Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling"— Presentationens avskrift:

1 Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling
Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling! 50 försök (19 i Skåne, resterande i MSv) 10,9% 10,7% Proth % Försöksresultaten visar att det inte är någon skillnad i skörd mellan att lägga PK på hösten eller NPK på våren. Däremot finns ett antal praktiska och ekonomiska aspekter som talar för att lägga NPK på våren, antingen som en startgiva eller som en delad NPK-strategi. Förstaårseffekten av Fosfor o Kalium i X-tal: 104 kg/ha Kvävegödsling; 60 N (slutet mars, början april) + 80 N före stråskjutn (100N 5 försök, 120N 3 försök)

2 Höstvete I allmänhet ingen skillnad mellan PK br spri eller PK kombi på hösten! 35 försök (Skåne och MSv) 10,8% Proth % Kvävegödsling; 60 N (slutet mars, början april) + 80 N före stråskjutn (100N 5 försök)

3 Höstvete, P-AL, “svagare mark K-AL<12”, 1996-2003, 14 försök

4 Näringsupptagning i tiden, Höstvete
K ts N P Här börjar stråskjutningen! Upptaget av näringsämnen tar fart först när stråskjutningen börjar, varför det är viktigt att samtliga näringsämnena finns tillgängliga då. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Månad Källa: Faustzahlen Stadium

5 Gödslingsstrategier med NPK som grundgiva
I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. Använd OpriCrop-matrisen för “Huvudgiva till spannmål” vid val av lämplig produkt. I alternativ 3 läggs en mindre giva NPK. Använd OptiCrop-matrisen “Startgiva på våren till spannmål” vid val av lämplig produkt. Samma produkt kan oftast användas även till startgiva i vårsäd. NPK N Kalksalpeter Best.giva Huvudgiva (-givor) Ev. kompl.giva Alt. 1: Alt. 2: Alt. 3: Alt. 4: Alt 1. Vid lägre kvävegivor, max N. Alt 3. En startgiva med ett PK-starkare NPK, t.ex följt av AxanNS27-4. Delad NPK strategi, alt 2 och 4. Samma produkt används till både första och andra givan samt till vårsäden, vilket ger hanteringsmässiga fördelar. Försök stödjer att det går lika bra att tillföra PK genom en delad NPK-strategi som med en startgiva(alt3) eller tillförsel med PK på hösten. Tidpunkter; I de allra flesta fall blir kväveeffektiviteten sämre när en riktigt tidig bestockningsgiva har lagts vid tillväxtstart. I allmänhet är det bättre att vänta tills efter tillväxtstart. Det viktiga är att näringsämnena finns tillgängliga vid stråskjutningen då upptaget tar fart, inte bara av kväve utan även av fosfor och kalium. I områden som är mycket försommartorra kan det av försiktihetsskäl vara motiverat att lägga den första givan relativt tidigt. Den andra givan läggs strax före stårskjutning. OBS! Svavelhalten är höjd i både NPK-produkterna och Axan(NS27-4), varför Kalksalpeter Svavel inte är behövlig längre. Bestockning Stråskjutning Axgång


Ladda ner ppt "Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling"

Liknande presentationer


Google-annonser