Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkmarken 3:9¹ Anläggningsförrättning för omprövning av Issjö ga:2 samt förändring av Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Verkan på äldre rättigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkmarken 3:9¹ Anläggningsförrättning för omprövning av Issjö ga:2 samt förändring av Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Verkan på äldre rättigheter."— Presentationens avskrift:

1 Parkmarken 3:9¹ Anläggningsförrättning för omprövning av Issjö ga:2 samt förändring av Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Verkan på äldre rättigheter Issjö ga:2 (sommarvatten, parkmarkerna 3:15, 3:16, 2:45 samt båtuppläggningsplats Issjö ga:3 (traktorväg och båtbryggor) Issjö ga:4 (matarvägen, Vägföreningen) Arrendet på 3:9¹

2 Parkmarken 3:9¹ Verkan på Issjö ga:2 Sjöändans samfällighetsförening Utökas till att även omfatta: Parkmarken enligt skiss med undantag för området runt befintliga byggnader Område för minst 5 bilar

3 Parkmarken 3:9¹ Verkan på Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Deltagande fastigheter ändras: Från 16 till 60 fastigheter (tillkommer alla från ga:2). Båtbryggor bekostas i första hand av båtägarna.

4 Parkmarken 3:9¹ Verkan på Issjö ga:4 (Matarvägen, Vägföreningen) Sjöändans samfällighetsförening Ingen förändring

5 Parkmarken 3:9¹ Verkan på arrendet Sjöändans samfällighetsförening Arrendets utformning från 2008 kan inte utövas. Området kring husen undantas från samfällighetens förvaltningsrätt. Denna del kan av ägarna även i fortsättningen upplåtas till makarna Johansson.

6 Parkmarken 3:9¹ Anläggningsförrättning för omprövning av Issjö ga:2 samt förändring av Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Omprövning av anläggningsförrättningen Får omprövas när förändrade förhållanden inträffar. Kan även omprövas efter 2024 utan ändrade förhållanden.


Ladda ner ppt "Parkmarken 3:9¹ Anläggningsförrättning för omprövning av Issjö ga:2 samt förändring av Issjö ga:3 Sjöändans samfällighetsförening Verkan på äldre rättigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser