Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabiliteringsmedicin richard levi 091118. grundläggande perspektiv En medicinsk specialitet En delmängd i de totala rehabiliteringsaktiviteterna Ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabiliteringsmedicin richard levi 091118. grundläggande perspektiv En medicinsk specialitet En delmängd i de totala rehabiliteringsaktiviteterna Ett."— Presentationens avskrift:

1 rehabiliteringsmedicin richard levi 091118

2 grundläggande perspektiv En medicinsk specialitet En delmängd i de totala rehabiliteringsaktiviteterna Ett forskningsfält

3 ”en medicinsk specialitet” Ej organspecifik – men klar fokusering mot smärta + neuro Ej åldersspecifik – men klar fokusering mot ”arbetsför ålder” Ej könsspecifik Ej metodspecifik – men klar fokusering mot team

4 ”en delmängd i de totala rehabiliteringsaktiviteterna” Flytande gränser visavi arbetsmarknadspolitiska, sociala, ekonomiska, ideologiska m.fl. ämnesområden Flytande gränser visavi primärvård, organspecialiteter, para- samt ickemedicinska terapeutiska åtgärder

5 ”ett (?) forskningsfält” Kan omfatta basal biologisk plasticitet, protektion, regeneration… …men också patientnära klinisk medicinsk forskning… …och projekt inom ämnena sjukgymnastik, arbetsterapi, omvårdnad, socialt arbete, psykologi, ekonomi, filosofi, arkitektur, idéhistoria, sociologi etc etc

6 konklusioner Rehabilitering är diffust avgränsat åt alla håll Ämnet har (haft) identitetsproblem på grund av detta, såväl som allmän företeelse, som medicinsk specialitet och som forskningsfält Utmaningen består bland annat i att identifiera och tydliggöra rehabiliteringens unika kompetens och bidrag

7 några försök till förtydligande med vetenskapliga implikationer Rehabilitering som ”världsåskådning” –Process- snarare än objektsorientering –Resultat- snarare än orsaksorientering –Holistisk snarare än dualistisk eller reduktionistisk människosyn –Livet ”här och nu” snarare än ”jakten på den heliga Graalen” –Fokus på ”tillämpad fysiologi” och systemtänkande snarare än ”entangentslösningar”


Ladda ner ppt "Rehabiliteringsmedicin richard levi 091118. grundläggande perspektiv En medicinsk specialitet En delmängd i de totala rehabiliteringsaktiviteterna Ett."

Liknande presentationer


Google-annonser