Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Henriksen, Med dr, V-chef AVC, bitr chef CeFam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Henriksen, Med dr, V-chef AVC, bitr chef CeFam."— Presentationens avskrift:

1 Eva Henriksen, Med dr, V-chef AVC, bitr chef CeFam

2 Varför AVC?  Stödja intentionerna i FHS (2011-2018)  Utveckla VFU i primärvården, utveckla IPL för studenter (dagens studenter, framtidens medarbetare, Vårdteam)  Utveckla vårdprocesser i samarbete med andra  Stödja implementering av forsknings- och utvecklingsresultat  Delta och bidra till att utveckla klinisk patientnära forskning i primärvården

3 Vårdcentraler som är AVC Hässelby Akalla Jakobsberg Gustavsberg Liljeholmen St Erik Tio Hundra AB, Södra Vc Mörby Huddinge

4 Mål med AVC  Stärka klinisk undervisning för studenter  Stärka fortbildning för personal  Stärka klinisk patientnära forskning  Stödja utveckling, säkerhet och kvalitet  Stödja och öka samarbete i vårdprocesserna

5 Sedan starten i september 2011  Varje AVC har 20 - 30 vårdenheter i sitt nätverk  Antal studenter i primärvården har ökat  Vårdpersonal har fått handledarutbildning  Forsknings- och utvecklingsprojekt  Forskare deltar i AVC-utvecklingen  Studentledda mottagningar har startats  Interprofessionella aktivitet har startats (IPE)

6 Utmaningar  Finansiering – FoUU-medel (idag)  Akademisk närvaro i vården – stödjer utveckling  Akademisk och specialistkompetens hos personal  Handledarutbildning, bemötande  Forskning tillsammans med andra (4D, Horizon 2020, Vinnova, KI mfl)

7 Tack för att du lyssnat Eva eva.henriksen@sll.se


Ladda ner ppt "Eva Henriksen, Med dr, V-chef AVC, bitr chef CeFam."

Liknande presentationer


Google-annonser