Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS  Nätverks-RTK –tjänst – utbyggnad i Kiruna-området Kiruna arbetsgruppsmöte 2008-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS  Nätverks-RTK –tjänst – utbyggnad i Kiruna-området Kiruna arbetsgruppsmöte 2008-01-22."— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS  Nätverks-RTK –tjänst – utbyggnad i Kiruna-området Kiruna arbetsgruppsmöte 2008-01-22

2 K Tänkbar utbyggnad 70 km täthet nat. infra. Tätare nät lokal finans

3 Etableringsprojekt - Syfte Etablering + ett års drift av nätverks-RTK Produktionsmätning, funktion, kostnads-/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transforma- tion från SWEREF 99 till lokala system Vilka vinster finns i att introducera nätverks-RTK i organisationer som arbetar med detaljmätning, maskinstyrning etc.?

4 Mål Effektmål –Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK –Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för t.ex. detalj- mätning med GPS Produktmål –Ett nät av fasta referens- stationer för nätverks-RTK i södra Norrland för produktions- mätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst

5 Introduktion –ca 5 mån (eller när finansieringen är klar!) Planering –2 mån Implementering och verifiering –2 mån Användning i produktion –12 mån Utvärdering - löpande under projektet Aktivitetsplan

6 Tidsåtgång

7 Introduktionsfas Information, utskick Informationsmöte Projektinbjudan Uppföljning av projektinbjudan Finns finansiering?

8 Planeringsfas Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

9 Stationsutrustning

10 Riktlinjer för nya referensstationer Antennens placering –Sikthinder Byggnaden –Stabilitet, takbeklädnad Störningar –Radiomaster m.m. Utrustningens förvaring –Utrymme Kommunikation

11 Implementerings- och verifieringsfas Etablering av antenn- fundament och installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Utbildning och uppstart

12 Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare 2 dagars utbildning som omfattar introduktion till GNSS, observationsmetoder och fältövningar

13 Låneutrustning Möjlighet att låna GPS- mottagare för de som ej har egen utrustning Förslag att 3-4 intressenter delar på en utrustning  3-4 månaders lån per intressent

14 Uppstartsdagar Inställning och funktionskontroll av användarnas utrustning Ev. inläggning av transformationssamband Sker i samverkan med GPS- återförsäljarna

15 Produktions- mätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning – obegränsad användning under ett års tid Intressenterna skickar regelbundet in funktions- rapporter och resultat från frivilliga testmätningar Användarseminarier för utbyte av erfarenheter

16 Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar Sammanställning av rapporter går ut till projektdeltagare Slutrapport

17 Finansiering Arbetstid LMV (geodetiska utvecklings- enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet Intressenterna står för egen tid och resor

18 Finansiering Utrustning och drift LMV tillhandahåller –data från befintlig SWEPOS- station –server och nätverks-RTK- programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS-drift Kommunikations- och kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station

19 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Förslag till intressent- avgifter

20 K


Ladda ner ppt "SWEPOS  Nätverks-RTK –tjänst – utbyggnad i Kiruna-området Kiruna arbetsgruppsmöte 2008-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser