Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långsiktighet samverkan dialog process relation insyn mångfald respekt medverkan utveckling ansvarsfördelning partnerskap tydlighet självständighet oberoende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långsiktighet samverkan dialog process relation insyn mångfald respekt medverkan utveckling ansvarsfördelning partnerskap tydlighet självständighet oberoende."— Presentationens avskrift:

1 långsiktighet samverkan dialog process relation insyn mångfald respekt medverkan utveckling ansvarsfördelning partnerskap tydlighet självständighet oberoende kvalitet öppenhet samspel överenskommelse

2 Hur har vi gjort Öppen process, öppna forum, öppna inbjudningar Inga arvoden, inga reseersättningar Direkt kontakt + Facebook, blogg, mejl Information, information, information

3 Hur har vi gjort mer Bred överenskommelse - börjat med de som visar intresse, öppet för fler att haka på Varje möte tydligt syfte - Art of Hosting Nationellt nätverkande - Almedalen, Västra Götaland, Nationella ÖK-konferenser, MUCF, SKLs nätverk mm

4 Utgångspunkter

5 Syftet med LÖV är: - att stärka samspelet mellan den idéburna sektorn och det offentliga, stärka demokratin och utgöra en del av en hållbar samhällsutveckling. - att långsiktigt bredda och fördjupa förutsättningar för regional samverkan mellan landstinget och den idéburna sektorn för ökat samhällsengagemang, delaktighet och mångfald.

6 Målet med LÖV är: - att åstadkomma en ömsesidighet i dialogen mellan de idéburna organisationerna och landstinget samt hitta former för medverkan i processer inför politiska beslut - att synliggöra de idéburna organisationerna deras viktiga roll som bärare av demokratiska värderingar, som röstbärare och opinionsbildare för samhällsförändring - att bidra till en ökad mångfald av utförare och nya sätt att arbeta genom att öppna nya möjligheter för den idéburna sektorn att ta på sig rollen som aktör inom välfärdsutvecklingen - att bredda Landstinget Västernorrlands politiska uppdrag

7 Disposition: -Nationella Överenskommelsens principer -Egen principformulering -Åtaganden -Ansvarsfördelning

8 Vidare process Samverkansgruppens uppdrag och ansvar: identifiera olika utvecklingsområden årlig uppföljningskonferens översyn minst vart femte år sammanträda minst 4 ggr/år göra överenskommelsen känd regionalt och lokalt

9 overenskommelseny.wordpress.com

10

11

12


Ladda ner ppt "Långsiktighet samverkan dialog process relation insyn mångfald respekt medverkan utveckling ansvarsfördelning partnerskap tydlighet självständighet oberoende."

Liknande presentationer


Google-annonser