Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F4 – 06-04-04 Kapitel 11 - Resultatplanering. IndEkEnt, vt 20062 Resultatplanering Cost-Volume-Profit-analys – baseras på särskiljandet mellan fasta och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F4 – 06-04-04 Kapitel 11 - Resultatplanering. IndEkEnt, vt 20062 Resultatplanering Cost-Volume-Profit-analys – baseras på särskiljandet mellan fasta och."— Presentationens avskrift:

1 F4 – 06-04-04 Kapitel 11 - Resultatplanering

2 IndEkEnt, vt 20062 Resultatplanering Cost-Volume-Profit-analys – baseras på särskiljandet mellan fasta och rörliga kostnader. Kapacitetsutnyttjande = Utnyttjad kapacitet Tillgänglig kapacitet Två huvudtyper av CVP-analys Totalanalys Bidragsanalys

3 IndEkEnt, vt 20063 Totalanalys Resultat = Totala intäkter – Totala kostnader Resultat = Volym*Pris/st.-(RK/st)*Volym-FK Arbetsgång resultatdiagram 1.Välj minst två verksamhetsvolymer (gärna tre för att rita linjen). 2.Låt en av dessa punkter vara lika med aktuell verksamhetsvolym. 3.Upprätta värdetabell. 4.Rita resultatdiagram över värdetabellen.

4 IndEkEnt, vt 20064 Några viktiga begrepp: Kritisk punkt Kritisk volym Kritisk omsättning Säkerhetsmarginal

5 IndEkEnt, vt 20065 Bidragsanalys I samband med bidragsanalysen = intäkter – rörliga kostnader Täckningsbidrag/st.=Pris/st.-RK/st. TTB=(TB/st.)*q q=kvantitet alternativt mängd Resultat=TB/st.-FK Täckningsgrad(TG)=TTB/Totala intäkter

6 IndEkEnt, vt 20066 Resultatplaneringens förutsättningar Linjära samband Intervallsbegränsningar Att volymen är den enda kostnads- och intäktspåverkande faktorn. Att löner, anskaffningspriser, tillverkningsmetoder och liknade är oförändrade under den aktuella tidsperioden.

7 IndEkEnt, vt 20067 Olika teknologier ger olika kostnadsstruktur. SEK Volym TIαTKα TKβ TIβ α och β representerar två olika typer av produktionsteknologier

8 IndEkEnt, vt 20068 Känslighetsanalyser Känslighetsanalyser avseende t.ex. pris visar hur starkt/sårbart företaget är. Känslighetsanalyser är betydelsefulla som underlag vid diskussioner om ”vad händer om” diskussioner – framtidsinriktade!

9 IndEkEnt, vt 20069 Sammanfattning och reflektioner De olika beräkningarna är ett sätt att försöka beskriva företaget i siffror – dessa beräkningar innehåller dock förenklingar – vilket ställer krav på den som räknar! De olika metoderna bygger på varandra – därför viktigt att lära sig grunderna för att kunna följa med i fortsättningen! Kombinera räknade och resonemang – skriv gärna hur ni löst uppgiften så att ni kan gå tillbaka till uppgifterna.

10 IndEkEnt, vt 200610 Rekommenderade uppgifter i övningshäftet: 6-9 + 11-16 Till nästa gång Läs kapitel 12 och gör uppgiften 23 + 25 – OBS salsbyte!


Ladda ner ppt "F4 – 06-04-04 Kapitel 11 - Resultatplanering. IndEkEnt, vt 20062 Resultatplanering Cost-Volume-Profit-analys – baseras på särskiljandet mellan fasta och."

Liknande presentationer


Google-annonser