Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En liten guide i brandskydd Bo Sandström 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En liten guide i brandskydd Bo Sandström 2002."— Presentationens avskrift:

1 En liten guide i brandskydd Bo Sandström 2002

2 Rumsbranden Temperatur Möjligt att agera Tid

3 Rumsbranden Brandtriangeln Syre Bränsle Värme

4 Rumsbranden Rökutveckling En brand i en vanlig fåtölj, rökfyller en lägenhet på 100 m2 på 4 minuter! Det är brandröken som är lömsk, inte flammorna.

5 Rökens sammansättning
Rumsbranden Rökens sammansättning Brännbara ämnen Orsakar fortsatt brandspridning t.ex. metan, etan, kolmonoxid m.m. Giftiga ämnen Angriper människans andning t.ex. kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid m.m. Frätande ämnen Angriper omgivande miljö, metallytor t.ex. väteklorid, andra syror m.m.

6 Vi omges av risker! Diskutera:
Vilka brandrisker finns det i Er omgivning?

7 Fel i elektrisk utrustning (TV, ledningar m.m.)
Risker Fel i elektrisk utrustning (TV, ledningar m.m.) Spisar och värmekällor (element, bastu m.m.) Levande ljus Cigaretter och sängrökning Anlagd brand och barns lek med eld Brandbefrämjande vara Otäta rökkanaler

8 Bostadsbränder år 2000 i Sverige
Risker Bostadsbränder år 2000 i Sverige Kända brandorsaker Okänd Soteld Glömd spis Tekniskt fel Anlagd med uppsåt Värmeöverföring Levande ljus Annan Rökning Gnistor Barns lek med eld Blixtnedslag Självantändning Återantändning Fyrverkerier Hantverkare Orsak ej angiven Explosion Källa: SRV

9 Brandvarnare Skadebegränsande åtgärder En självklarhet i varje hem!
Var placerar man brandvarnaren bäst?

10 Skadebegränsande åtgärder
Släckutrustning

11 Skadebegränsande åtgärder
Allmän ordning. Lämna inte brännbart material på ”fel” ställe. Ex. sopor, kartonger, lastpallar m.m. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

12 Ta reda på var du kan ta dig ut!
Skadebegränsande åtgärder Ta reda på var du kan ta dig ut! ?

13 Åtgärder vid brand Rädda Larma Utrym - Släck Möt räddningstjänsten

14 Åtgärder vid brand Ner under röken! Stäng in branden!


Ladda ner ppt "En liten guide i brandskydd Bo Sandström 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser