Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Garagen Styrelsen har skrivit ett dokument som heter ”GARAGEN” och lagt det på hemsidan Dokumentet anger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Garagen Styrelsen har skrivit ett dokument som heter ”GARAGEN” och lagt det på hemsidan Dokumentet anger."— Presentationens avskrift:

1 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Garagen Styrelsen har skrivit ett dokument som heter ”GARAGEN” och lagt det på hemsidan Dokumentet anger regler för: -- hur garagen ska användas -- vad som får förvaras där -- hur ansvarsförhållandena är Syftet är att behandla det här och att besluta om användningen

2 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Lekplatserna (1) Varför Vi har nu många barn i området Det växer mycket ogräs i sanden och det saknas också sand Springskydden vid gungorna på södra är dåliga Lekhuset på norra har trasigt tak Förslag Vi arbetar med projektlag och sparar därmed stora pengar Vi strävar efter att kunna göra en hel del på vårens städdag

3 Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Lekplatserna (2) Förslag En ny ram av byggtimmer läggs på norra -- även mot asfalten och mot berget Nytt springskydd vid gungorna på södra Taket lagas på lekhuset på norra Ev placeras en ”båt” på södra Kostnader Två billast med sand, 8 000 kr Byggtimmer, 19 000 kr Projektarbete ca 100 tim

4 Fotbollsplanen (1) Varför Planen är mycket ojämn Förslag Styrelsen har undersökt flera alternativ Bäst resultat erhålles om man -- fräser upp hela planen -- harvar och bultar för att få den jämn -- sår nytt gräs Firman som jobbat med husvagnsparkeringen kan göra jobbet Kostnader 10 000 kr enligt firman ovan Vi deltar själva med projektarbete Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

5 Fotbollsplanen (2) Nackdelar Planen behöver stängas av under 2013 Behövs för att gräset ska rota sig och planen bli jämn Lösning Placera målen på Aktivitetsplanen så att barnen kan spela där under tiden Det går bra eftersom målen står på en ”bygel” Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

6 Garagegolv Varför Många garagegolv har gått sönder, det samlas vatten och det blir värre och värre Två golv åtgärdades i fjol på prov, det har fungerat bra Förslag Åtgärda ytterligare 5st i år, de sämsta Man behöver hugga bort sprucken betong, lägga armering och gjuta nytt Vi gör jobbet själva och sparar därmed pengar Kostnader 16 000 kr enligt vår egen beräkning Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

7 Blomlådor på infartsvägen (1) Varför Många kör alldeles för fort Barn som leker kan komma till skada Förslag Placera ut blomlådor som figuren visar, 4 alt 6st Vi har fått ritning på lådor från Thn’ kommun Vi gör jobbet själva och sparar därmed pengar På vintern dras lådorna åt sidan Kostnader 4 000 kr enligt vår egen beräkning Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

8 Blomlådor på infartsvägen (2) Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

9 Blomlådor på infartsvägen (3) Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

10 Husvagnsparkeringen (1) Varför Det är mycket blött, stora pölar på vissa delar Förslag Lägg på ca 20 kbm grus Kostnader 6 000 kr enligt firman som gjorde tidigare jobb Styrelsen ska också be Thn’s kommun att förbättra dräneringen mot Myrtuvevägen Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20

11 Husvagnsparkeringen (2) Varför Främmade bilar kör in och förstör Förslag Sätt upp stolpar med låsta kedjor mot Myrtuvevägen Kostnader 3 000 kr enligt styrelsens beräkningar Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20


Ladda ner ppt "Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2013-03-20 Garagen Styrelsen har skrivit ett dokument som heter ”GARAGEN” och lagt det på hemsidan Dokumentet anger."

Liknande presentationer


Google-annonser