Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling! 50 försök (19 i Skåne, resterande i MSv) 1996-03 Förstaårseffekten av Fosfor o Kalium i X-tal: 104 kg/ha 10,9%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling! 50 försök (19 i Skåne, resterande i MSv) 1996-03 Förstaårseffekten av Fosfor o Kalium i X-tal: 104 kg/ha 10,9%"— Presentationens avskrift:

1 Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling! 50 försök (19 i Skåne, resterande i MSv) Förstaårseffekten av Fosfor o Kalium i X-tal: 104 kg/ha 10,9% 10,7% Proth % Kvävegödsling; 60 N (slutet mars, början april) + 80 N före stråskjutn (100N 5 försök, 120N 3 försök)

2 Höstvete I allmänhet ingen skillnad mellan PK br spri eller PK kombi på hösten! 35 försök (Skåne och MSv) ,8% Proth % Kvävegödsling; 60 N (slutet mars, början april) + 80 N före stråskjutn (100N 5 försök)

3 Höstvete, P-AL, “svagare mark K-AL<12”, , 14 försök

4 Näringsupptagning i tiden, Höstvete K N P ts Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Månad Stadium Här börjar stråskjutningen! Källa: Faustzahlen

5 Gödslingsstrategier med NPK som grundgiva I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. Använd OpriCrop-matrisen för “Huvudgiva till spannmål” vid val av lämplig produkt. I alternativ 3 läggs en mindre giva NPK. Använd OptiCrop-matrisen “Startgiva på våren till spannmål” vid val av lämplig produkt. Samma produkt kan oftast användas även till startgiva i vårsäd. BestockningStråskjutningAxgång Alt. 4: Alt. 3: Alt. 2: NPK N Kalksalpeter Best.giva Huvudgiva (-givor) Ev. kompl.giva NPK Kalksalpeter Alt. 1:


Ladda ner ppt "Höstvete PK, NPK eller ingen PK-gödsling! 50 försök (19 i Skåne, resterande i MSv) 1996-03 Förstaårseffekten av Fosfor o Kalium i X-tal: 104 kg/ha 10,9%"

Liknande presentationer


Google-annonser