Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi Läran om hur växter djur och andra levande varelser är beroende av varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi Läran om hur växter djur och andra levande varelser är beroende av varandra."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi Läran om hur växter djur och andra levande varelser är beroende av varandra

2 Ekosystem Faktorer som påverkar: Stort eller litet Djur Växter Solljus Vindar Temperatur Jord Berggrund

3 Population Alla individer av samma art Växter eller djur

4 Näringsväv

5 Näringskedjor

6 Speciella faktorer Konkurrens - äta eller ätas Balans Påverkan - människan Anpassning till olika miljöer Ekologisk nisch

7 Anpassning Lingon Barrträd Djur

8 Energikällor Sol Vind Ved Vattenkraft Fossila bränslen Kärnkraft

9

10 Luftföroreningar Blyföreningar (Pb), tungmetall lagras i kroppen Kvicksilver (Hg), tungmetall Kadmium(Cd), tungmetall Koloxid(CO), ofullständig förbränning Kväveoxider(NO), fossila bränslen Svaveldioxid, fossila bränslen Freoner, påverkar ozonlagret

11 Marken Leva i harmoni Gifter Genteknik Krav Skogsskövling

12

13 Vattnet 97% saltvatten Av allt sötvatten är 75 % bundet i inlandsisar och nästan 25 % är grundvatten

14 Faror Svavel och kvävenedfall Oljeutsläpp Syrebrist

15 Fotosyntes Koldioxid + vatten +solljus  socker + syre 6CO 2 + 6H 2 O + solljus  C 6 H 12 O 6 + 6O 2

16 Cellandning Socker + syre  koldioxid + vatten C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O

17 Insjön

18 Strandzon -Övervattensväxter -Flytbladsväxter -Undervattensväxter Djupbottenzon -Saknar levande växter -Djur -Mikroorganismer Det fria vattnet -Växt-och djurplankton -Fisk


Ladda ner ppt "Ekologi Läran om hur växter djur och andra levande varelser är beroende av varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser