Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi börjar från början... Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi börjar från början... Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld,"— Presentationens avskrift:

1 Vi börjar från början... Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld,
Molekyler Klicka hela tiden på rätta svaret! Atomer Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld, järn, syre, blod och andra ämnen består av … Jord Eld Vatten Vi börjar från början... Design: Örjan Norberg, november 2012

2 Atomer! Klor atom Syre atom Väte atom Kväve atom 1 Design:
Örjan Norberg, maj 2011

3 För att eld ska uppstå behövs värme, syre och …
Tändare Ljus Luft Vatten Bränsle 1

4 För att eld ska uppstå behövs värme, syre och …
Bränsle 2 29

5 Vilket av ämnena tänder?
Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder? Stearin Svavel Tidningspapper Torv Skrivpapper 2

6 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur.
Vilket av ämnena tänder? Tidningspapper ! 3

7 Molekyler är klumpar av sådana som sitter fast i varann
Fotoner Elektroner Neutroner Protoner 3 Atomer

8 Molekyler är klumpar av sådana som sitter fast i varann
Atomer! 4

9 Denna metall kan bli brunaktig när den blir angripen av vatten och luft.
Tenn Järn Zink Koppar 4 Aluminium

10 Denna metall kan bli brunaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen.
Järn 5 29

11 Det finns tre metoder för att släcka eld:
Lämpning Kvävning … ? Kylning Blåsning Hämning Hämtning Mörkläggning 5

12 Kylning! Det finns tre metoder för att släcka eld: Lämpning Kvävning
… ? Kylning! 6

13 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Järn Aluminium Nickel Zink 6 Silver

14 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Silver 7

15 Detta är en … Saltsyra-molekyl Koldioxid-molekyl Anmmoniak-molekyl
Metan-molekyl Vatten-molekyl 7

16 Vatten-molekyl! 8

17 Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Pulversläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Glödsläckare Skumsläckare Eftersläckare Syresläckare 8 Luktsläckare

18 Skumsläckare Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Pulversläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Skumsläckare 9

19 Ett ämne som bara har samma slags atomer är ett…
En vätska En gas En blandning En legering 9 Ett grundämne

20 Ett grundämne! 10

21 Vilket av ämnena tänder?
Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 160 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder? Trä Svavel Tidningspapper Skrivpapper Vit fosfor 10

22 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 160 graders temperatur.
Vilket av ämnena tänder? Vit fosfor ! 11

23 Vad består eldslågan av då ett fast ämne brinner?
Kalla gaser Heta vätskor Heta gaser Kalla vätskor Hett pulver 11

24 Vad består eldslågan av då ett fast ämne brinner?
Heta gaser 12

25 Vatten består av grundämnena …
Väte och svavel Svavel och syre Kväve och syre Väte och Kväve Väte och syre Vatten består av grundämnena … 12

26 Vatten består av grundämnena …
Väte och syre 13

27 Vad är ett Oxidationsmedel? Ett ämne som exploder, när det blir varmt
Ett ämne som ger ifrån sig krut, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig eld, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig koldioxid, när det blir varmt 13 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det blir varmt

28 Vad är ett Oxidationsmedel? Ett ämne som ger ifrån sig syre,
när det blir varmt 14

29 Man släcker brinnande bensin genom att …
Spruta eter Spruta etanol Blåsa på elden Spruta vatten 14 Kväva elden

30 Man släcker brinnande bensin genom att …
Kväva elden 15

31 Denna gas bubblar när man häller upp en läsk
Koldioxid Klor Kväve Väte 15 Syre

32 Denna gas bubblar när man häller upp en läsk:
Koldioxid 16

33 Den röda ”bollen” i vatten-molekylen är en …..
Väte-atom Syre-atom Svavel-atom Kol-atom Kväve-atom Den röda ”bollen” i vatten-molekylen är en ….. 16

34 Den röda ”bollen” i vatten-molekylen
är en ….. Syre-atom 17

35 De vita ”bollarna” i vatten-molekylen är två …..
Väte-atomer Syre-atomer Svavel-atomer Kväve-atomer Kol-atomer De vita ”bollarna” i vatten-molekylen är två ….. 17

36 Väteatomer ! De vita ”bollarna” i vatten-molekylen är två ….. 18

37 Vilket av ämnena tänder?
Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder? Stearin Svavel Skrivpapper Torv trä 18

38 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur.
Vilket av ämnena tänder? Trä ! 19

39 Detta ämne finns inte i naturen
Detta ämne finns inte i naturen. Det är bara människan som framställer det i fabriker. Diamant Bärnsten Glas Asfalt 19 Plast

40 Detta ämne finns inte i naturen
Detta ämne finns inte i naturen. Det är bara människan som framställer det i fabriker. Plast 20

41 Hur ska man rikta strålen när man ska släcka en brand med brandsläckare eller vattenslang?
Man riktar strålen överallt, bara det är mot elden Man riktar strålen mot luften ovanför, inte mot själva elden Man riktar strålen mot eldslågan, inte mot något annat 20 Man riktar strålen mot det som brinner, inte mot eldslågan

42 Man riktar strålen mot det som brinner, inte mot eldslågan !
Hur ska man rikta strålen när man ska släcka en brand med brandsläckare eller vattenslang? Man riktar strålen mot det som brinner, inte mot eldslågan ! 21

43 Denna vätska brinner i -15 graders kyla.
Eldningsolja Etanol Fotogen Thinner 21 Aceton

44 Denna vätska brinner i -15 graders kyla.
Aceton 22

45 Det finns tre metoder för att släcka eld:
Hämtning Det finns tre metoder för att släcka eld: Kylning Lämpning … ? Mörkläggning Blåsning Hämning Kvävning 22

46 Kvävning ! Det finns tre metoder för att släcka eld: Kylning Lämpning
… ? Kvävning ! 23

47 Denna metall kan bli grönaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen.
Zink Järn Aluminium Tenn 23 Koppar

48 Denna metall kan bli grönaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen.
Koppar 24 29

49 Klumpar av atomer som sitter fast i varandra
kallas för … Protoner Molekyler Fotoner Kalkyler 24 Bolekyler

50 Molekyler ! Klumpar av atomer som sitter fast i varandra kallas för …
25

51 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.
Eldningsolja Eter Fotogen Thinner 25 Etanol

52 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.
Eter ! 26

53 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Järn Aluminium Guld Zink 26 Nickel

54 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Guld 26

55 Denna metall är väldigt lätt
Denna metall är väldigt lätt. Metallen brukar också kallas för ”lättmetall” Koppar Järn Tenn Aluminium 27 Zink

56 Denna metall är väldigt lätt
Denna metall är väldigt lätt. Metallen brukar också kallas för ”lättmetall” Aluminium 28 29

57 Denna tunga gas släcker eld !
Koloxid Syre Koldioxid Väte 28 Gasol

58 Denna tunga gas släcker eld !
Koldioxid ! 29

59 Varför är en brand i en plastfabrik farligare än i en snickerifabrik där det finns mycket mer som kan brinna? Det blir en mycket hetare brand i en plastfabrik Branden är svårare att släcka Branden i en plastfabrik sprider sig lättare Det bildas giftiga gaser av branden 29 Det brinner mycket fortare i en plastfabrik

60 Det bildas giftiga gaser av branden
Varför är en brand i en plastfabrik farligare än i en snickerifabrik där det finns mycket mer som kan brinna? Det bildas giftiga gaser av branden 30

61 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.
Fotogen Eldningsolja Bensin Thinner 30 Etanol

62 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.
Bensin! 31

63 Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Skumsläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Glödsläckare Pulversläckare Eftersläckare Syresläckare 31 Luktsläckare

64 Pulversläckare Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Skumsläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Pulversläckare 32

65 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det värms upp, kallas för …
Laxeringsmedel Oxosyntesmedel Ozonmedel Oxidationsmedel 32 Oxalatmedel

66 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det värms upp, kallas för …
Oxidationsmedel ! 33

67 För att eld ska uppstå behövs värme, bränsle och …
Tändare Syre Ljus Luft Vatten 33

68 För att eld ska uppstå behövs värme, bränsle och …
Syre 29 34

69 Vilket ämne tänder lättare än tidningspapper?
Stearin Svavel Asfalt Trä Vit fosfor 34

70 Vilket ämne tänder lättare än tidningspapper?
Vit fosfor 35

71 Enbart kväve-atomer eller kvävemolekyler, alltså bara kväve …
Är en gas som är explosiv Är en giftig vätska Är en giftig gas Är en ogiftig gas som finns i luften 35 Finns inte fritt i naturen

