Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 11 - Resultatplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 11 - Resultatplanering"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 11 - Resultatplanering
F4 – Kapitel 11 - Resultatplanering

2 Två huvudtyper av CVP-analys
Resultatplanering Cost-Volume-Profit-analys – baseras på särskiljandet mellan fasta och rörliga kostnader. Kapacitetsutnyttjande = Utnyttjad kapacitet Tillgänglig kapacitet Två huvudtyper av CVP-analys Totalanalys Bidragsanalys IndEkEnt, vt 2006

3 Arbetsgång resultatdiagram
Totalanalys Resultat = Totala intäkter – Totala kostnader Resultat = Volym*Pris/st.-(RK/st)*Volym-FK Arbetsgång resultatdiagram Välj minst två verksamhetsvolymer (gärna tre för att rita linjen). Låt en av dessa punkter vara lika med aktuell verksamhetsvolym. Upprätta värdetabell. Rita resultatdiagram över värdetabellen. IndEkEnt, vt 2006

4 Några viktiga begrepp:
Kritisk punkt Kritisk volym Kritisk omsättning Säkerhetsmarginal IndEkEnt, vt 2006

5 Bidragsanalys I samband med bidragsanalysen = intäkter – rörliga kostnader Täckningsbidrag/st.=Pris/st.-RK/st. TTB=(TB/st.)*q q=kvantitet alternativt mängd Resultat=TB/st.-FK Täckningsgrad(TG)=TTB/Totala intäkter IndEkEnt, vt 2006

6 Resultatplaneringens förutsättningar
Linjära samband Intervallsbegränsningar Att volymen är den enda kostnads- och intäktspåverkande faktorn. Att löner, anskaffningspriser, tillverkningsmetoder och liknade är oförändrade under den aktuella tidsperioden. IndEkEnt, vt 2006

7 Olika teknologier ger olika kostnadsstruktur.
α och β representerar två olika typer av produktionsteknologier SEK TIα TKα TIβ TKβ Volym IndEkEnt, vt 2006

8 Känslighetsanalyser Känslighetsanalyser avseende t.ex. pris visar hur starkt/sårbart företaget är. Känslighetsanalyser är betydelsefulla som underlag vid diskussioner om ”vad händer om” diskussioner – framtidsinriktade! IndEkEnt, vt 2006

9 Sammanfattning och reflektioner
De olika beräkningarna är ett sätt att försöka beskriva företaget i siffror – dessa beräkningar innehåller dock förenklingar – vilket ställer krav på den som räknar! De olika metoderna bygger på varandra – därför viktigt att lära sig grunderna för att kunna följa med i fortsättningen! Kombinera räknade och resonemang – skriv gärna hur ni löst uppgiften så att ni kan gå tillbaka till uppgifterna. IndEkEnt, vt 2006

10 Rekommenderade uppgifter i övningshäftet: 6-9 + 11-16
Till nästa gång Läs kapitel 12 och gör uppgiften – OBS salsbyte! IndEkEnt, vt 2006


Ladda ner ppt "Kapitel 11 - Resultatplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser