Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Molekyler Atomer Jord Eld Vatten Design: Örjan Norberg, november 2012 Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld, järn, syre, blod och andra ämnen består av …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Molekyler Atomer Jord Eld Vatten Design: Örjan Norberg, november 2012 Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld, järn, syre, blod och andra ämnen består av …"— Presentationens avskrift:

1

2 Molekyler Atomer Jord Eld Vatten Design: Örjan Norberg, november 2012 Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld, järn, syre, blod och andra ämnen består av … Klicka hela tiden på rätta svaret!

3 Design: Örjan Norberg, maj 2011 Atomer! 1 Väte atom Klor atom Syre atom Kväve atom

4 Bränsle Tändare Ljus Luft Vatten För att eld ska uppstå behövs värme, syre och … 1

5 29 Bränsle 2

6 Stearin Svavel Tidningspapper Torv Skrivpapper 2 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

7 3 Tidningspapper ! Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

8 Molekyler är klumpar av sådana som sitter fast i varann Elektroner Neutroner Atomer Fotoner Protoner 3

9 Molekyler är klumpar av sådana som sitter fast i varann Atomer! 4

10 Järn Zink Koppar Aluminium Tenn Denna metall kan bli brunaktig när den blir angripen av vatten och luft. 4

11 Denna metall kan bli brunaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen. 29 Järn 5

12 Hämtning Mörkläggning Kylning Blåsning Hämning 5 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Lämpning 2.Kvävning 3.… ?

13 Kylning! 6 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Lämpning 2.Kvävning 3.… ?

14 Järn Aluminium Silver Zink Nickel 6 Vilken av metallerna är en ädel metall?

15 Silver 7

16 Anmmoniak- molekyl Saltsyra-molekyl Koldioxid-molekyl Metan-molekyl Vatten-molekyl 7 Detta är en …

17 8 Vatten-molekyl!

18 Glödsläckare Eftersläckare Skumsläckare Syresläckare Luktsläckare 8 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Pulversläckare 2. Kolsyresläckare 3. ?

19 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Pulversläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Skumsläckare 9

20 En vätska En gas En blandning En legering Ett grundämne 9 Ett ämne som bara har samma slags atomer är ett…

21 10 Ett grundämne!

22 Trä Svavel Vit fosfor Tidningspapper Skrivpapper 10 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 160 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

23 11 Vit fosfor ! Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 160 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

24 Kalla gaser Heta vätskor Heta gaser Kalla vätskor Hett pulver 11 Vad består eldslågan av då ett fast ämne brinner?

25 Heta gaser 12

26 Väte och svavel Svavel och syre Kväve och syre Väte och Kväve Väte och syre 12 Vatten består av grundämnena …

27 Väte och syre Vatten består av grundämnena … 13

28 Ett ämne som exploder, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig krut, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig eld, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig koldioxid, när det blir varmt Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det blir varmt 13 Vad är ett Oxidationsmedel?

29 Vad är ett Oxidationsmedel? 14 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det blir varmt

30 Spruta eter Spruta etanol Blåsa på elden Spruta vatten Kväva elden 14 Man släcker brinnande bensin genom att …

31 15 Kväva elden

32 Klor Kväve Väte Syre Koldioxid 15 Denna gas bubblar när man häller upp en läsk

33 16 Denna gas bubblar när man häller upp en läsk: Koldioxid

34 Väte-atom Syre-atom Svavel-atom Kol-atom Kväve-atom 16 Den röda ”bollen” i vatten-molekylen är en …..

35 Syre-atom 17 Den röda ”bollen” i vatten-molekylen är en …..

36 Väte-atomer Syre-atomer Svavel-atomer Kväve-atomer Kol-atomer 17 De vita ”bollarna” i vatten-molekylen är två …..

37 18 Väteatomer ! De vita ”bollarna” i vatten-molekylen är två …..

38 Stearin Svavel trä Torv Skrivpapper 18 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

39 19 Trä ! Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 230 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder?

40 Diamant Bärnsten Glas Asfalt Plast 19 Detta ämne finns inte i naturen. Det är bara människan som framställer det i fabriker.

41 20 Plast

42 Man riktar strålen överallt, bara det är mot elden Man riktar strålen mot luften ovanför, inte mot själva elden Man riktar strålen mot eldslågan, inte mot något annat Man riktar strålen mot det som brinner, inte mot eldslågan 20 Hur ska man rikta strålen när man ska släcka en brand med brandsläckare eller vattenslang?

43 21 Man riktar strålen mot det som brinner, inte mot eldslågan ! Hur ska man rikta strålen när man ska släcka en brand med brandsläckare eller vattenslang?

44 Eldningsolja Etanol Fotogen Thinner Aceton 21 Denna vätska brinner i -15 graders kyla.

45 22 Aceton Denna vätska brinner i -15 graders kyla.

46 Hämtning Mörkläggning Kvävning Blåsning Hämning 22 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Kylning 2.Lämpning 3.… ?

47 Kvävning ! 23 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Kylning 2.Lämpning 3.… ?

48 Koppar Zink Järn Aluminium Tenn Denna metall kan bli grönaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen. 23

49 Denna metall kan bli grönaktig när den blir angripen av vatten och luft eller andra ämnen. 29 Koppar 24

50 Klumpar av atomer som sitter fast i varandra kallas för … Kalkyler Bolekyler Molekyler Fotoner Protoner 24

51 Klumpar av atomer som sitter fast i varandra kallas för … Molekyler ! 25

52 Eldningsolja Etanol Fotogen Thinner Eter 25 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.

53 26 Eter ! Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.

54 Järn Aluminium Guld Zink Nickel 26 Vilken av metallerna är en ädel metall?

55 Guld 26

56 Aluminium Zink Koppar Järn Tenn Denna metall är väldigt lätt. Metallen brukar också kallas för ”lättmetall” 27

57 Denna metall är väldigt lätt. Metallen brukar också kallas för ”lättmetall” 29 Aluminium 28

58 Koloxid Syre Koldioxid Väte Gasol 28 Denna tunga gas släcker eld !

59 Koldioxid ! 29

60 Det blir en mycket hetare brand i en plastfabrik Branden är svårare att släcka Branden i en plastfabrik sprider sig lättare Det bildas giftiga gaser av branden Det brinner mycket fortare i en plastfabrik 29 Varför är en brand i en plastfabrik farligare än i en snickerifabrik där det finns mycket mer som kan brinna?

61 30 Det bildas giftiga gaser av branden Varför är en brand i en plastfabrik farligare än i en snickerifabrik där det finns mycket mer som kan brinna?

62 Eldningsolja Etanol Fotogen Thinner Bensin 30 Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.

63 31 Bensin! Denna vätska brinner också i -10 graders kyla.

64 Glödsläckare Eftersläckare Pulversläckare Syresläckare Luktsläckare 31 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Skumsläckare 2. Kolsyresläckare 3. ?

65 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Skumsläckare 2. Kolsyresläckare 3. ? Pulversläckare 32

66 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det värms upp, kallas för … Oxidationsmedel Laxeringsmedel Oxosyntesmedel Ozonmedel Oxalatmedel

67 Ett ämne som ger ifrån sig syre, när det värms upp, kallas för … 33 Oxidationsmedel !

68 Syre Tändare Ljus Luft Vatten För att eld ska uppstå behövs värme, bränsle och … 33

69 29 Syre 34 För att eld ska uppstå behövs värme, bränsle och …

70 Stearin Svavel Vit fosfor Trä Asfalt 34 Vilket ämne tänder lättare än tidningspapper?

71 35 Vit fosfor

72 Är en gas som är explosiv Är en giftig vätska Är en giftig gas Är en ogiftig gas som finns i luften Finns inte fritt i naturen 35 Enbart kväve-atomer eller kvävemolekyler, alltså bara kväve …

73 36 Är en ogiftig gas som finns i luften Enbart kväve-atomer eller kvävemolekyler, alltså bara kväve …

74 36 Detta är en … Koldioxid-molekyl Svaveldioxid-molekyl Saltsyra-molekyl Metan-molekyl Alkohol-molekyl

75 37 Detta är en … Koldioxid- molekyl

76 Här har vi 2 behållare med vattenmolekyler. Klicka på rätt alternativ. Kallare innehåll Varmare innehåll 37 Varmare innehåll Kallare innehåll

77 38 Alldeles rätt! Kallare innehåll Varmare innehåll

78 Eter Fotogen T-röd Aceton Eldningsolja 38 Denna vätska brinner inte i 50 graders värme. (det är för kallt, måste förvärmas)

79 39 Eldningsolja! Denna vätska brinner inte i 50 graders värme. (det är för kallt, måste förvärmas)

80 C H S O N 39 Kväve har kemiska tecknet…

81 40 Kväve har kemiska tecknet… N

82 Man sprutar vatten på branden Man tar bort bränslet, det som brinner Man kväver eleden Man mörklägger rummet där det brinner Man blåser på elden 40 Lämpning är en metod för att släcka en brand. Vad gör man då?

83 Lämpning är en metod för att släcka en brand. Vad gör man då? 41 Man tar bort bränslet, det som brinner.

84 Natriumklorid Salpeter Kaliumpermanganat Glukos Bikarbonat 41 Detta pulver finns i samarin, bakpulver och pulversläckare. Om man värmer pulvret, eller häller det i vatten, ger det ifrån sig koldioxid (som släcker eld).

85 Detta pulver finns i samarin, bakpulver och pulversläckare. Om man värmer pulvret, eller häller det i vatten, ger det ifrån sig koldioxid (som släcker eld). 42 Bikarbonat!

86 Trä Svavel Skrivpapper Torv Tidningspapper 42 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte ?

87 43 Skrivpapper! Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte ?

88 Kol och klor Kol och svavel Kol och kväve Kol och väte Kol och syre 43 Koldioxid består av grundämnena …

89 44 Kol och syre! Koldioxid består av grundämnena …

90 C H N O Cl 44 Klor har kemiska tecknet…

91 45 Klor har kemiska tecknet… Cl

92 Väte-atom Syre-atom Kol-atom Klor-atom Kväve-atom 45 Den svarta ”bollen” i koldioxid-molekylen är en …..

93 46 Kol-atom ! Den svarta ”bollen” i koldioxid-molekylen är en …..

94 Eter Bensin T-röd Aceton Fotogen 46 Denna vätska brinner inte i 30 graders värme. (det är för kallt, måste förvärmas)

95 47 Fotogen! Denna vätska brinner inte i 30 graders värme. (det är för kallt, måste förvärmas)

96 Kväve-atomer Klor-atomer Väte-atomer Kol-atomer Syre-atomer 47 De röda ”bollarna” i koldioxid-molekylen är två …..

97 48 Syre-atomer De röda ”bollarna” i koldioxid-molekylen är två …..

98 Järnmalm Trä Vatten Sand Råolja 48 Av vad tillverkar man plast?

99 Av vad tillverkar man plast? 49 Råolja !

100 Syre Helium Väte Kol Kväve 49 De minsta atomerna Har grundämnet…

101 50 De minsta atomerna Har grundämnet… Väte !

