.stramastockholm.se

24 2015-04-03 Sidan 24 www.stramastockholm.se 6 http://www.esac.ua.ac.be/public/index 7 European Antimicrobial Resistance Surveillance System. EARSS. http://www.rivm.nl/earss/database/ Ju mer kinoloner – desto högre resistens

25 2015-04-03 Sidan 25 www.stramastockholm.se Cefalosporiner driver lika mycket….

26 2015-04-03 Sidan 26 www.stramastockholm.se Spridning II

27 2015-04-03 Sidan 27 www.stramastockholm.se  Medarbetare  Handhygien, arbetsbelastning, bemanningskvalitet, tid, kommunikationsförmåga, relationer i arbetslaget, kunskaper  Lokaler  Utformning, trångt, städningen, överbeläggningar  Patienten  Egna kunskaper, involvering, information  Ledning  Engagemang, interaktion formell/informell, stöd  System och uppföljning  IT-stöd, verktyg, förbättringsmetoder  Forskning och utveckling  Stöd  Samverkan mellan vårdgrannar, avtal och uppföljning Helger Sommar

28 2015-04-03 Sidan 28 www.stramastockholm.se

29 2015-04-03 Sidan 29 www.stramastockholm.se VRISverigeEU -drabbar10 %4.131.000 -dödsfall1.500111.000 -kostar>3.7 MdrSEK €7 Mdr -extra vårddygn500.00016.000.000 20-30 % går att förebygga!

30 2015-04-03 Sidan 30 www.stramastockholm.se Resistensläge i Sverige

31 2015-04-03 Sidan 31 www.stramastockholm.se

32 2015-04-03 Sidan 32 www.stramastockholm.se Escherichia coli - urinisolat - aggregerade data från ResNet 2001-2012

33 2015-04-03 Sidan 33 www.stramastockholm.se Fördelning av ESBL bland E. coli från invasiva infektioner inom EU/EEA 2010 och 2013

34 2015-04-03 Sidan 34 www.stramastockholm.se Fördelning ESBL, KS Solna 85% E. coli 10% Klebsiella pneumoniae 5 % övriga enterobacteriace

35 2015-04-03 Sidan 35 www.stramastockholm.se Många sorters ESBL…

36 Definition av ESBL BetalaktamasBeteckningHämmas avKlassificering PenicillinaserTEM-1, SHV-1KlavulansyraEj ESBL CefalosporinaserCTX-M, TEM/SHV-ESBLKlavulansyraESBL A Kromosomal AmpC Plasmidmedierad AmpC KloxacillinEj ESBL ESBL M KarbapenemaserMetallobetalaktamaserDipikolinsyraESBL CARBA KPC OXA-karbapenemaser Borsyra Ingen hämmare

37 2015-04-03 Sidan 37 www.stramastockholm.se Karbapenemas i Sverige cirka 60 fall Klinisk anmälningspliktig sedan den 15/3-2012

38 2015-04-03 Sidan 38 www.stramastockholm.se Hur ser förskrivningen ut i Sverige?

39 2015-04-03 Sidan 39 www.stramastockholm.se EUROPA, 2008, esac-data

40 2015-04-03 Sidan 40 www.stramastockholm.se Antibiotic prescriptions/1000 inhabitants 1987-2013

41 2015-04-03 Sidan 41 www.stramastockholm.se 2014 sågs en liten minskning (- 2 %) av uthämtade antibiotikarecept i Stockholms län jämfört med 2013. På nationell nivå minskade uthämtade antibiotikarecept med 4%. För att nå det nationella målet behöver antibiotikaförskrivningen fortsätta minska. Stockholms län har högst förbrukning i landet (359 uthämtade recept per 1000 invånare och år jämfört med Skånes 352). Västerbotten ligger däremot nära det nationella målet.

42

43 Vilka diagnoser måste vi behandla?

44 2015-04-03 Sidan 44 www.stramastockholm.se Livräddande, stor effekt meningit sepsis pneumokockpneumoni utbredd erysipelas pyelonefrit Symtomlindrande nedre UVI uttalad tonsillit med Strep A Ej säker/liten effekt klinisk maxillarsinuit lätt/måttlig tonsillit med Strep A akut otit 1 - 12 år Minskar komplikationer akut otit < 1 år frontalsinuit sårinfektioner erytema migrans (borrelia) sexuellt överförda infektioner (STI) Ingen effekt ÖLI tonsillit utan Streptokocker grupp A akut bronkit, oberoende av genes hosta

45 2015-04-03 Sidan 45 www.stramastockholm.se Vanliga diagnoser

46 2015-04-03 Sidan 46 www.stramastockholm.se

47 2015-04-03 Sidan 47 www.stramastockholm.se Neumark, Mölstad m.fl 'Evaluation of phenoxymethylpenicillin treatment of acute otitis media in children aged 2-16', Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007, 25:3, 166 - 171 Otit: Svensk primärvårdsstudie 2007 179 barn, PcV vs ingen behandling

48 2015-04-03 Sidan 48 www.stramastockholm.se

49 2015-04-03 Sidan 49 www.stramastockholm.se Ont i halsen Centor kriterier Rodnade halsmandlar med beläggning Ömma svullna lymfkörtlar i käkvinklarna Feber > 38,5 Frånvaro av hosta Andel positiva odlingar vid antal kriterier 1=10% 2=20% 3=40% 4=50-60%

50 2015-04-03 Sidan 50 www.stramastockholm.se Utfall av faryngotonsillitbeh(Sv) Ingen nytta med pc vid negativ svalgodling Om 3 av 4 Centor - kriterier var uppfyllda + strepto- kocker påvisats vinner man 1-2,5 dygn. 85 % var friska efter en vecka, oberoende av om antibiotika givits eller inte.

51 2015-04-03 Sidan 51 www.stramastockholm.se RAVE-data

52 2015-04-03 Sidan 52 www.stramastockholm.se Tonsillit + Faryngit År 2011, andel med negativ strep-A som antibiotikabehandlats, fördelning deltagande enheter Mål < 5 %

53 2015-04-03 Sidan 53 www.stramastockholm.se

54 2015-04-03 Sidan 54 www.stramastockholm.se Lindbaek, M. et al. BMJ 1996;313:325-329 Effekt av antibiotika vid kliniskt och CT diagnosticerad (vätskenivå, helt förtätad sinus) akut rinosinuit

55 2015-04-03 Sidan 55 www.stramastockholm.se

56 2015-04-03 Sidan 56 www.stramastockholm.se JAMA2005;293:3029-3035

57 2015-04-03 Sidan 57 www.stramastockholm.se RAVE-data

58 2015-04-03 Sidan 58 www.stramastockholm.se Akut bronkit Antibiotikaförskrivning 2007-2011

59 2015-04-03 Sidan 59 www.stramastockholm.se Akut bronkit, andel med antibiotika År 2011, fördelning deltagande enheter Mål < 20 %

60 2015-04-03 Sidan 60 www.stramastockholm.se GRACE-studien: Primary Care Networks

61 2015-04-03 Sidan 61 www.stramastockholm.se Methods Case-control study 3000 adults with LRTI : amoxicillin /placebo 3000 healthy adults : controls Cases: samples at presentation and after four weeks Controls: matched control (age +/- 5 years, same gender) preferably within 1 week after inclusion of case

62 2015-04-03 Sidan 62 www.stramastockholm.se Resolution of moderately bad symptoms ( whole data set)

63 2015-04-03 Sidan 63 www.stramastockholm.se Resolution of moderately bad symptoms (older age group)

64 2015-04-03 Sidan 64 www.stramastockholm.se Patientfall

65 2015-04-03 Sidan 65 www.stramastockholm.se 82-årig kvinna Tid: CVL med lätt svaghet vänster sida och afasi. FF och hjärtsvikt. Akt: Nedsatt AT sedan ett par dygn. Inga fokala symtom. AT: Vaken, lite förvirrad, temp 38.0 AF 16, puls 90, BT 140/70, sat 92% Pulm: Diskreta krepitationer bilat Lab: u-sticka: pos nitrit, lpk +, ery+, alb 0, CRP 78

66 2015-04-03 Sidan 66 www.stramastockholm.se Vad gör du? Sätter in cefotaxim Sätter in Bensyl-Pc Sätter in ciprofloxacin Avvaktar och gör ny bedömning nästa dag

67 2015-04-03 Sidan 67 www.stramastockholm.se Man avvaktar med antibiotika. Pat är feberfri morgonen därpå. Förbättrats på mediciner mot hjärtsvikt. Växt i urinodling ESBL-producerande E. coli >100000 Cfu/ml –Ceftibuten R –Cefotaxim R –Ciprofloxacin R –Trimetoprim R –Meropenem S –Mecillinam S –Nitrofurantoin S Vilken behandling väljer du?

68 2015-04-03 Sidan 68 www.stramastockholm.se Asymtomatisk bakteriuri Flickor1-2% Kvinnor, 20-50 år1-5% Gravida3-5% Kvinnor, 50-70 år5-15% Kvinnor, >70 år15-20% Sjukhemsboende25-50% Yngre män<1% Män över >60 årökande mot 5-10% Sjukhemsboende15-40% ♂ ♀ Nicolle LE: Asymptomatic bacteriuria in the elderly. Infect Dis Clin North Am 1997 Rodhe N et al: Asymtomatic bacteriuria in the elderly, high prevalence and high turnover of strains. SJID 2008

69 2015-04-03 Sidan 69 www.stramastockholm.se ABU och antibiotikabehandling Antibiotika vid ABU minskar inte –antalet fall av akut cystit –förekomsten av ABU Antibiotika vid ABU ökar risken för –resistenta bakterier –Clostridium difficile-enterit

70 2015-04-03 Sidan 70 www.stramastockholm.se Urinsticka eller ej? Positiv urinsticka svårtolkat hos äldre ABU eller inte? Negativ urinsticka talar för att det inte är UVI (Sundvall et al BMC geriatrics 2009) Undvik rutinmässig provtagning m u-sticka

71 2015-04-03 Sidan 71 www.stramastockholm.se Antibiotika eller inte i oklara fall? Vilken diagnos är mest sannolik? Är patienten svårt sjuk? Tänk pc/genta kontra cefalosporiner Vad blir konsekvensen om effektiv antibiotika fördröjs? Överväg expektans under observation

72 2015-04-03 Sidan 72 www.stramastockholm.se Andel ESBL E. coli blododlingar Sthlm 2013 2015-04-03 Resistensstatistik blododlingar Karolinska Inga Fröding, Klinisk mikrobiologi, Huddinge Sjukhus2013 Hela Sthlm7,2% Karolinska Solna7% Karolinska Huddinge8% Södersjukhuset7,6% Danderyd6% St Göran7,6%

73 2015-04-03 Sidan 73 www.stramastockholm.se Riskfaktorer för spridning av ESBL diarré, urin eller faecesinkontinens bukdränage, tarmstomi, urinkateter, RIK större omläggningskrävande sår assisterad andning kognitiv svikt bör beaktas

74 2015-04-03 Sidan 74 www.stramastockholm.se

75 2015-04-03 Sidan 75 www.stramastockholm.se Svebar: jan-juli 2012, EC män och kvinnor >15år, Halmstad, Karlskrona, Skåne, Visby, Växjö

76 2015-04-03 Sidan 76 www.stramastockholm.se UVI hos män Febril UVI Använd antibiotika som ger koncentrationer i prostatan - ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dygn - trimetoprim 160 mg x 2 i 14 dygn Afebril UVI Eftersträva hög antibakteriell aktivitet i urinen för symtomfrihet - nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn - pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn

77 2015-04-03 Sidan 77 www.stramastockholm.se ABU och antibiotikabehandling Antibiotika vid ABU minskar inte –antalet fall av akut urinvägsinfektion –förekomsten av ABU Antibiotika vid ABU ökar risken för –resistenta bakterier –Clostridium difficile-enterit

78 2015-04-03 Sidan 78 www.stramastockholm.se Sammanfattning

79 2015-04-03 Sidan 79 www.stramastockholm.se Vanligaste onödiga antibiotika ABU Bensår Pneumoni som inte är pneumoni KOL- exacerbation ÖLI CRP-stegring utan infektion Onödigt lång behandling

80 2015-04-03 Sidan 80 www.stramastockholm.se Attityd Grattis, du slipper antibiotika! Undvik diskussion virus kontra bakterier Patienten får intrycket att alla bakterieinfektioner ska behandlas Fokus på hur man får patienten att må bättre

81 2015-04-03 Sidan 81 www.stramastockholm.se Grundprinciper Inte i onödan! Bara när det gör verklig nytta Så smalt spektrum som möjligt Sätt ut! Om annan diagnos blir uppenbar. Smalna av efter odling Peroralt om möjligt

82 2015-04-03 Sidan 82 www.stramastockholm.se Det finns bra guidelines! Onödig behandling minskar om vi följer dem!

83 2015-04-03 Sidan 83 www.stramastockholm.se

84 2015-04-03 Sidan 84 www.stramastockholm.se Körkort/kunskapskoll! www.antibiotikasmart.se

85 2015-04-03 Sidan 85 www.stramastockholm.se

86 2015-04-03 Sidan 86 www.stramastockholm.se

87 2015-04-03 Sidan 87 www.stramastockholm.se Ny skärmdump

88 2015-04-03 Sidan 88 www.stramastockholm.se Hör gärna av er! stramastockholm@sll.se astrid.lundevall@sll.se


Ladda ner ppt "2015-04-03 Sidan 1 www.stramastockholm.se Antibiotika och resistens Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser