Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kreativa och hållbara lärmiljöer, CLL 25.11.2009 Tove Forslund Lärcentret i Åbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kreativa och hållbara lärmiljöer, CLL 25.11.2009 Tove Forslund Lärcentret i Åbo"— Presentationens avskrift:

1 1 Kreativa och hållbara lärmiljöer, CLL 25.11.2009 Tove Forslund Lärcentret i Åbo tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/ Aktivering och handledning

2 2 Dagens teman Syften med handledning och aktivering –Organisatorisk handledning Systematisk planering Tydliga instruktioner Belastningsanalys för studerande och lärare ”före-handledning” –Motivering och social funktion med handledningen och teknisk handledning ”under-handledning” –Pedagogisk funktion med handledningen Olika typer av aktivering (till kursens material) Feedback (”efter-handledning”) Lärarens arbetsmängd Verktyg och material på nätet för handledning och aktivering

3 3 1. Planering2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare Kursavslutning & kurs- utvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Användarnamn + lösenord åt deltagarna Dokumentation, uppdatering & vidareutveckling Medieval Planering av handledning & feedback Kursstart + ev. närstudier Utvärdering av arbets- processen Lärmiljö & layout Introduktion av studerande i lärmiljön Testning av kursen Handledning Examination Handbok för nätkursutveckling www.abo.fi/lcwww.abo.fi/lc > Stöd för kursutveckling > Handbok för nätkursproduktion

4 4 Tekniskt stöd Motivering / Social funktion Handleda inlärningen /Pedagogisk funktion Organisera studierna Syften med handledningen

5 5 Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare + individualisering Effektivera kursadministrationen Förbättra förutsättningarna för inlärningen (få till stånd meningsfullt lärande, se ss. 7-10) –Aktivering (och kontinuerlig examination) Autentiska uppgifter Motivation & variation Reflektion & kritiskt tänkande Kommunikation och samarbete –Effektivare handledning Mervärdet med nätstödd undervisning, bl.a

6 6 Aktiverande metoder i nätet för att uppnå meningsfullt lärande: några exempel Autentisk –rollspel –debatt (för-forum, mot-forum, debattforum) –intervjua experter –studerande deltar i temadiskussioner ute på webben –virtuella fältstudier / exkursioner –tillämpande uppgifter –sociala medier, ex. studerandena gör egen blogg samlar och värderar information/material på nätet i egen länksamling ( delicious.com) – kan användas för kommande kurser/slutarbete delicious.com

7 7 Motivation&variation –självrättande test, korsord mm. –Valbara sätt att avlägga kursen –diskussionsteman enligt eget val –gruppuppgifter –sociala medier Samla länkar om kursens teman i delicious.com Blogga mm. Gör filmer och publicera i YouTube Gör fotoserie i Flickr.com etc. –“one-minute-paper” P-M-I (plus-minus-intressant), fördelar-nackdelar, en sak att tillämpa/fråga etc –gallup –brainstormning –frågelåda/frågetimme möjlighet / obligatoriskt att fråga läraren –isbrytare –brainstormning –rollspel –temadiskussioner

8 8 Reflektion och konstruktivism –fallstudier –portfolio och dagbok/blogg –diskussioner –wiki – skapa kunskapen tills. med andra studerande Kritiskt tänkande –Nätdiskussioner –Utvärdering av andras arbeten –Ta ställning till artiklar –Utvärdering av webbkällor Individualisering –val mellan övningar –individuella deadlines –samla nyckelord i varje modul och definiera dem –skapa egna begreppskartor –tillämpningsuppgifter –individuell skrivuppgift som processskrivning

9 9 –Studerande som lärare Sammandrag för andra + leder diskussion kring temat Hem-/expertgrupper –Rollspel/drama –Debatt (för-forum, mot- forum, debattforum) –Diskussion chat, forum intervjua experter –Seminarier Presenterar projektplaner och –arbeten för varandra Kommenterar varandras arbeten –Grupparbeten gemensam slutprodukt: arbetsfördelning och individuellt arbete men koordinering (1 + 1 = 3) Verktyg: wiki –Feedback åt varandra –”Team building” Först individuellt, sedan i par, sedan paren tillsammans (snöboll) Kommenterar och utvecklar varandras arbeten Kommunikation & samarbete

10 10 “Förebyggande” handledning –Instruerande material instruktioner för övn.upppgifter studieguide studerandes tidsplanering och –användning –Kravet på instruktionerna för övningsuppgifter klara och rediga instruerande utmanande och motiverande inspirerande konsekventa genom hela kursen Hjälp under pågående övningsarbete –frågar –ger råd –uppmuntrar Efter uppgift: Feedback Handledning före, under och efter

11 11 Utgångspunkt för planering av aktiveringen de pedagogiska målen för att uppnå målsättningarna/lärandemålen måste materialet aktiveras (kunskaper/ almänna färdigheter / attityder) examinationen –tentamen/prov i slutet av kursen –längre skriftligt arbete/kontinuerliga korta övningsuppgifter belastningsanalysen, dvs. beräknandet av studerandes arbetstid  antalet övningsuppgifter och omfånget på dem lärarens arbetstid  begränsningar för mängden handledning  övningsuppgifternas typ och omfång

12 12 Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras) För tydliga övningsuppgifter:

13 13 Avslutande ’checklista’ för studerande i nätkursmodul I modul/avsnitt/under vecka X har jag gjort följande:  Fördjupat mig i litteraturen ss. x-y  Gjort inlämningsuppgift Y  Läst igenom lärarens feedback på uppgift Y  Gjort självrättande testet till modul X  Deltagit i nätdiskussionen om Z  etc Vad nytt lärde jag mig under den här modulen? / Vad kunde jag utnyttja för mitt projektarbete från den här modulen ? El.dyl. ____________________________________

14 14 Att handleda studerande i att studera på nätet: Goda råd för nätstudier Bekanta dig med kursens uppläggning och instruerande material (välkomstmejl, studieguider, allmän information). Skumma genast i början igenom modulernas innehåll och övningsuppgifter. Reservera tid för nätstudierna i kalendern! Gå regelbundet in på kurshemsidan. Ta ditt ansvar i grupparbeten och nätdiskussioner. Fråga och be om hjälp vid behov!

15 15 Den ideala feedbackgivaren… ger feedback snabbt! (Hur?) inleder positivt tänker sig in i hur mottagaren kan uppfatta feedbacken är uppmuntrande och motiverande ger personlig och individuell feedback (är det möjligt med tanke på tidsåtgång?) får studerande att utvärdera sig själv ger objektiv feedback; koncentrerar på sak, ej person är saklig och tydlig koncentrerar sig på helheten, inte småsaker är ärlig och äkta ger feedback som kan hanteras (av läraren själv och av deltagarna)

16 16 Handledarens arbetsmängd på nätkurser “Före-handledning”: Instruktionernas betydelse “Under-handledning”: E-mottagning “Efter-handledning”: Hur behärska arbetsmängden då ger feedback: –gruppkommentarer deltagarna kan även lära av varandras misstag gruppkommentaren kan användas som undervisningsmaterial i nästa kurs –modellsvar –självutvärdering deltagarna utvärderar sitt eget arbete (ex. utg. från vissa kriterier) deltagarna läser andras svar och bedömer sin egen uppgift utgående från dem –peer feedback’: deltagarna kommenterar/bedömer varandras uppgifter ge kriterier de bör följa ge ‘kommentarbank’ grupper utvärderar varandra men bara för lärarens ögon, som vid behov editerar och skickar vidare –självrättande frågor Kursplanering och –administration blir lättare för varje gång kursen ges; även feedbacken underlättas (återanvändning)

17 17 Översikt och planeringsverktyg

18 18 Planeringsunderlag Modul/Helhet /Tema/Vecka 1 Modul/Helhet /Tema/Vecka 2 etc Tidsperiod Målsättning/ Lärandemål Innehåll Litteratur Aktivering/ Övningsuppgift 1 -Hurudan uppgift -Omfång -Indiv./par/grupp -Teknik -Feedback -Bedömning -Deadline Aktivering/Övn.uppgift 2 etc Uppskattad arbetsmängd för lärare / studerande

19 19 Handledning av inlärningVerktyg i nätet Kursadministration Studieguide Forum för info och påminnelser (lärplattform) Kalender (lärplattform) E-post (lärplattform) Material- och informationsdistribution Filer och webbsidor i lärplattform Länkar till annat webbmaterial utanför lärplattform Inspelade nätföreläsningar Annan multimediaproduktion Aktivering av studerande genom övningsuppgifter Uppgift (lärplattform) Forum (lärplattform) Självrättande test (lärplattform, HotPotatoes) Wiki (ex. gratisvara på webben) Blogg (gratisvara på webben, ex. Blogger) Verktyg för mindmaps&begrepp o.motsv. (gratisvaror ex. Cmap- tools, Mindmanager) Upprätthållande av motivation och variation Chat Opinionsundersökning/gallup Självrättande övningar och mellantest (lärplattform) Enkät > studerandena får tal del av sammanställning (lärplattform) Forum – ’café’ (lärplattform) Sociala medier

20 20 Handledning av inlärningVerktyg i nätet Handledning medan studerande jobbar med övningsuppgifter Nyhetsforum – påminnelser (lärplattform) Forum – deltagare kan hjälpa varandra, alla ser lärarens/annan studerandes svar (lärplattform) E-post (lärplattform) Skype Chat Feedback Betygsfuntkion för individuell feedback&vitsord (lärplattform) Forum: Feedback/diskussionsinlägg - alla kan lära sig av allas feedback (lärplattform) Textdokument i modulen/gruppfeedback (lärplattform) Inspelad muntlig feedback Kommentarer i studentens blogg Självutvärdering (utvärdering av egen inlärning) Dagbok (lärplattform) Forum (lärplattform) Blogg (ex. Blogger) – även för peer feedback SWOT (word) Utvärdering av kursens kvalitet Enkät (lärplattform) Forum – utvärderingsdiskussion (lärplattform)


Ladda ner ppt "1 Kreativa och hållbara lärmiljöer, CLL 25.11.2009 Tove Forslund Lärcentret i Åbo"

Liknande presentationer


Google-annonser