102 C O N H S 50 Väte har kemiska tecknet…

103 51 H Väte har kemiska tecknet…

104 O H N C S 51 Syre har kemiska tecknet…

105 52 O Syre har kemiska tecknet…

106 Värme Tändare Ljus Luft Vatten För att eld ska uppstå behövs bränsle, syre och … 52

107 För att eld ska uppstå behövs bränsle, syre och … 29 Värme 53

108 Vattenånga Vattenrök Dimma Luft Dagg 53 Vatten i gasform kallas för …

109 54 Vattenånga Vatten i gasform kallas för …

110 Ett bränsle och ett oxidationsmedel Ett bränsle och en oxalsyra Ett bränsle och koldioxid Ett bränsle och ett laxeringsmedel Ett bränsle och en oxalat 54 Krut och andra explosiva ämnen består av…

111 55 Ett bränsle och ett oxidationsmedel

112 C H N O S 55 Svavel har kemiska tecknet…

113 56 Svavel har kemiska tecknet… S

114 I badhuset sätter man ….. i vattnet Syra Väte Syre Klor Kväve 56

115 I badhuset sätter man klor i vattnet för att … Döda alla löss Vattnet ska smaka gott Vattnet ska få vacker färg Döda alla bakterier Rena vattnet från lera 57

116 I badhuset sätter man klor i vattnet vilket färgar vattnet ………. Blått Rött Gult Grönt Lila 58

117 Glödsläckare Eftersläckare kolsyresläckare Syresläckare Luktsläckare 59 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Pulversläckare 2. Skumsläckare 3. ?

118 Kolsyresläckare 60 Det finns 3 sorters små brandsläckare: 1. Pulversläckare 2. Skumsläckare 3. ?

119 Om Du lämnar ett glas kallt vatten över natten, så bildas det små bubblor i glaset. – vad finns i bubblorna? Kolsyra Väte Koldioxid Syre Kväve 60

120 Om Du lämnar ett glas kallt vatten över natten, så bildas det små bubblor i glaset. – vad finns i bubblorna? Syre ! 61

121 C H N O S Kol har kemiska tecknet…

122 62 Kol har kemiska tecknet… C

123 Järn Aluminium Platina Zink Nickel 62 Vilken av metallerna är en ädel metall?

124 Platina 63

125 Svavel Tidningspapper Skrivpapper Torv Vit fosfor 63 Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte ? (för kallt)

126 64 Skrivpapper ! Nedanstående ämnen läggs på en het kokplatta med 320 graders temperatur. Vilket av ämnena tänder inte ? (för kallt)

127 Ringa efter brandkåren Blåsa på de brinnande kläderna med fläkt Kväva elden genom att rulla sig på golvet Gå in i ett mörkt rum Gnida på de brinnande kläderna med händerna 64 Hur ska man släcka eld i kläderna om det inte finns vatten?

128 Kväva elden genom att rulla sig på golvet 65 Hur ska man släcka eld i kläderna om det inte finns vatten?

129 Järn Aluminium Bly Tenn Zink 65 Denna metall är tung, mjuk och grå. Den finns i bilbatterier.

130 Bly Denna metall är tung, mjuk och grå. Den finns i bilbatterier. 66

131 Det luktar mindre i plåtkärl Trasorna fräter på andra kärl Trasorna kan självantända Det blir lättare att rengöra Plåtkärl är mer hållbara 66 Varför ska tygtrasor indränkta med olja kastas i plåtkärl med lock ?

132 Trasorna kan självantända ! 67

133 ca 10 st. ca 1000 st. ca 100 st. ca 500 st. ca 50st. 67 Så många olika sorters atomer, eller grundämnen, finns det

134 68 Så många olika sorters atomer, eller grundämnen, finns det ca 100 st

135 Hämtning Mörkläggning Lämpning Blåsning Hämning 68 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Kylning 2.Kvävning 3.… ?

136 Det finns tre metoder för att släcka eld: 1.Kylning 2.Kvävning 3.… ? Lämpning ! 69

137 Stearin Asfalt Tidningspapper Skrivpapper torv 69 Vilket ämne tänder lättare än svavel ?

138 70 Tidningspapper Vilket ämne tänder lättare än svavel ?

139 Grattis! Du har klarat 70 kemifrågor!


Ladda ner ppt "Molekyler Atomer Jord Eld Vatten Design: Örjan Norberg, november 2012 Alla ämnen, som t.ex. vatten, guld, järn, syre, blod och andra ämnen består av …"

Liknande presentationer


Google-annonser