Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinst- disposition 2008 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinst- disposition 2008 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA."— Presentationens avskrift:

1 Vinst- disposition 2008 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA

2 Revisionsenhetens granskning avseende förslag till vinstdisposition för 2008 Följa upp eventuella förändringar i Riksbankens redovisningsprinciper som påverkar utdelningsbara vinstmedel 1. En ny redovisningsprincip har införts över hur den sk kvoten med IMF skall bokföras. Den nya redovisningsprincipen har inte påverkat inleveransberäkningen. 2. Riksbanken har etablerat en ny princip avseende sedlar och mynt som upphört att vara lagliga betalningsmedel. Detta har påverkat 2008 års resultat positivt med 800 mkr.

3 Utvärdera och analysera effekterna av eventuella förändringar i Riksbankens modell för vinstdisposition 1. Inga förändringar

4 Översiktlig genomgång av Riksrevisionens avrapportering avseende granskning av Riksbankens årsbokslut för 2008 1. Löpande deltagit i möten mellan Riksbanken och Riksrevisionen såsom slutrevisionsmöte den 26 januari2009. REV har även haft egna möten med Riksrevisionen 2. Följt arbete med framtagande av årsredovisningen. 3. Ändrad princip för redovisning av den sk kvoten med IMF har inte påverkat inleveransberäkningen. Etablerat en princip avseende sedlar och mynt som upphört att vara lagliga betalningsmedel. Det harpåverkat årets resultat positivt med 800 mkr


Ladda ner ppt "Vinst- disposition 2008 Riksbankens diarienummer 2009-88-STA."

Liknande presentationer


Google-annonser