72 Är en ogiftig gas som finns i luften
Enbart kväve-atomer eller kvävemolekyler, alltså bara kväve … Är en ogiftig gas som finns i luften 36

73 Svaveldioxid-molekyl
Detta är en … Koldioxid-molekyl Svaveldioxid-molekyl Saltsyra-molekyl Metan-molekyl 36 Alkohol-molekyl

74 Detta är en … Koldioxid- molekyl 37

75 Här har vi 2 behållare med vattenmolekyler. Klicka på rätt alternativ.
Kallare innehåll Kallare innehåll 37 Varmare innehåll Varmare innehåll

76 Kallare innehåll Varmare innehåll Alldeles rätt! 38

77 Denna vätska brinner inte i 50 graders värme.
(det är för kallt, måste förvärmas) Eter Fotogen T-röd Aceton 38 Eldningsolja

78 Eldningsolja! Denna vätska brinner inte i 50 graders värme.
(det är för kallt, måste förvärmas) Eldningsolja! 39

79 Kväve har kemiska tecknet… C H S O 39 N

80 Kväve har kemiska tecknet… N 40

81 Lämpning är en metod för att släcka en brand.
Vad gör man då? Man sprutar vatten på branden Man tar bort bränslet, det som brinner Man kväver eleden Man mörklägger rummet där det brinner 40 Man blåser på elden

82 Man tar bort bränslet, det som brinner.
Lämpning är en metod för att släcka en brand. Vad gör man då? Man tar bort bränslet, det som brinner. 41

83 Detta pulver finns i samarin, bakpulver och pulversläckare.
Om man värmer pulvret, eller häller det i vatten, ger det ifrån sig koldioxid (som släcker eld). Natriumklorid Salpeter Kaliumpermanganat Glukos 41 Bikarbonat

84 Detta pulver finns i samarin, bakpulver och pulversläckare.
Om man värmer pulvret, eller häller det i vatten, ger det ifrån sig koldioxid (som släcker eld). Bikarbonat! 42

85 Vilket av ämnena tänder inte?
Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte? Trä Svavel Tidningspapper Skrivpapper Torv 42

86 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur.
Vilket av ämnena tänder inte? Skrivpapper! 43

87 Koldioxid består av grundämnena …
Kol och klor Kol och svavel Kol och kväve Kol och väte Kol och syre Koldioxid består av grundämnena … 43

88 Koldioxid består av grundämnena …
Kol och syre! 44

89 Klor har kemiska tecknet… C H N O 44 Cl

90 Klor har kemiska tecknet… Cl 45

91 Den svarta ”bollen” i koldioxid-molekylen är en …..
Väte-atom Syre-atom Kol-atom Klor-atom Kväve-atom Den svarta ”bollen” i koldioxid-molekylen är en ….. 45

92 Den svarta ”bollen” i koldioxid-molekylen
är en ….. Kol-atom ! 46

93 Denna vätska brinner inte i 30 graders värme.
(det är för kallt, måste förvärmas) Eter Fotogen T-röd Aceton 46 Bensin

94 Fotogen! Denna vätska brinner inte i 30 graders värme.
(det är för kallt, måste förvärmas) Fotogen! 47

95 De röda ”bollarna” i koldioxid-molekylen är två …..
Kväve-atomer Klor-atomer Väte-atomer Kol-atomer Syre-atomer De röda ”bollarna” i koldioxid-molekylen är två ….. 47

96 De röda ”bollarna” i koldioxid-molekylen
är två ….. Syre-atomer 48

97 Av vad tillverkar man plast? Järnmalm Trä Vatten Sand 48 Råolja

98 Av vad tillverkar man plast? Råolja ! 49

99 De minsta atomerna Har grundämnet… Syre Helium Väte Kol 49 Kväve

100 De minsta atomerna Har grundämnet… Väte ! 50

101 Väte har kemiska tecknet…
O N H 50 S

102 Väte har kemiska tecknet…
51

103 Syre har kemiska tecknet…
O Syre har kemiska tecknet… H N C S 51

104 Syre har kemiska tecknet…
O 52

105 För att eld ska uppstå behövs bränsle, syre och …
Tändare Ljus Värme Vatten Luft 52

106 För att eld ska uppstå behövs bränsle, syre och …
Värme 53 29

107 Vatten i gasform kallas för …
Vattenånga Vattenrök Dimma Luft Dagg Vatten i gasform kallas för … 53

108 Vatten i gasform kallas för …
Vattenånga 54

109 Krut och andra explosiva ämnen består av…
Ett bränsle och koldioxid Ett bränsle och en oxalsyra Ett bränsle och ett oxidationsmedel Ett bränsle och ett laxeringsmedel 54 Ett bränsle och en oxalat

110 Ett bränsle och ett oxidationsmedel
Krut och andra explosiva ämnen består av… Ett bränsle och ett oxidationsmedel 55

111 Svavel har kemiska tecknet… C H N O 55 S

112 Svavel har kemiska tecknet… S 56

113 Syra Väte Syre I badhuset sätter man ….. i vattnet Klor Kväve 56

114 Vattnet ska få vacker färg
Döda alla löss Vattnet ska få vacker färg Döda alla bakterier I badhuset sätter man klor i vattnet för att … Rena vattnet från lera Vattnet ska smaka gott 57

115 vilket färgar vattnet ……….
Grönt Gult Lila Rött I badhuset sätter man klor i vattnet vilket färgar vattnet ………. Blått 58

116 Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Pulversläckare 2. Skumsläckare 3. ? Luktsläckare Glödsläckare Eftersläckare Syresläckare 59 kolsyresläckare

117 Kolsyresläckare Det finns 3 sorters små brandsläckare:
1. Pulversläckare 2. Skumsläckare 3. ? Kolsyresläckare 60

118 Om Du lämnar ett glas kallt vatten över natten, så bildas det små bubblor i glaset.
– vad finns i bubblorna? Syre Koldioxid Kväve Väte 60 Kolsyra

119 Om Du lämnar ett glas kallt vatten över natten, så bildas det små bubblor i glaset.
– vad finns i bubblorna? Syre ! 61

120 C Kol har kemiska tecknet… H N O S 61

121 Kol har kemiska tecknet… C 62

122 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Platina Aluminium Nickel Zink 62 Järn

123 Vilken av metallerna är en ädel metall?
Platina 63

124 Vilket av ämnena tänder inte ? (för kallt)
Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte ? (för kallt) Svavel Tidningspapper Skrivpapper Torv Vit fosfor 63

125 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur.
Vilket av ämnena tänder inte ? (för kallt) Skrivpapper ! 64

126 Hur ska man släcka eld i kläderna om det inte finns vatten?
Kväva elden genom att rulla sig på golvet Blåsa på de brinnande kläderna med fläkt Gnida på de brinnande kläderna med händerna Gå in i ett mörkt rum 64 Ringa efter brandkåren

127 Hur ska man släcka eld i kläderna om det inte finns vatten?
Kväva elden genom att rulla sig på golvet 65

128 Denna metall är tung, mjuk och grå. Den finns i bilbatterier.
Bly Järn Aluminium Tenn 65 Zink

129 Denna metall är tung, mjuk och grå.
Den finns i bilbatterier. Bly 66

130 Varför ska tygtrasor indränkta med olja kastas i plåtkärl med lock ?
Det luktar mindre i plåtkärl Trasorna fräter på andra kärl Trasorna kan självantända Det blir lättare att rengöra 66 Plåtkärl är mer hållbara

131 Trasorna kan självantända !
Varför ska tygtrasor indränkta med olja kastas i plåtkärl med lock ? Trasorna kan självantända ! 67

132 Så många olika sorters atomer, eller grundämnen, finns det
ca 10 st. ca 1000 st. ca 100 st. ca 500 st. 67 ca 50st.

133 ca 100 st Så många olika sorters atomer, eller grundämnen, finns det
68

134 Det finns tre metoder för att släcka eld:
Hämtning Det finns tre metoder för att släcka eld: Kylning Kvävning … ? Mörkläggning Lämpning Blåsning Hämning 68

135 Lämpning ! Det finns tre metoder för att släcka eld: Kylning Kvävning
… ? Lämpning ! 69

136 Vilket ämne tänder lättare än svavel ?
Stearin Asfalt torv Skrivpapper Tidningspapper 69

137 Vilket ämne tänder lättare än svavel ?
Tidningspapper 70

138 Grattis! Du har klarat 70 kemifrågor!


Ladda ner ppt "Vi börjar från början... Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld,"

Liknande presentationer


Google-annonser