Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksrevisionens granskning av resursstyrningen. Bakgrund: Riksrevisionen har i rapporten Resursstyrning i högskolan grundutbildning (RiR 2009:25) granskat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksrevisionens granskning av resursstyrningen. Bakgrund: Riksrevisionen har i rapporten Resursstyrning i högskolan grundutbildning (RiR 2009:25) granskat."— Presentationens avskrift:

1 Riksrevisionens granskning av resursstyrningen

2 Bakgrund: Riksrevisionen har i rapporten Resursstyrning i högskolan grundutbildning (RiR 2009:25) granskat Umeå universitet, Göteborgs universitet och Karlstads universitet.

3 Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer: Resursstyrningen på lärosätesnivå är outvecklad och att kunskap saknas om samband mellan resursfördelning och resultat. Riksrevisionen menar att lärosätesledningarna bör utveckla en mer aktiv roll i sin resursstyrning. Verksamhetens kostnader behöver synliggöras genom redovisning på kostnadsbärare.

4 Metod: Riksrevisionen har följt nio utbildningar från grundkurs upp till kandidatexamen (1-90 hp) och beräknat intäkter, kostnader och undervisningsinsats. De ämnen som granskats är fysik, sociologi och spanska på tre olika nivåer.

5 Fysik – Intäkter och avdrag: Umeå universitet lägger mest på ”ren utbildning” i fysik av de tre jämförda lärosätena (53 319 kr/HST).

6 Fysik - Undervisningstid: Fysikstudenterna vid Umeå universitet får mest undervisningstid per vecka (12,1 timmar exklusive tid för examination).

7 Sociologi – Intäkter och avdrag: Umeå universitet lägger mest på ”ren utbildning” i sociologi av de tre jämförda lärosätena (16 359 kr/HST).

8 Sociologi - Undervisningstid: Sociologistudenterna vid Umeå universitet får mest undervisningstid per vecka (5,3 timmar exklusive tid för examination).

9 Spanska – Intäkter och avdrag: Umeå universitet lägger mest på ”ren utbildning” i spanska av de tre jämförda lärosätena (25 696 kr/HST).

10 Spanska - Undervisningstid: Spanskstudenterna vid Umeå universitet får mest undervisningstid per vecka (5,7 timmar exklusive tid för examination).

11 Slutsatser: Umeå universitet har alltså i samtliga av de tre jämförda ämnena högst intäkt per student och mest undervisning. I fysik och spanska undervisas Umeåstudenter cirka 30 procent mer och i sociologi ungefär 10 procent mer än de övriga.


Ladda ner ppt "Riksrevisionens granskning av resursstyrningen. Bakgrund: Riksrevisionen har i rapporten Resursstyrning i högskolan grundutbildning (RiR 2009:25) granskat."

Liknande presentationer


Google-annonser